Pensi Rescue Oy produkter PPPress AB RescueSALE

Senaste

Senaste

Akutbil kolliderade med personbil

En akutbil kolliderade på eftermiddagen med en personbil i Huddinge. Enligt uppgifter ska två personer ha förts till sjukhus med lindrigare skador, skriver Wighsnews.

Läs mer

Ambulans med tidtabell

För att förbättra bokade transporter med ambulans av patienter mellan Lycksele och Umeå kommer på försök en tidtabell att införas under två månader. Projektet görs för att få bättre logistik i transporterna och för att undvika att ambulanser går tomma. Akuta transporter påverkas inte av projektet.

Lasarettet i Lycksele har eftervård av patienter från Norrlands universitetssjukhus. När patienterna är färdigbehandlade på Nus beställs transport hem till Lycksele via SOS Alarm. Problemet är att det är ont om ambulanser och de behöver därför nyttjas på bästa sätt.

Läs mer

Nya ambulanser kör fast i snön

Landstinget Västernorrlands nya ambulanserna av märket Mercedes Sprinter skapar oro bland ambulanspersonalen. Senaste veckorna har bilarna kört fast och patienterna fått hämtas med annan ambulans, med en extra halvtimmes väntan på vård, skriver Sundsvalls Tidning.

– Det var en patient på landet som vi hämtade men vi kom inte upp för backen när vi skulle därifrån. Vi fick kalla på en bil från Sundsvall, det tog en halvtimme. Sedan fick vi ta hjälp av bärgare för att ta oss upp, säger Kalle Viklund som arbetar inom ambulanssjukvården i Härnösand.

Läs mer

Skånska ambulanspatienter nöjda

De patienter som tas om hand i Skånes ambulanser är mycket nöjda med både vården och bemötandet.

Det visar en enkät som Region Skåne genomfört i samarbete med medicinska fakulteten vid Lunds universitet, skriver Skånskan.

40 patienter från tre distrikt, Lund, Ystad och Kristianstad, deltog i studien som genomfördes under hösten.
– Motsvarande undersökning gjordes 2008 i Malmö och Helsingborg med i stort sett samma resultat.

Läs mer

Ökade väntetider på ambulans när någon får hjärtstopp

Varje år drabbas ungefär 10 000 personer av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus, av dem överlever endast cirka 300 personer. Siffror från Hjärtstoppsregistret visar att det tar tre minuter längre i dag än för sex år sedan för ambulansen att komma fram när någon har fått hjärtstopp. Idag är medianinstanstiden nio minuter.

Läs mer

Ge ambulansen synligare färger

Jörgen Lundälv, docent i trafikmedicin vid Umeå universitet och Björn Strömberg ambulanssjuksköterska i Halmstad har skrivit följande artikel:

Socialstyrelsens nya föreskrifter för ambulansen hotar patienternas säkerhet. Istället för den gröna färg som rekommenderas sedan ett halvår tillbaka borde ambulanserna vara markerade med fluorescerande och högreflekterande limegul samt rödorange färg.

För att komma snabbt och säkert fram till den hjälpbehövande ska ett utryckningsfordon ha en så iögonfallande färgsättning att man ser det i trafiken utan att aktivt titta efter det.

Läs mer

Ambulanspersonal orkar inte med all tung utrustning

Den moderna hjärtstartare med EKG-apparat som Region Skåne upphandlat för ambulansen är för tung anser huvudskyddsombudet Rickard Uppenberg hos Sirius-Humanum. Nu vill han ha en förklaring hur personalen ska kunna bära all utrustning.

TRELLEBORG. Rickard Uppenberg lastar upp läkemedelsväskan, andningsvårdsväskan, hjälpmedlet Lucas och hjärtstartaren på båren han dragit ut från ambulansen.

Läs mer

Mobitexnätet i Norrland blir kvar

Multicom Security meddelar att driften av Mobitexnätet i Norrlands inland är säkrat.

Försvarsmakten har, genom Försvarets materielverk, och tillsammans med Multicom Security fått till stånd en lösning, men även flera bolag inom kraftindustrin samt berörda landsting har del i den slutliga överenskommelsen, uppger Multicom. Genom särskilda avtal mellan Multicom Security och ingående parter täcks merkostnaderna för att upprätthålla nätets yttäckning. Därmed fortsätter Mobitex att vara tillgängligt för alla kunder i Norrlands inland även under 2010.

Läs mer

Sidor