Besök: idag 1.499, vecka 1.499, månad 34.753  förra: dagen 1.419, veckan 12.433, månaden 38.609
Pensi Rescue Oy produkter PPPress RescueSALE

Senaste

Senaste

Ambulansforum i nytt utseende och med nya funktioner

Ambulansforum har genomgått en ordentlig uppgradering och har nu den allra senaste tekniken på plats. Den nya webbplatsen bygger på två delar bestående av dels en del med nyheter, bildgallerier, länkar och bloggar och dels en del som är ett komplett diskussionsforum i det populära phpBB-gränssnittet.

Teknikplattformen kommer att ge många nya möjligheter för kommande utveckling av Ambulansforum. Bland annat kommer vi under hösten att pröva ett projekt där vi tillsammans skapar en lärobok efter samma koncept som Wikipedia är uppbyggt.

Läs mer

Interaktiv grundutbildning Rakel

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har publicerat en interaktiv grundutbildning i Rakel på webben.

Läs mer

Protest mot Rakel

Det nya digitala radiosystemet Rakel får allt fler användare. Men det gillas inte av alla, eftersom Rakel inte går att avlyssna, vilket har kritiserats av massmedia.

Läs mer

Socialstyrelsens nya ambulansdirektiv är otydligt

Det är en stor brist att Socialstyrelsen inte ställer krav på kompetens för de ambulanssjuksköterskor som ska köra omkring patienter i trafiken. Det är beklagligt eftersom det inträffar ambulansolyckor och det idag saknas en nationell förareutbildning för utryckningsförare. Det skriver Jörgen Lundälv, docent i trafikmedicin, enheten för kirurgi vid Umeå universitet.

Läs mer

Ambulanssjukvården granskad av SoS

Det akutmedicinska index som används av SOS Alarm då deras larmoperatörer ska prioritera ambulansuppdrag är ett trubbigt instrument. Och operatörerna själva behöver mer vidareutbildning, anser Ulla Fryksmark som är tillförordnad chef för Socialstyrelsens tillsynsenhet i Göteborg, skriver GP.

Förra året gick hon igenom Lex Maria-anmälningar från det senaste halvåret. Genomgången gällde hela landet. Ambulanssjukvården var ett av de områden som väckte funderingar hos henne.

Läs mer

SoS nya föreskrift om ambulanssjukvård publicerad

Efter lång väntan är Socialstyrelsens nya föreskrift om ambulanssjukvård, SOSFS 2009:10, publicerad.

Läs mer

Ingen skadad när ambulans började brinna

Förarhytten i en ambulans fattade eld när den skulle köra en patient i Lund på fredagsförmiddagen.
- Det var inga öppna lågor, men en kraftig rökutveckling, säger Ola Nilsson, driftledare på SOS Alarm, till Skånskan.

Läs mer

Ambulanspersonal jobbade vidare trots sjukdom

Ambulanspersonalens dotter var influensasjuk och själv mådde han inte riktigt bra men gick till jobbet ändå. Han hann köra tre patienter innan han skickades hem.
- Det här är fruktansvärt olyckligt, säger verksamhetschefen Birgitta Barkne-Nilsson, till Expressen.

Ambulanspersonalens dotter insjuknade i svininfluensan och några dagar senare började han själv känna sig dålig. Han fortsatte dock sitt arbetspass som ambulanspersonal i Sörmland. Mot slutet av det 24 timmar långa arbetspasset i tisdags hade han hög feber och kontaktade chefen.

Läs mer

Sidor