Pensi Rescue Oy produkter PPPress AB RescueSALE

Senaste

Senaste

Vårdföretagarna och Kommunal träffar 25-månadersavtal

Vårdföretagarna och Kommunal har träffat avtal om löner och allmänna villkor för ambulanssjukvårdare för perioden 1 juli 2010 till 31 augusti 2012. Parterna har också träffat ett nytt avtal om kompetensutveckling.

Utöver träffade avtal har parterna enats om att tillsätta arbetsgrupper i viktiga frågor som jämställdhet/mångfald och hälsa/arbetsmiljö.

– Det är positivt att parterna har kunnat träffa ett avtal som tar hänsyn till branschens förutsättningar, säger Maria Sundling Grundtman, förhandlare på Vårdföretagarna.

Läs mer

Stockholms Prehospitala Centrum får utökat uppdrag

Stockholms Prehospitala Centrum (SPC) har skrivit ett flerårsavtal med Hälso- och sjukvårdnämndens förvaltning (HSNf) som i detalj reglerar ett fördjupat drifts- och utvecklingsansvar inom ambulanssjukvården i Stockholms län, skriver SPC i ett pressmeddelande.

Uppdraget från HSNf innebär i korthet att SPC skall ansvara för uppfyllande av framförallt väntetidsmålen det vill säga att ambulanser når en nödställd inom upprättade målnivåer vid prio 1, prio 2 och prio 3. Det finns idag ett uttalat mål att 75 % av alla prio 1 uppdrag skall nås inom 10 minuter. Detta mål uppfylles ej idag.

Läs mer

Mobitex avvecklas vid årsskiftet

I slutet av augusti 2010 aviserade Multicom Security AB samtliga Mobitexkunder skriftligt om uppsägning av Mobitextjänsten, till upphörande per 2010-12-31. Det innebär att Mobitextjänsten som nyttjar Mobitex Radioaccessnät i 80 MHz-bandet upphör och kommer att börja avvecklas efter årsskiftet, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Läs mer

Typ av fordon viktigare än kompetens

Trots att intubering ingår i specialistutbildningen i akutsjukvård med inriktning mot ambulanssjukvård får ambulanssjuksköterskor i vissa landsting endast göra det på delegering. I Region Skåne tvingas de dessutom regelbundet avlägga kunskapsprov för att få fortsätta arbeta som ambulanssjuksköterska, skriver Vårdfokus.

Ambulanssjuksköterskor har femton (av sextio) högskolepoäng i akutsjukvård, då får de bland annat lära sig intubera. Ändå kräver en del landsting att de ska göra det på delegering Det finns inget lagstöd för det.

Läs mer

Ambulansforum drabbat av tekniskt fel

Ambulansforum drabbades av ett tekniskt fel igår fredagen den 10 september. Orsaken till felet ligger i en databasserver hos vår leverantör FS Data och återställning av säkerhetskopior blev nödvändigt.

Läs mer

SOS Alarm fortsätter att sköta ambulanssjukvården åt Landstinget i Jönköpings län

SOS Alarm har tecknat ett nytt treårigt avtal kring vårdprioritering, ambulansdirigering samt akutmedicinsk rådgivning i väntan på ambulans.

Läs mer

Ny upphandling av ambulansdirigeringen

Det görs ett nytt försök att lägga ut Gävleborgs dirigering av ambulanser på entreprenad. Denna gång är dock länet ensamt om att upphandla tjänsten.
- Vi vill ha en hög kompetens i dirigeringen av våra ambulanser så att våra akuta patienter får rätt vård i rätt tid, säger landstingsrådet Ann-Margret Knapp (S).

Läs mer

Ambulansstationer med brister i brandsäkerhet hotas av stängning

Flera ambulansstationer i Skåne saknar både brandvarnare och utrymningslarm. Om inget görs hotar stängning.
– Jag kommer att kontakta Arbetsmiljöverket för lämpliga åtgärder. En är att man stänger ner om vi inte kan lösa det här rätt av, säger Rickard Uppenberg, huvudskyddsombud på Sirius Humanum i Skåne till Sveriges Radio Kristianstad.

Läs mer

Sidor