Pensi Rescue Oy produkter PPPress AB RescueSALE

Senaste

Senaste

Nytt system ska underlätta för utryckningsfordon

Trafikljus prioriterar utryckningar
I ett samarbete mellan Trafikverket, Skellefteå kommun, Polisen, ambulanssjukvården och Räddningstjänsten, testas ett nytt system för att underlätta för utryckningsfordonens färd genom den centrala staden.

Ett prioriteringssystem har installerats på de tre trafikljusen genom centrala Skellefteå. Syftet är att underlätta för utryckningsfordonen att på ett smidigt sätt ta sig genom staden. Under vissa tider på dygnet är det långa köer på E4 genom Skellefteå, vilket försvårar möjligheten att ta sig fram.

Läs mer

Kraftigt försämrade utryckningstider

Utryckningstiden för Blekingeambulanserna har kraftigt försämrats. Värst drabbade är Ronnebyborna. Där kommer ambulansen inom en kvart i endast 55 procent av fallen, skriver Blekingen Läns Tidning.

Färsk statistik från ambulansverksamheten i Blekinge pekar på drastiska försämringar i utryckningstiden. För cirka sju år sedan kom ambulansen i 90 procent av fallen fram inom 20 minuter vid ett larm om livshotande tillstånd. I dag tar det en halvtimme innan ambulansen når fram.

Läs mer

Nästan nya ambulanser säljs med miljonförlust

Landstinget Gävleborg har lyckats sälja en av de fyra ambulanser som 2008 togs ur bruk sedan de visat sig vara farliga. Ambulanserna var då nästan nya och hade kostat sammanlagt omkring 5 miljoner kronor i inköp. De säljs nu till rena vrakpriset, omkring 300.000 kronor styck, skriver SR Gävleborg.

Landstinget har nu lyckats sälja en av de fyra ambulanser som 2008 togs ur bruk sedan de visat sig vara farliga. En ambulans har blivit katastroffordon i Bollnäs, men de andra säljs nu via en fordonsauktionsfirma på Internet.

Läs mer

VG-regionen går framåt med Rakel

Regionen Västra Götaland gick in i pilotdrift den åttonde december förra året. Fyra ambulanser, en sjuktransport och några ledningsfunktioner har sedan dess kommunicerat via Rakel. I mars i år träffade SOS Alarm landstinget i Västra Götaland för ett uppföljningsmöte för att utvärdera och säkerställa införandeprocessen av Rakel, skriver SOS Alarm i ett pressmeddelande.

Läs mer

Ny ambulanssatsning ger smidigare äldrevård

Idag transporteras nästan alla patienter med ambulans till våra akutmottagningar, oavsett patientens vårdbehov. Att komma till en akutmottagning är ofta en tidskrävande omväg för många geriatriska patienter med lindriga tillstånd.

Ett utvecklingssamarbete mellan Stockholms Prehospitala Centrum vid Södersjukhuset AB och AISAB, Ambulanssjukvården i Storstockholm AB, gör det nu möjligt för patienter att få snabbare omhändertagande genom att transporteras direkt till specialistsjukvården inom geriatrik.

Läs mer

Larynxmask prehospitalt utreds av Socialstyrelsen

Sedan årsskiftet har sju hjärtstoppspatienter anlänt till Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg med matrester i lungorna efter att ambulanspersonalen har använt en så kallad larynxmask. Nu ska Socialstyrelsen utreda vad som har hänt, skriver Dagens Nyheter.

Efter att sju patienter fått ner maginnehåll i luftvägarna efter att ambulanspersonalen har använt masken och efter minst ett dödsfall som relaterats till samma mask, har nu Socialstyrelsen beslutat sig för att utreda användandet av larynxmasken.

Läs mer

Landsting säger upp avtal om ambulanssjukvårdens larmcentral

Landstinget Gävleborg säger upp avtalet med företaget OpenCare, som från den 1 juli skulle ha tagit över driften av ambulanssjukvårdens larmcentral.
- Företaget har gjort klart att de inte kommer att klara av leva upp till de utfästelser som de har gjort. Med tanke på patientsäkerheten avbryter vi därför samarbetet, säger Ann-Margret Knapp (S), landstingsstyrelsens ordförande, i ett pressmeddelande.

Avtalet med OpenCare ingick i höstas sedan landstingen i Gävleborg, Västmanland, Sömland och Uppsala län gjort en gemensam upphandling.

Läs mer

Ambulans nekade att ta med nedkyld

En äldre man i Gagnef trillade och blev liggande i snön. Men den nedkylda mannen nekades transport till lasarett och ambulanspersonalen har anmälts.

Det var i mitten av februari som en man närmare hundra år gammal föll omkull utanför sin bostad i Gagnef och blev liggande i snön.

Han hittades kraftigt nerkyld och nattpatrullens sjuksköterska kallades till platsen.

Läs mer

Sidor