Pensi Rescue Oy produkter PPPress AB RescueSALE

augusti 2017

En nationell dag för ambulanssjukvården

30 augusti 2017 - 15:49
0 kommentar/er

Den första lördagen i september kommer allmänheten att kunna få en glimt av ambulanssjukvårdens verksamhet. Runt om i landet öppnar ambulansstationer sina dörrar och besökare får ta del av en rad aktiviteter som tillhör ambulanssjukvårdens vardag. Ambulansdagen är ett återkommande evenemang med syfte att ge allmänheten möjlighet att under trivsamma former få en bild av dagens ambulanssjukvård och samtidigt träffa personalen som jobbar på ambulansen.

Välkommen att träffa oss den 2:a september 2017!

"Varje minut livsviktig"

30 augusti 2017 - 14:12
0 kommentar/er

Kristinehamn har kortast väntetid på ambulans i hela landet – 9,1 minuter.

I Eda däremot var väntetiden 2016 26,7 minuter, femte sämst i Sverige. Det visar siffror som Hjärt- Lungfonden tagit fram.

Wolmer Edqvist, verksamhetschef för ambulanssjukvården i Värmland, tycker siffrorna i länet ser relativt bra ut – särskilt med tanke på att antalet utryckningar ökat kraftigt de senaste åren.

Ambulanssjuksköterskan: ”Det är vi som fattar besluten”

30 augusti 2017 - 14:08
0 kommentar/er

Att gå till jobbet på lätta steg varje dag är inte alla förunnat. Men så är det för Viktoria Johansson, ambulanssjuksköterska i Norrtälje. – När jag går på ett nytt pass, vet jag inte vad som kommer att hända, det gillar jag.

Sammanlagt är de 16 anställda, varav fem kvinnor, på ambulansstationen. Jobbet innebär 24-timmarspass och tjänstgöring varannan helg.

– Klart att det kan vara slitigt efter 23 timmar att vara lika skärpt som när jag gick på, men det funkar. Långa pass ger ledigt i veckorna i stället, säger Viktoria Johansson.

Ökade väntetider på ambulanser

27 augusti 2017 - 21:55
0 kommentar/er

Väntetiden för ambulans ökar i Sverige. Dessutom varierar utryckningstiderna kraftigt mellan landets kommuner. Det visar en genomgång som SVT Nyheter har gjort.

För de som drabbas av plötsligt hjärtstopp är minuterna livsavgörande. Ju snabbare man får hjälp desto större chans att överleva.

Polisen körde skjuten till sjukhus – utan kontakt med ambulans

27 augusti 2017 - 21:49
0 kommentar/er

På fredagskvällen körde polisen en man som skjutits i huvudet till sjukhus – utan söka radiokontakt med de ambulanser som stod och väntade 500 meter bort. 
Det här har väckt frustration bland ambulanspersonal och en avvikelserapport är skriven. 

Men polisen ser ingen anledning till självkritik – läget vid brottsplatsen var kaotiskt. 
– Du har noll möjligheter att ställa dig och fibbla med en radio för att börja prata med ambulans, säger Christoffer Bohman, biträdande polischef i Järva.  
Annons:

Längre väntan på ambulans vid akuta tillstånd

25 augusti 2017 - 14:56
0 kommentar/er

I merparten av landstingen har väntetiden på ambulans vid prio 1-larm ökat sedan 2012.

– Vid ett plötsligt hjärtstopp är snabb hjälp helt avgörande, några minuter kan innebära skillnaden mellan liv och död. Det är väldigt bekymrande att det finns så här stora regionala skillnader i ambulansernas responstid, säger Jan Nilsson, ordförande i Hjärt-Lungfondens forskningsråd, i ett uttalande på organisationens hemsida.

Modern teknik hjälper ambulanspersonalen

23 augusti 2017 - 19:38
0 kommentar/er

För ambulanspersonal är det viktigt att hela tiden vara uppdaterad och kunna fatta snabba beslut. All kunskap går inte att ständigt hålla i huvudet. Nu har en hjälp i form av en applikation till mobiltelefonerna tagits fram.

Ambulanspersonal arbetar i en miljö som ständigt förändras när det gäller rutiner och riktlinjer. De har dessutom krav på sig att snabbt kunna fatta beslut när det gäller behandling och läkemedelshantering.

Snabb prioritering på plats avgörande för de skadade

20 augusti 2017 - 13:14
0 kommentar/er

En timme efter olyckan landade narkosläkaren Oli Timmel med ambulanshelikopter som första läkare på olycksplatsen. Han valde rollen som avtransportledare och inte medicinskt ansvarig. »I efterhand känns det som ett riktigt beslut«, säger han.

Ambulanspersonal kunde inte nå SOS

18 augusti 2017 - 10:36
0 kommentar/er

Ambulanspersonal kunde inte SOS inom rimlig tid och en patient fick därför vänta i flera minuter.Nu rapporteras avvikelsen.

Det var tidigt på morgonen för drygt en vecka sedan som ambulanspersonal vid Region Örebro län inte kunde nå SOS. Enligt avvikelserapporten kunde ambulanspersonal som jobbade natt inte komma fram till SOS inom rimlig tid. Det ledde bland annat till att en patient fick vänta i tio minuter innan svar. Händelsen är nu rapporterad som en avvikelse.  

Ambulant bedömning får mobilt pris

16 augusti 2017 - 19:05
0 kommentar/er
En arbetsmodell i Region Halland för att omhänderta äldre och personer med stort vårdbehov har fått en ny utmärkelse inom mobil vård. 

Den Mobila Vårdens pris 2017

Det nyinstiftade priset delas ut av Region Östergötland och Linköpings universitet.

Mottagare är Region Halland med samverkansprojektet Ambulant Bedömning, som leds av ambulanssjuksköterskan och verksamhetsutvecklaren Glenn Larsson och utredaren Anders Holmén och samt Högskolan i Halland och professor Kristina Ziegert.

Sidor