Besök: idag 822, vecka 5.188, månad 21.789  förra: dagen 1.103, veckan 8.837, månaden 40.428
Pensi Rescue Oy produkter FLISA 2017 Samriten Ambulans AB

Senaste

Senaste

Ambulanspersonal kunde inte nå SOS

Ambulanspersonal kunde inte SOS inom rimlig tid och en patient fick därför vänta i flera minuter.Nu rapporteras avvikelsen.

Läs mer

Ambulant bedömning får mobilt pris

En arbetsmodell i Region Halland för att omhänderta äldre och personer med stort vårdbehov har fått en ny utmärkelse inom mobil vård. 

Den Mobila Vårdens pris 2017

Läs mer

Region Skåne vill flytta våldet från Malmö till Lund

Region Skåne har beslutat att bygga upp ett traumacenter i Lund efter amerikansk modell. Arbetet påbörjas under hösten.

Läs mer

Slumpmässiga alkohol- och drogtester av personal ska införas i Gävleborg

Från och med början av nästa år ska slumpmässiga alkohol- och drogtester kunna tas på personal i Region Gävleborg som ett led i arbetet att bli en alkohol- och drogfri region.

Läs mer

Det offentliga skall inte äga flygplan och helikoptrar

Henrik Johansson, debattör i beredskapsfrågor avslöjar planekonomiska drömmar i Dagens Samhälle

Läs mer

Nytt datorstöd gör det lättare att värdera bröstsmärtor

Bröstsmärtor kan bero på allt från en lindrig muskelinflammation till en allvarlig hjärtinfarkt. Nu finns ett nytt datorstöd som ska hjälpa larmoperatörerna på SOS Alarm att göra en korrekt bedömning över hur allvarliga symtomen är.

Läs mer

Torbjörn drabbades av stroke – fick inte ambulans

När Torbjörn Haglund från Malmköping drabbades av en stroke ville larmoperatören inte skicka någon ambulans. Istället fick han ringa efter egen transport till sjukhuset. 

Läs mer

Var femte tur med ambulanshelikoptern uteblir

Förra året flög landstingets ambulanshelikopter på 576 uppdrag. Men i 138 fall tvingades piloterna säga nej.
Det innebär att nästan var femte flygning, 19 procent, inte gick att genomföra.

Läs mer

Sidor