Pensi Rescue Oy produkter PPPress AB RescueSALE

Ambulansen i Halland gör anmälan enligt Lex Maria

Tid att läsa
1minut
Läst

Ambulansen i Halland gör anmälan enligt Lex Maria

28 september 2010 - 07:58
0 kommentar/er

Ambulanssjukvården i Halland anmäler nu en händelse, där en diabetespatient med högt blodsockervärde rekommenderades att avvakta i hemmet, till Socialstyrelsen enligt Lex Maria.

Händelsen inträffade i augusti. Mannen, som lider av diabetes, kontaktade sjukvården före fyra på morgonen då han mådde dåligt och hade försämrade sockervärden. Den ambulanspersonal som kom till mannen uppmätte höga blodsockervärden, men har enligt journalen i samråd med mannen beslutat att han skulle avvakta i hemmet och åter kontakta vården om han mådde sämre.

Några timmar senare larmas på nytt en ambulans till mannen. Han förs då till sjukhus där han läggs in för intensivvård.

- Vi har tydliga riktlinjer för hur patienter med diabetes och kraftigt höjda blodsockervärden ska tas om hand, säger ambulansöverläkare Jonas Högberg. Enligt dessa borde patienten ha förts till sjukhus för fortsatt vård redan vid den första kontakten. Min bedömning är alltså att våra riktlinjer inte har följts. Med den här anmälan vill jag att Socialstyrelsen granskar om det finns något ytterligare som behöver förtydligas i våra riktlinjer.

Mannen kunde, efter några dygns vård, skrivas ut och har inte fått några men av händelsen.

Händelsen är anmäld till Socialstyrelsen enligt Lex Maria. Syftet med Lex Maria är att garantera en säker vård av god kvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra få ta del av dem stärks kvalitén i sjukvården!

För mer information:
Ambulansöverläkare Jonas Högberg, tfn: 070-219 84 94