Pensi Rescue Oy produkter PPPress AB RescueSALE

Senaste

Senaste

Orealistiska ambulansmål i Jämtland

Det är bara ambulanserna i Östersund som klarar landstingets mål om insatstider. Resten av länet nås inte inom 30 minuter. Därför måste målen göras mer realistiska. Detta anser landstingets revisorer som ­nyligen granskat hjärt-, stroke- och ­ambulanssjukvården.

När det gäller ambulanssjukvården har landstinget satt som mål att 95 procent av länets befolkning ska kunna nås av ambulans inom 30 minuter. Men revisorernas granskning av ambulanstrafiken under 2008 visar alltså att det målet endast uppnåddes i Östersund, skriver Östersundsposten.

Läs mer

Älvdalen får en ambulans dygnet runt

Under 2006 fattade landstingspolitikerna i Dalarna beslut om att även Älvdalen ska få en ambulans, bemannad dygnet runt. Om ett år ska ambulansen vara på plats, men det blir Mora som får betala priset när landstinget omfördelar resurserna.

Idag finns det 22 ambulanser i Dalarna, varav 17 är bemannade dygnet runt. När landstinget nu omfördelar resurserna får Älvdalen till årsskiftet 2010/2011 en ambulans dygnet runt och redan till sommaren ska en ambulans stationeras i Älvdalen under dagtid.

Läs mer

HSAN prickar ambulanspersonal

Ambulanspersonal i Sundsvall prickas för felaktigt omhändertagande av en 72-årig kvinna. Kvinnan hade ådragit sig en ryggskada efter en rid­olycka. Sjukvårdarna hanterade kvinnans ryggskada på ett felaktigt sätt i samband med ambulanstransporten och får nu en disciplinär erinran av HSAN, Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, skriver Dagbladet.se.

Den 72-åriga kvinnan från Sundsvall råkade i mars 2008 ut för en ridolycka på Alnö. Hon blev avkastad av en häst varvid ambulans tillkallades.

Instabil fraktur

Läs mer

Sverige får nationellt hjärtstartarregister

Varje år drabbas 10 000 människor i Sverige av plötsligt hjärtstopp men bara 300 till 400 överlever. Vid ett hjärtstopp kan en hjärtstartare vara skillnaden mellan liv och död. Därför får Sverige den 17 december ett nationellt register över landets hjärtstartare. Målet är att färre människor ska dö i plötsligt hjärtstopp.

Registret drivs och finansieras av Civilförsvarsförbundet och Svenska rådet för hjärt- och lungräddning (Svenska HLR-rådet). Hjärt-Lungfonden är samarbetspartner. Tjänsten är helt gratis. Detta gäller såväl sökning som registrering av hjärtstartare.

Läs mer

KAMBER-Skåne upphör

Region Skånes förvaltning KAMBER Skåne som idag ansvarar för ambulans-, katastrof- och beredskapsfrågor upphör vid årsskiftet.

Läs mer

Utryckande ambulans blev påkörd

Ett par personer fick föras till sjukhus efter en krock mellan ambulans och personbil i Huskvarna vid lunchtid på måndagen, skriver SVT Smålandsnyttt.

Läs mer

Personalfest med ambulansens lustgas

Landstingets personalfest spårade ur.
Fem personer tog sig in i ambulanshallen och fortsatte festa – med lustgas.

Det var förra veckan som en grupp landstingsanställda hade party. Men några av dem valde att flytta tillställningen från festlokalen till ett ambulansgarage, skriver Östersundsposten.

Där fortsatte kalaset som spårade ur.

Tömde lustgastuber
Några i sällskapet tog sig in i en reservambulans som används vid stora utryckningar. De gick lös på inredningen och ska bland annat ha tömt två tuber med lustgas, enligt Östersundsposten.

Läs mer

Sämre akutberedskap när ambulanserna måste flytta patienter

Ambulanserna går i skytteltrafik mellan Karlshamn och Karlskrona och sedan i somras har transporterna nästan fördubblats. Konsekvensen blir sämre akutberedskap och timslånga väntetider för patienterna.

Orsaken till den kraftiga ökningen av antalet ambulanstransporter är den nedskärning av antalet vårdplatser som genomfördes den 1 september. Det innebär att många av de patienter som tidigare kunde få vård på sjukhuset i Karlshamn nu måste köras till Karlskrona.

Läs mer

Sidor