Pensi Rescue Oy produkter PPPress AB RescueSALE

Brister i systematiskt omhändertagande på olycksplatser

Tid att läsa
1minut
Läst

Brister i systematiskt omhändertagande på olycksplatser

07 februari 2018 - 22:47
Publicerad i
Artikel kategorier: 
0 kommentar/er

En studie av traumasimuleringar inom ambulanssjukvården

I Sverige är trauma den vanligaste dödsorsaken hos personer under 45 år. Varje år omkommer cirka 3 000 personer och varje dag vårdas cirka 440 personer i sluten vård för skador som uppkommit av trauma [1]. För att förbättra traumavården utvecklades i slutet på 1970-talet ett amerikanskt koncept, Advanced trauma life support (ATLS), av American College of Surgeons Committee on Trauma [2]. Under den tiden utvecklades också förståelsen för det prehospitala omhändertagandets betydelse för patienters hälsa och överlevnad. Prehospital trauma life support (PHTLS) introducerades 1983 i syfte att integrera den prehospitala traumavården med den hospitala akutsjukvården och ATLS-konceptet. PHTLS-konceptet används globalt för att bedöma, åtgärda och behandla traumapatienter prehospitalt [3]. I Sverige har ambulanspersonal utbildats och fortbildats i PHTLS sedan konceptet infördes 1998 [4]. 

Grundstenarna i konceptet är att genomföra omhändertagandet systematiskt och att förstå praktiskt livräddande tekniker. I ett systematiskt omhändertagande undersöks och åtgärdas först den skadade personens luftväg (Airway), följt av andning (Breathing), cirkulation (Circulation), medvetandegrad och neurologi (Disability) och slutligen genomförs en helkroppsundersökning samt förhindrande av nedkylning (Exposure). Undersökningen ska ske från A till E oavsett situation, och problem som identifieras ska åtgärdas systematiskt i tur och ordning med livräddande tekniker. Patienter som har ofri luftväg, visar tecken på chock eller är medvetandesänkta betraktas som kritiskt skadade och ska lastas och transporteras till sjukhus inom 10 minuter för att öka överlevnaden. Immobilisering bör ske vid medvetandepåverkan, neurologiskt bortfall eller beroende på skademekanism [3].

Ambulanspersonalens bedömning och beslut om omhändertagande på skadeplats samt vård under transport har betydelse för patientens hälsa och överlevnad [5]. Sjuksköterskor i ambulanssjukvården anser det svårt och komplicerat att omhänderta svårt skadade patienter [6]. 

Syftet med denna studie var att observera sjuksköterskor i ambulanssjukvården och följsamhet till grundstenarna i PHTLS-konceptet vid traumaomhändertagande i en simuleringssituation. 

Läs mer: http://lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Originalstudie/2018/02/Brister-i-systematiskt-omhandertagande-pa-olycksplatser/

Lägg till ny kommentar

Filtered HTML

  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt till länkar.
  • Tillåtna HTML-taggar: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.

Plain text

  • Inga HTML-taggar tillåtna.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt till länkar.
  • Rader och stycken bryts automatiskt.
CAPTCHA
Detta testar att du är en människa och inte en spam-robot