Pensi Rescue Oy produkter PPPress AB RescueSALE

Senaste

Senaste

Rakel infört i Östergötland

Det nya digitala radiokommunikationssystemet Rakel togs nyligen i bruk i ambulans- och akutsjukvården inom Landstinget i Östergötland. Hörbarheten och täckningen förbättras. Dessutom ökar patientsäkerheten eftersom det inte går att avlyssna kommunikationen utifrån, skriver Landstinget i Östergötland.

Rakel ska i första hand användas i den verbala kommunikationen mellan ambulansen och akutmottagningarna under larm. Systemet ersätter den tidigare radiokommunikation som har varit bristfällig, och mobiltelefonen som använts som främsta kommunikationssätt finns kvar som reserv.

Läs mer

RAKEL-införandet senarelagt i Skåne

RAKEL-införandet i Region-Skåne kommer att flyttas fram till 2010-11-01, skriver Region Skånes prehospitala center på sin webbplats.

För närvarande är det oklart när SOS Alarm har säkerställt alla sjukvårdens tekniska behov och räddningstjänsterna i Skåne har inte helt avslutat sitt införande av RAKEL.

Detta möjliggör en lugnare införandetakt för ambulanssjukvården i Skåne samtidigt som det möjliggör ett säkerställande av att efterfrågade funktioner verkligen finns tillgängliga i det nya kommunikationssystemet RAKEL.

Läs mer

Ny operatör tar över ambulanshelikopter

I slutet av året blir det ett nytt företag som tar över ambulanshelikopterverksamheten i Norrbotten. Scandinavian Medicopter AB, med säte i Luleå, vann upphandlingen. På Norrlandsflyg i Gällivare berörs elva personer, skriver Norrbottenskuriren.

Läs mer

Ny toppmodern ambulansstation invigd i Nyköping

Efter lång planering och ett års byggnation står nu en ny och efterlängtad ambulansstation klar i Nyköping. Ambulanssjukvården i södra länsdelen står därmed väl rustad för framtiden.

Den nya byggnaden, i nära anslutning till sjukhuset, är dimensionerad och utformad för både dagens och framtidens behov. Det gäller såväl personalutrymmen och arbetsmiljö som teknisk utrustning och rengöringskrav. Byggnaden inrymmer även en saneringsstation, som tidigare saknats.

Läs mer

Avtalet med ambulanshelikoptern på Gotland förlängs

Politikerna i hälso- och sjukvårdsnämnden på Gotland har beslutat förlänga avtalet med det företag som äger ambulanshelikoptern i ytterligare två år.

Ambulanshelikoptern utför omkring 500 uppdrag varje år och används dels för sjuktransporter från avlägsna delar av Gotland till lasarettet, dels för att transportera patienter till fastlandet.

Nuvarande kontrakt går ut i år, men eftersom avtalet om markburna ambulanstransporter går ut om två år så vill kommunen samordna de här båda upphandlingarna och har därför beslutat förlänga avtalet med SOS Helikoptern Gotland AB.

Läs mer

Protest mot kort lunchpaus

Ambulanspersonalen i Västmanland vill hinna svälja maten innan de fortsätter att arbeta. Med nya scheman hinner de inte det, enligt en anmälan till Arbetsmiljöverket.

I dag har ambulanspersonalen i Västerås en timmes schemalagd lunchpaus. Men landstinget vill halvera den tiden och göra rasten mer flexibel, den ska tas ut någon gång mellan klockan 11 och 13.

Detta har Vårdförbundet och Kommunal reagerat emot och anmält schemaändringen till Arbetsmiljöverket, uppger Sveriges Radio Västmanland.

Läs mer

Akutbil kolliderade med personbil

En akutbil kolliderade på eftermiddagen med en personbil i Huddinge. Enligt uppgifter ska två personer ha förts till sjukhus med lindrigare skador, skriver Wighsnews.

Läs mer

Ambulans med tidtabell

För att förbättra bokade transporter med ambulans av patienter mellan Lycksele och Umeå kommer på försök en tidtabell att införas under två månader. Projektet görs för att få bättre logistik i transporterna och för att undvika att ambulanser går tomma. Akuta transporter påverkas inte av projektet.

Lasarettet i Lycksele har eftervård av patienter från Norrlands universitetssjukhus. När patienterna är färdigbehandlade på Nus beställs transport hem till Lycksele via SOS Alarm. Problemet är att det är ont om ambulanser och de behöver därför nyttjas på bästa sätt.

Läs mer

Sidor