Pensi Rescue Oy produkter PPPress AB RescueSALE

februari 2018

Sjukvårdare missade Vivekas stroke efter bilolycka

27 februari 2018 - 00:21
0 kommentar/er

En kvinna som varit med om en bilolycka vid Sjöbo gick förvirrat omkring på olycksplatsen och hade svårt att formulera sig. Ambulansvården valde att inte föra kvinnan till akuten. Senare visade det sig att hon hade fått en stroke.

Enligt beslutet från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ska ambulanssjuksköterskan på olycksplatsen vid flera tillfällen ha frågat kvinnan som just varit med om en bilolycka ifall hon ville följa med till sjukhus för undersökning men hon ska då ha sagt nej.

Otillåtna körvanor kan drabba ambulanspatienter

24 februari 2018 - 22:01
0 kommentar/er

Ambulanspersonal slår larm om att patienter utsätts för livsfara under transport till sjukhus. Enligt personalen finns en kultur i Skåne om att den utbildade sjuksköterskan ska köra ambulansen medan den lägre utbildade ambulanssjukvårdaren sitter med patienten.

I en ambulans jobbar två personer, en specialistutbildad sjuksköterska med fyra års utbildning med befogenhet att hantera läkemedel och en ambulanssjukvårdare med betydligt lägre utbildning.

SSG Ambulans i Sverige AB överklagar SLL:s tilldelningsbeslut

23 februari 2018 - 13:04
1 kommentar/er

SSG har idag fredagen den 23/2 lämnat in ansökan om överprövning av Stockholms läns landstings upphandling avseende Vägburen ambulanssjukvårdstjänst till Förvaltningsrätten i Stockholm.

I ansökan hemställer SSG att förvaltningsrätten snarast ska informera SLL om att förlängd avtalsspärr gäller och att SLL således är förhindrad att ingå avtal i upphandlingen.

SSG anser att SLL har brutit mot transparens- och likabehandlingsprincipen i 4 kap. 1 § LOU, genom att ha förkastat bolagets anbud, trots att bolagets anbud rätteligen uppfyller samtliga obligatoriska krav.

Åsa åker ut före ambulansen

22 februari 2018 - 22:25
0 kommentar/er

I väntan på ambulansen åker en undersköterska och en sjuksköterska ut till patienter i Bengtsfors.
– Det är spännande att inte riktigt veta vad som ska hända, säger Åsa Geland, undersköterska.

Ambulansen är stationerad i Bengtsfors, men kommunen är vidsträckt därför kan det ta lång tid innan den är framme hos den som är akut sjuk. Därför rycker hemsjukvården ut om den är närmast, på kvällarna betyder det att en undersköterska och en sjuksköterska åker ut.

Stockholms Läns Landsting väljer att fortsätta med nuvarande entreprenörer

21 februari 2018 - 15:53
0 kommentar/er

Idag meddelade SLL tilldelningsbeslut i upphandlingen av Vägburen ambulans med de få förändringar att Samariten skall lämna över distrikt Mitt-Syd till Falck.

Fyra anbudsgivare deltog varav nykomlingen på den svenska ambulansmarknaden SSG Ambulans Sverige AB blev diskvalificerade. På deras hemsida finns en indikation på att de kommer att överklaga beslutet:

Ingen ambulans tillgänglig för svårt sjuk – hämtades i taxi

20 februari 2018 - 19:09
0 kommentar/er

En man som upplevde andnöd och vars ben inte bar honom larmade till 112 vid tretiden en natt i oktober 2016. Eftersom det inte fanns någon ambulans i området skickades en taxi. Mannen visade sig ha hjärtinfarkt och ett blödande magsår.

SOS Alarm bedömde att vårdbehovet för mannen, som bor i Ljusdals kommun, var akut men inte livshotande. Eftersom det inte fanns någon tillgänglig ambulans ringde operatören tillbaka till den sjuke mannen och frågade om det gick bra med en taxi till Hudiksvall.

Tre ambulansdistrikt i regionens regi

12 februari 2018 - 19:33
0 kommentar/er

Ambulanssjukvården i Lund och Landskrona återgår i regional regi när avtalet löper ut 2020. Det beslutade regionstyrelsen på torsdagen.

Sverigedemokraterna föreslog att även distrikt 4, som omfattar nordöstra och östra Skåne ska tas tillbaka, där en ny entreprenör nyligen har tagit över.
Alliansen vill behålla distrikt 2, Lund-Landskrona, i privat regi tills en uttredning har gjorts om ambulansverksamheten i Skåne.
Sydvästra distriktet där Malmö ingår övergick i regionens regi den 1 febaruari i år, efter flera klagomål mot entreprenören Falck.

Så ska polis och ambulans samarbeta vid krislägen

10 februari 2018 - 18:46
0 kommentar/er

Samarbetet mellan polis och ambulanspersonal i Stockholmsområdet har inte fungerat smärtfritt vid våldsamma och hotfulla situationer. Det ska nu förbättras genom en skriftlig rutin som bland annat innebär att polis kan behöva ge viss vård och transportera skadade.

Fler ambulansförlossningar i Sollefteå efter BB-nedläggning

08 februari 2018 - 15:40
0 kommentar/er

Ett år efter nedläggningen av BB i Sollefteå har antalet ambulansförlossningar ökat. Samtidigt varnar läkare för att patientsäkerheten är i fara för akut sjuka på Sollefteå sjukhus, och IVO har inlett en utredning. 

Sedan BB i Sollefteå lades ned för ett år sedan hänvisas blivande föräldrar i området till sjukhusen i Sundsvall och Örnsköldsvik. För en del patienter innebär det en resväg på över tio mil.

Ambulanser i Lund och Landskrona tas över av Region Skåne

06 februari 2018 - 15:37
0 kommentar/er

Ambulanserna i Lundadistriktet ska köras av regionens anställda om två år. Socialdemokraterna i regionen vill genomföra sitt vallöfte från förra valrörelsen och fick på onsdagen stöd av Sverigedemokraterna.

Den 1 februari går ambulansdistriktet i Malmö över till Region Skåne, efter att ha drivits av ambulansföretaget Falck.

Styret i regionen, Socialdemokraterna och Miljöpartiet, har föreslagit att även ambulansdistriktet för Lund-Landskrona ska återtas i offentlig drift.

I Lund är det Samariten som driver verksamheten fram till år 2020.

Sidor