Pensi Rescue Oy produkter PPPress AB RescueSALE

Senaste

Senaste

LARM!

Missa inte SR Jönköpings guide i blåljusvärlden, brandmannen och före detta ambulanssjukvårdaren och SOS-operatören, Peter Blomqvist, och hans programserie LARM!

Läs mer

Piteå riskerar att förlora en ambulans

Ambulanssjukvården i Piteå riskerar att förlora beredskapen på den tredje ambulansen. Något som oroar personalen.
- Ett vansinnigt beslut. Rent av livsfarligt. Det är ofta som alla tre ambulanserna är upptagna, säger ambulanspersonalen Thomas Holmberg till Piteå-Tidningen.

Läs mer

Ineffektivt med en ambulans i varje kommun

Chefen för akutklinken drar in en av akutambulanserna nattetid i Karlshamn. Men allra helst hade han velat samla alla ambulanserna i väst på ett ställe, skriver Blekinge Läns Tidning.

Ulf-Peter Lundberg, verksamhetschef vid akutkliniken, har beslutat att dra in en av ambulanserna i Karlshamn nattetid. I stället sätter han in en extra ambulans under kvällarna när behovet är som störst. På så sätt sparar sjukhuset drygt en miljon kronor om året.

Läs mer

Rakel infört i Östergötland

Det nya digitala radiokommunikationssystemet Rakel togs nyligen i bruk i ambulans- och akutsjukvården inom Landstinget i Östergötland. Hörbarheten och täckningen förbättras. Dessutom ökar patientsäkerheten eftersom det inte går att avlyssna kommunikationen utifrån, skriver Landstinget i Östergötland.

Rakel ska i första hand användas i den verbala kommunikationen mellan ambulansen och akutmottagningarna under larm. Systemet ersätter den tidigare radiokommunikation som har varit bristfällig, och mobiltelefonen som använts som främsta kommunikationssätt finns kvar som reserv.

Läs mer

RAKEL-införandet senarelagt i Skåne

RAKEL-införandet i Region-Skåne kommer att flyttas fram till 2010-11-01, skriver Region Skånes prehospitala center på sin webbplats.

För närvarande är det oklart när SOS Alarm har säkerställt alla sjukvårdens tekniska behov och räddningstjänsterna i Skåne har inte helt avslutat sitt införande av RAKEL.

Detta möjliggör en lugnare införandetakt för ambulanssjukvården i Skåne samtidigt som det möjliggör ett säkerställande av att efterfrågade funktioner verkligen finns tillgängliga i det nya kommunikationssystemet RAKEL.

Läs mer

Ny operatör tar över ambulanshelikopter

I slutet av året blir det ett nytt företag som tar över ambulanshelikopterverksamheten i Norrbotten. Scandinavian Medicopter AB, med säte i Luleå, vann upphandlingen. På Norrlandsflyg i Gällivare berörs elva personer, skriver Norrbottenskuriren.

Läs mer

Ny toppmodern ambulansstation invigd i Nyköping

Efter lång planering och ett års byggnation står nu en ny och efterlängtad ambulansstation klar i Nyköping. Ambulanssjukvården i södra länsdelen står därmed väl rustad för framtiden.

Den nya byggnaden, i nära anslutning till sjukhuset, är dimensionerad och utformad för både dagens och framtidens behov. Det gäller såväl personalutrymmen och arbetsmiljö som teknisk utrustning och rengöringskrav. Byggnaden inrymmer även en saneringsstation, som tidigare saknats.

Läs mer

Avtalet med ambulanshelikoptern på Gotland förlängs

Politikerna i hälso- och sjukvårdsnämnden på Gotland har beslutat förlänga avtalet med det företag som äger ambulanshelikoptern i ytterligare två år.

Ambulanshelikoptern utför omkring 500 uppdrag varje år och används dels för sjuktransporter från avlägsna delar av Gotland till lasarettet, dels för att transportera patienter till fastlandet.

Nuvarande kontrakt går ut i år, men eftersom avtalet om markburna ambulanstransporter går ut om två år så vill kommunen samordna de här båda upphandlingarna och har därför beslutat förlänga avtalet med SOS Helikoptern Gotland AB.

Läs mer

Sidor