Pensi Rescue Oy produkter PPPress AB RescueSALE

Senaste

Senaste

Tranemo får behålla sin dagambulans

Tranemo får behålla sin ambulans och möjligheten att spara 1,5 miljon kronor försvinner därmed. I stället förs ambulansen långsiktiga existens in i den stora genomgången av all prehospital vård i Västra Götaland som ska vara klar i juni i år.

Det var 2002 som Tranemo fick sin dagambulans. Den utgår från Skene lasarett varje vardagsmorgon och åker tillbaka på eftermiddagen.

Läs mer

Ambulansen tillbaka i Skutskär

Nu står en ambulans dygnet runt i Skutskär.
– Det blir en klar förbättring för patienterna, säger Annika Blomqvist, chef för ambulansen i Skutskär och Tierp till arbetarebladet.se.

Från och med 19 januari står åter en ambulans i brandstationen i Skutskär. Detta sedan att Landstinget i Uppsala län tagit tillbaka driften av akutsjukvården i Älvkarleby kommun. För kommuninvånarna innebär det en ökad trygghet. Tidigare utgick ambulansen från Gävle sjukhus på nätter och helger. Nu kortas insatstiderna.

Läs mer

Fler sjuka kan flygas

Fler akut sjuka blekingar kommer framöver att kunna flygas med helikopter för specialistvård utanför länet, skriver SR Blekinge.
Stefan Österström, beredskapsplanerare på Blekingesjukhuset, ser flera fördelar med den nya möjligheten.
– Patienten kommer till rätt vårdnivå, det tar kortare tid och det går att få sjukvård under tiden, säger han.
Landstinget i Blekinge samarbetar sedan tidigare med Sjöfartsverket både vad gäller sjöräddning och sjuktransporter med helikopter.

Läs mer

Ambulansolycka granskas av Arbetsmiljöverket

Ambulansen var på utryckning och körde av vägen. Nu anmäls olyckan.

Strax före jul körde Strömsundsambulansen under utryckning av vägen. Nu har singelolyckan blivit ett fall för Arbetsmiljöverket.

Läs mer

Orealistiska ambulansmål i Jämtland

Det är bara ambulanserna i Östersund som klarar landstingets mål om insatstider. Resten av länet nås inte inom 30 minuter. Därför måste målen göras mer realistiska. Detta anser landstingets revisorer som ­nyligen granskat hjärt-, stroke- och ­ambulanssjukvården.

När det gäller ambulanssjukvården har landstinget satt som mål att 95 procent av länets befolkning ska kunna nås av ambulans inom 30 minuter. Men revisorernas granskning av ambulanstrafiken under 2008 visar alltså att det målet endast uppnåddes i Östersund, skriver Östersundsposten.

Läs mer

Älvdalen får en ambulans dygnet runt

Under 2006 fattade landstingspolitikerna i Dalarna beslut om att även Älvdalen ska få en ambulans, bemannad dygnet runt. Om ett år ska ambulansen vara på plats, men det blir Mora som får betala priset när landstinget omfördelar resurserna.

Idag finns det 22 ambulanser i Dalarna, varav 17 är bemannade dygnet runt. När landstinget nu omfördelar resurserna får Älvdalen till årsskiftet 2010/2011 en ambulans dygnet runt och redan till sommaren ska en ambulans stationeras i Älvdalen under dagtid.

Läs mer

HSAN prickar ambulanspersonal

Ambulanspersonal i Sundsvall prickas för felaktigt omhändertagande av en 72-årig kvinna. Kvinnan hade ådragit sig en ryggskada efter en rid­olycka. Sjukvårdarna hanterade kvinnans ryggskada på ett felaktigt sätt i samband med ambulanstransporten och får nu en disciplinär erinran av HSAN, Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, skriver Dagbladet.se.

Den 72-åriga kvinnan från Sundsvall råkade i mars 2008 ut för en ridolycka på Alnö. Hon blev avkastad av en häst varvid ambulans tillkallades.

Instabil fraktur

Läs mer

Sverige får nationellt hjärtstartarregister

Varje år drabbas 10 000 människor i Sverige av plötsligt hjärtstopp men bara 300 till 400 överlever. Vid ett hjärtstopp kan en hjärtstartare vara skillnaden mellan liv och död. Därför får Sverige den 17 december ett nationellt register över landets hjärtstartare. Målet är att färre människor ska dö i plötsligt hjärtstopp.

Registret drivs och finansieras av Civilförsvarsförbundet och Svenska rådet för hjärt- och lungräddning (Svenska HLR-rådet). Hjärt-Lungfonden är samarbetspartner. Tjänsten är helt gratis. Detta gäller såväl sökning som registrering av hjärtstartare.

Läs mer

Sidor