Pensi Rescue Oy produkter PPPress AB RescueSALE

Innehållssamlare

Udbud af SINE kommer til at koste 36 mio. kr.

Nyheter från Beredskapsinfo i Danmark - lör, 23/03/2019 - 11:32

Efter en revideret tidsplan bliver beredskabets radionetværk, SINE, sendt i udbud ultimo 2019, og udbudsprocessen forventes først afsluttet medio 2021. Selve udbuddet kommer til at koste 36 mio. kr., hvoraf omkring 20 mio. kr. skal bruges på ekspert- og konsulentbistand, mens 6 mio. kr. går til analyse af, hvordan og hvornår talekommunikationen kan suppleres med datakommunikation.

SINE er et sikret og dedikeret radionet, der anvendes til al radiokommunikation internt i og imellem beredskaberne. SINE anvendes aktuelt af samtlige danske beredskaber, herunder politiet, brandvæsenet og ambulancetjenesten, i samtlige politikredse, regioner og kommuner og har ca. 45.000 brugere.

Baggrunden for beslutningen om at tilvejebringe et fælles kommunikationsnetværk til samtlige beredskaber var en anbefaling fra et tværministerielt radioudvalg, der blev nedsat blandt andet som reaktion på terrorangrebene i USA den 11. september 2001 og fyrværkeriulykken i Seest i november 2004. Indtil da havde de danske beredskaber over 100 forskellige kommunikationssystemer, der overordnet ikke muliggjorde tværgående kommunikation.

SINE-nettet blev etableret efter et udbud gennemført i regi af den daværende Økonomistyrelse. Der blev ultimo juni 2007 efter dette udbud indgået kontrakt med Dansk Beredskabskommunikation A/S. Ansvaret for statens kontrakt med leverandøren blev samtidig overdraget til Rigspolitiet, der i dag varetager arbejdet med SINE på vegne af det samlede danske beredskab. Den nuværende kontrakt med Dansk Beredskabskommunikation, der

ejer og driver SINE, udløber i maj 2020 med mulighed for forlængelse af kontrakten med ét år til maj 2021.

Genudbud er nødvendigt

Det er Kammeradvokatens vurdering, at opgaven med at tilvejebringe og stå for driften af SINE skal genudbydes ved kontraktens udløb med henblik på at sikre beredskaberne fortsat adgang til et landsdækkende radiokommunikationsnet.

Genudbuddet af SINE omfatter, at staten udbyder én samlet ydelse, som indeholder både adgang til net, drift og vedligehold i en given periode, til en privat leverandør, som det også  er tilfældet i den nuværende kontakt. Det vil således fortsat være en privat leverandør, der ejer og driver netværket. Det kommende udbud vil tage udgangspunkt i de standardfunktionaliteter, der stilles som væsentlige krav til understøttelse af den kritiske talekommunikation i det nuværende beredskabsnet. Der vil i den forbindelse ikke blive stillet krav til teknologivalget. Dertil vil udbuddet blive udformet på en måde, der giver staten en mulighed for, men ikke en pligt til, køb af nettet ved udløbet af den kommende kontraktperiode.

Udbudsprocessen varetages af Rigspolitiet, der løbende og systematisk vil inddrag de relevante ministerier, sikkerhedsmyndigheder, beredskabsmyndigheder og eksterne konsulenter og rådgivere i udbuds- og indkøbsprocessen. Indgåelsen af en ny aftale vil ske med forbehold for de bevilgende myndigheders endelige godkendelse.

Vil analysere behov for datakommunikation

SINE anvendes i dag primært til beredskabernes talekommunikation, men beredskaberne oplever i stigende grad behov for at kommunikere med data, herunder deling af billeder og videoer fra hændelser.

Rigspolitiet forventer derfor parallelt med genudbuddet at igangsætte en analyse af, hvordan og hvornår talekommunikationen kan suppleres med datakommunikation mellem beredskaberne for at understøtte beredskabernes behov bedst muligt.

Etablering og drift for 2 mia. kr.

Udgifterne til det kommende radiokommunikationsnet vil afhænge af resultatet af det kommende udbud. De samlede udgifter til etablering og drift af det nuværende SINE – inden for rammerne af den nuværende kontrakt – forventes at udgøre knap 2,0 mia. kr. i alt i perioden 2008-2021.

Udgifterne til at forberede og gennemføre udbuddet af SINE og datakommunikationsanalysen skønnes at blive på 36,0 mio. kr. i perioden 2019-2021, heraf 13,3 mio. i 2019. De eksterne udgifter omfatter bistand fra eksperter og specialister til udarbejdelsen af udbudsmaterialet, idet der er tale om et stort og komplekst udbudsprojekt. Heri indgår blandt andet udgifter til projekt- og udbudsledelse, kvalitetssikring og rådgivning fra bl.a. Kammeradvokaten. De interne udgifter vedrører ansættelsen af medarbejdere i forbindelse med projektet, herunder i forhold til sikkerhed, teknisk bistand og indkøb, hvilket reducerer behovet for ekstern bistand tilsvarende.

Udgifterne til udbuddet finansieres ved yderligere opkrævning hos de statslige brugere ved træk på politiets og Forsvarets eksisterende ramme, overskydende midler på reserven til politiskolen i det vestlige Danmark og uforbrugte midler på radioreserven.

Udbuddet forventes i henhold til den nuværende tidsplan annonceret ultimo 2019. Når udbudsprocessen er afsluttet, forventeligt medio 2021.

Russland: Yulia på 14 mistet mobilen i badekaret – døde av elektrisk sjokk

Nyheter från Ambulanseforum - fre, 22/03/2019 - 20:33

En fjorten år gammel jente døde etter å ha fått et elektrisk sjokk da hun mistet mobiltelefonen i badekaret, skriver THE WORLD NEWS. Mobiltelefonen skal ha sendt ut strøm i vannet, og dette førte til at jenta ble bevisstløs og druknet. Russiske Yulia Vysotskaya, 14, la seg i badekaret hjemme. SamtidigRead More

Innlegget Russland: Yulia på 14 mistet mobilen i badekaret – døde av elektrisk sjokk dukket først opp på Ambulanseforum.

Anbefaler å videreføre møtekjøring med ambulanse

Nyheter från Ambulanseforum - fre, 22/03/2019 - 19:45

En utredning fra Helse Nord viser at det per i dag ikke lar seg gjøre at ambulansepersonellet bytter bil i stedet for at pasienten flyttes over til møtende ambulanse. Utredningen legges fram for styret i Helse Nord RHF 27. mars. I Vest-Finnmark arbeides det med tiltak for å forflytte pasienterRead More

Innlegget Anbefaler å videreføre møtekjøring med ambulanse dukket først opp på Ambulanseforum.

– Flaks at ikke liv har gått tapt

Nyheter från Ambulanseforum - fre, 22/03/2019 - 19:02

Gravide Sandra hadde livstruende blødninger og flere timer til sykehuset – men da jordmoren ringte etter luftambulanse, var svaret først nei, skriver Familiklubben. – To liv sto på spill, men det var ingen ledige helikoptre, forteller Aina Wendelborg. Hun har fungert som ambulerende jordmor i Tinn i Telemark siden 2011,Read More

Innlegget – Flaks at ikke liv har gått tapt dukket først opp på Ambulanseforum.

Forsterket innsats mot overdosedødsfall

Nyheter från Ambulanseforum - fre, 22/03/2019 - 18:54

Ny nasjonal overdosestrategi skal forsterke innsatsen mot overdosedødsfall. Nalokson nesespray skal bli tilgjengelig i alle kommuner med sprøytebruk. Det skal lages et eget pakkeforløp for oppfølging etter ikke-dødelige overdoser, og det skal vurderes å teste innholdet i rusmidler, skriver regjeringen.no. – Det er tragisk når noen mister livet på grunnRead More

Innlegget Forsterket innsats mot overdosedødsfall dukket først opp på Ambulanseforum.

Politibetjent skal seks måneder i fængsel for falske forklaringer

Nyheter från Beredskapsinfo i Danmark - fre, 22/03/2019 - 18:00

En politibetjent er i Østre Landsret blevet idømt fængsel i seks måneder for i tre tilfælde at have afgivet urigtige oplysninger i politirapporter samt for i tre tilfælde som vidne i retten at have forklaret i strid med sandheden for at få uskyldige dømt for strafbare forhold. Politibetjenten blev endvidere dømt for misbrug af sin stilling.

Politibetjenten var tiltalt for, at han i strid med sandheden i politiets rapportmateriale havde anført, at han havde set en person, der var spirituspåvirket, føre bil i Væggerløse samt for at have givet de urigtige oplysninger i retten. Endvidere havde han hævdet, at han havde set en person, der havde røget hash og ikke havde kørekort, føre bil i Sakskøbing samt at han ved visitation var i besiddelse af en tændingsnøgle til bilen. Også her gav han samme forklaring i retten.

Endelig var han tiltalt for, at han i en straffesag afgav urigtige oplysninger i en politirapport om at han havde set en person, der havde indtaget hash, føre bil i Sakskøbing. Ligeledes her gentog han de urigtige oplysninger i retten.

Fundamental krænkelse

Det var en politianklager, som fik mistanke om, at der var noget galt med politimandens forklaringer i de tre sager, fordi de øvrige vidners forklaringer – der var i modstrid med politibetjentens – virkede meget troværdige.

Betjenten blev sidste år idømt fire måneders fængsel ved retten i Nykøbing Falster, men Østre Landsret skærpede straffen til seks måneder. Ved strafudmålingen lagde landsretten i skærpende retning vægt på, at politibetjenten ved de begåede strafbare forhold fundamentalt havde krænket den tillid og troværdighed, der må gælde i forhold til politiet, og at det er af væsentlig betydning for retssystemet, at der hersker tillid til rigtigheden af de oplysninger, der fremgår af politirapporter, og som fremkommer, når polititjenestemænd afhøres som vidner i retten.

– Samme feil skjer om og om igjen på norske sykehus. Vi er svært bekymret

Nyheter från Ambulanseforum - fre, 22/03/2019 - 15:19

Forskningen hennes gjør Norge i stand til å lære av sykehusfeil. Nå frykter professoren det skal bli vanskeligere å unngå gjentatt feilbehandling av pasienter, skriver NRK Hordaland. – Både barn og voksne dør av feilbehandling på sykehus, der man i utgangspunktet skal redde liv. Man må få bedre oversikt ogRead More

Innlegget – Samme feil skjer om og om igjen på norske sykehus. Vi er svært bekymret dukket først opp på Ambulanseforum.

Tuberkulosfallen fortsätter minska

Nyheter från Vårdförbundet - fre, 22/03/2019 - 13:43

Antalet rapporterade fall av tuberkulos i Sverige minskade under 2018 med fem procent jämfört med 2017, visar statistik som Folkhälsomyndigheten tagit fram inför Världstuberkulosdagen på söndag.

Tre ganger så mange brudd på arbeidsmiljøloven i ambulansetjenesten som i resten av arbeidslivet

Nyheter från Ambulanseforum - fre, 22/03/2019 - 13:19

Helseforetakenes sparekniv går på bekostning av ambulansearbeidernes arbeidsmiljø, mener Fagforbundet, ifølge FriFagbevegelse. Arbeidsmiljøet i ambulansetjenestene er spesielt dårlig. Det viser årsrapporten fra Arbeidstilsynet som nettopp er oversendt Arbeids- og sosialdepartementet. Mens ambulansepersonell rykker ut for å redde liv og helse, er ambulansearbeidernes egne arbeidsmiljøproblemer lavt prioritert fra arbeidsgiverne. Arbeidstilsynet utførteRead More

Innlegget Tre ganger så mange brudd på arbeidsmiljøloven i ambulansetjenesten som i resten av arbeidslivet dukket først opp på Ambulanseforum.

Ambulanssjuksköterskor tar tillbaka uppsägningar

Nyheter från Vårdförbundet - fre, 22/03/2019 - 11:22

De specialistsjuksköterskor vid ambulansen i Jokkmokk som för en tid sedan sade upp sig på grund av missnöje med arbetstiderna har tagit tillbaka sina uppsägningar. Men än är tvisten inte löst.

Ambulansepersonell i Sømna takknemlig for innsamlingsaksjon

Nyheter från Ambulanseforum - fre, 22/03/2019 - 10:25

LHL Sømna vil sørge for at lokal ambulansebil i kommunen har hjertekompresjonsmaskin etter forespørsel fra ambulansen, skriver Brønnøysunds Avis (krever innlogging).– En hjertekompresjonsmaskin vil øke overlevelsesevnen når personer er klinisk død. Plutselig og uventet hjertestans som skjer utenfor sykehus rammer rundt 3000 mennesker i Norge hvert år. Omlag to avRead More

Innlegget Ambulansepersonell i Sømna takknemlig for innsamlingsaksjon dukket først opp på Ambulanseforum.

Färre sjuksköterskor ska utbildas i Linköping

Nyheter från Vårdförbundet - fre, 22/03/2019 - 09:47

Efter stora problem med att studenter inte klarar tentor har Linköpings universitet beslutat att dra ner på antalet platser på sjuksköterskeutbildningen till hösten.

Akuten på Akademiska anmäls till Arbetsmiljöverket

Nyheter från Vårdförbundet - fre, 22/03/2019 - 09:29

För att minska antalet kvarliggande patienter på Akademiska sjukhusets akutmottagning öppnas en ny avdelning med 21 platser på sjukhuset. Men det hjälper inte personalen i nuläget, anser Vårdförbundet. Nu anmäls akuten till Arbetsmiljöverket.

Så håller du koll på fettkuddar

Nyheter från Vårdförbundet - fre, 22/03/2019 - 07:00

Svängande blodsocker och dålig effekt efter höjd insulindos kan bero på fettkuddar. De bildas under huden om insulin sprutas in för många gånger på samma ställe. Nu finns de första nationella riktlinjerna för injektioner av insulin.

Vaccination mot rotavirus införs i höst

Nyheter från Vårdförbundet - fre, 22/03/2019 - 04:00

Regeringen har nu beslutat att rotavirus ska ingå i det allmänna nationella vaccinationsprogrammet för barn från den 1 september.

Ny 22. juli-forskning: Derfor mobiliserte ikke politiet raskere

Nyheter från Ambulanseforum - tors, 21/03/2019 - 20:20

Forsker Helge Renå mener det er tre faktorer som førte til at politiet ikke mobiliserte raskere under hendelsene 22. juli, skriver Politiforum. Hvorfor mobiliserte ikke politiet større styrker raskere, den 22. juli 2011? Dette spørsmålet var på alles lepper etter terrorhandlingene på Utøya og i regjeringskvartalet. Forsker Helge Renå vedRead More

Innlegget Ny 22. juli-forskning: Derfor mobiliserte ikke politiet raskere dukket først opp på Ambulanseforum.

Sykehusansatte trues av utagerende pasienter

Nyheter från Ambulanseforum - tors, 21/03/2019 - 20:08

Ansatte ved St. Olavs hospital utsettes for flere tilfeller av vold og trusler om vold, skriver Adresseavisen. I fjor var det 82 hendelser på sykehuset hvor ansatte ble skadet av pasienter eller pårørende. – Det som er positivt, er at flere ansatte nå melder fra om slike hendelser. Men detRead More

Innlegget Sykehusansatte trues av utagerende pasienter dukket først opp på Ambulanseforum.

Politiets første regionale treningssenter åpnet: – Det styrker beredskapen

Nyheter från Ambulanseforum - tors, 21/03/2019 - 19:44

I løpet av det første året skal trøndersk politi tilbringe 2.000 døgn på sitt nye treningssenter, skriver Trønder-Avisa (krever innlogging). VÆRNES: Allerede i februar var de første politibetjentene på plass for trening ved det nye treningssenteret, men den offisielle åpningen foretok politimester i Trøndelag, Nils Kristian Moe, tirsdag. Med rappellerende instruktørRead More

Innlegget Politiets første regionale treningssenter åpnet: – Det styrker beredskapen dukket først opp på Ambulanseforum.

Felles nødnett med Sverige

Nyheter från Ambulanseforum - tors, 21/03/2019 - 19:18

Når ambulansen i Østfold tidligere ble kalt ut til trafikkulykker på den andre siden av grensen, kunne de ikke få direkte kontakt med svenske kollegaer. Nå kan de enkelt kommunisere ved å bruke et ny felles tjeneste for nødkommunikasjon, NOSE ISI. Dette skriver Helse Sør-Øst. NOSE ISI står for norsk-svenskRead More

Innlegget Felles nødnett med Sverige dukket først opp på Ambulanseforum.

Responstiden må ned

Nyheter från Ambulanseforum - tors, 21/03/2019 - 19:06

Ambulansene må komme seg raskere ut i landet enn de gjør i dag. Ansvaret kan ikke legges på brannvesenet, skriver Nationen i en lederartikkel. Dersom du behøver ambulanse, skal responstiden være 12 minutter i tettbygde strøk, og 25 minutter i grisgrendte strøk. Slik er de veiledende kravene fra helsemyndighetene til ambulansetjenesten.Read More

Innlegget Responstiden må ned dukket først opp på Ambulanseforum.

Sidor

Prenumerera på Ambulansforum® innehållssamlare