Pensi Rescue Oy produkter PPPress AB RescueSALE

SSG Ambulans i Sverige AB överklagar SLL:s tilldelningsbeslut

Tid att läsa
2minuter
Läst

SSG Ambulans i Sverige AB överklagar SLL:s tilldelningsbeslut

23 februari 2018 - 13:04
Publicerad i
Artikel kategorier: 
1 kommentar/er

SSG har idag fredagen den 23/2 lämnat in ansökan om överprövning av Stockholms läns landstings upphandling avseende Vägburen ambulanssjukvårdstjänst till Förvaltningsrätten i Stockholm.

I ansökan hemställer SSG att förvaltningsrätten snarast ska informera SLL om att förlängd avtalsspärr gäller och att SLL således är förhindrad att ingå avtal i upphandlingen.

SSG anser att SLL har brutit mot transparens- och likabehandlingsprincipen i 4 kap. 1 § LOU, genom att ha förkastat bolagets anbud, trots att bolagets anbud rätteligen uppfyller samtliga obligatoriska krav.

I första hand yrkar SSG att förvaltningsrätten skall besluta att upphandlingen får avslutas först sedan rättelse har skett på så sätt att en ny utvärdering ska göras varvid SSG:s anbud skall beaktas. I andra hand att förvaltningsrätten skall besluta att upphandlingen skall avbrytas och göras om.

Av utvärderingsrapporten framgår att SSG har fått sitt anbud förkastat med följande motivering ”SLL bedömer att SSG Ambulans i Sverige AB inte visat att de uppfyller kravet om att det senaste räkenskapsåret haft en omsättning om lägst 70 miljoner kronor genom inlämnat åtagande. SSG Ambulans i Sverige AB har därmed inte gått vidare till utvärdering”.

Till stöd för att SSG uppfyller detta krav har bl.a. ett formellt åtagande - från Grupo SSG:s koncernmoder Fradir Inversiones S.A. samt ett översatt utdrag från årsredovisningen bifogats anbudet. Länk till utdraget här.

Efter anbudstidens utgång begärde SLL ett förtydligande från SSG bl.a. avseende kravet på omsättning. I begäran om förtydligande uppgav SLL bl.a. följande ”Ni har som bevisning avseende åberopat företags ekonomiska och finansiella kapacitet bifogat bilaga ur företagets sammanslagna koncernredovisning. Det framgår emellertid inte vilken omsättning det åberopade företaget har. Vänligen förtydliga hur anbudet styrker att det åberopade företaget har en omsättning som uppfyller kravet”.

SSG svarade på denna begäran att Fradir Inversiones S.A. är koncernmoder­bolaget där all omsättning konsolideras. Vidare intygade SSG genom utdrag av Fradir Inversiones S.A årsredovisning att under 2016 omsattes 78 771 100 EUR (~772 miljoner SEK) och under 2015 omsattes 83 520 582 EUR (~818 miljoner SEK) i koncernmoderbolaget via innehav av mer än 50 % av dotterbolagens röster. I löpande anbudstext beskrevs att årsbokslut för år 2017 inte var färdigställt vid inlämnandet av anbudet den 8 januari, men under 2017 upp­skattas konsoliderande moderbolaget Fradir Inversiones S.A. omsätta cirka 100 000 000 EUR (~980 miljoner SEK) samt att under 2014 omsattes 89 429 575 EUR (~876 miljoner SEK).

SSG har lämnat anbud inom samtliga affärsområden och enligt våra beräkningar har vi lämnat lägst pris i de tre av fem affärsområden som utvärderas först. För det fall vårt anbud vid en ny rättad utvärdering beaktas kommer vi således att bli vinnande leverantör inom dessa tre affärsområden, vilket är den övre gräns som en leverantör kan bli tilldelad. SSG anser därmed att vi lider eller i vart fall riskerar att lida skada, varför skäl till ingripande enligt LOU föreligger.

http://ssgaisab.se/index.php/press/15-ssg-ambulans-i-sverige-ab-oeverkla...

 

Där är 1 kommentar

Ambulanssjukvården i Stockholm är en alldeles för viktig verksamhet för att utföras av ett skalbolag med vänner på Mallorca......pust.

Lägg till ny kommentar

Filtered HTML

  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt till länkar.
  • Tillåtna HTML-taggar: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.

Plain text

  • Inga HTML-taggar tillåtna.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt till länkar.
  • Rader och stycken bryts automatiskt.
CAPTCHA
Detta testar att du är en människa och inte en spam-robot