Pensi Rescue Oy produkter PPPress AB RescueSALE

Snabb prioritering på plats avgörande för de skadade

Tid att läsa
1minut
Läst

Snabb prioritering på plats avgörande för de skadade

20 augusti 2017 - 13:14
Publicerad i
Artikel kategorier: 
0 kommentar/er

En timme efter olyckan landade narkosläkaren Oli Timmel med ambulanshelikopter som första läkare på olycksplatsen. Han valde rollen som avtransportledare och inte medicinskt ansvarig. »I efterhand känns det som ett riktigt beslut«, säger han.

ag såg det som viktigare att prioritera avtransport av röda patienter (patienter som inte själva kan gå och vars andning eller cirkulation är påverkad, red:s anm). Den sjuksköterska som redan anlänt med första ambulansen från Sveg kunde fortsätta som medicinskt ansvarig med mig som stöd, och jag fokuserade på att lösa transporterna på bästa sätt för de svårast skadade patienterna, berättar Oli Timmel.

Han hade jobbat natt på sjukhuset i Östersund när larmet kom från regionens ambulanshelikopter. Normalt är Jämtlandshelikoptern inte bemannad med narkosläkare, men nu valde man i enlighet med rutinerna vid större olyckor att larma primärjouren för att få med Oli Timmel.

– Jag hann informera IVA och akutmottagningen väldigt snabbt innan vi lyfte så att de kunde börja ringa in extrapersonal, och som tur var hade vi bara två inneliggande på IVA. Det var först uppe i luften som tankarna började mala med känslan av ett mardrömsscenario med en massa barn i en allvarlig olycka.

När helikoptern landade fanns förutom ambulansen från Sveg även två ytterligare ambulanssjuksköterskor på platsen. Dels en som anlänt med en bedömningsbil från Los i Gävleborgs län, dels Anders Östling som var på väg från Dalarna till sin tjänstgöring på ambulansen i Hede i Härjedalen.

– En kollega hade hunnit höra av sig om att någonting hänt efter att ha tagit del av en nyhetsflash via Aftonbladet. Jag var en av de första som fastnade i bilkön söderifrån efter olyckan, berättar Anders Östling.

Han framhåller insatsen av de vuxna som fanns med i bussen som värdefull i initialskedet.

– Lärarna i bussen gjorde faktiskt ett jättejobb med att få ut alla utom två av de omkomna och även göra en enklare gruppering efter hur allvarliga skadorna var.

Läs mer på: http://www.lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2017/08/Snabb-prioritering-pa-plats-avgorande/