Besök: idag 483, vecka 483, månad 15.209  förra: dagen 957, veckan 7.171, månaden 31.843
Pensi Rescue Oy produkter PPPress RescueSALE

Innehållssamlare

Avslår begäran att ta bort personalen från nätjournalerna

Nyheter från Vårdförbundet - 2 timmar 22 minuter sedan

Arbetsmiljöverket har avslagit en begäran om att förbjuda Region Uppsala att lämna ut personalens namn i nätjournalerna.

Frivillige brandværn har store udfordringer med bemandingen

Nyheter från Beredskapsinfo i Danmark - 2 timmar 26 minuter sedan

De frivillige brandværn i Sønderborg Kommune har store udfordringer med bemandingen, og udfordringen bliver ikke mindre af, at stolthed gør det svært for nogle brandværn at indrømme, at der er en udfordring. På kort sigt vil kommunen investere godt 1 mio. kr. i intelligente pagere, men på længere sigt kan det blive nødvendigt at indføre bemanding med fuldtidsbrandfolk.

Det er primært i dagtimerne, at der er bemandingsudfordringer hos de frivillige brandværn i Sønderborg Kommune. Brandværnene er især ramt af urbaniseringen, hvor arbejdspladser og folk flytter til de større byer, men efterhånden har færre virksomheder også mulighed for at lade deres medarbejdere forlade arbejdspladsen for at rykke ud til brand.

I 2010 var det slut med det frivillige brandværn i Sønderborg by, da brandværnet ikke kunne stille mandskab. I stedet oprettede man et beredskab med deltidsansatte brandfolk på vagtplaner, men ifølge Sønderborg Kommune har også de deltidsansatte de seneste år fået sværere og sværere ved at stille med nok folk. Derfor har det været nødvendigt løbende at opjustere antallet af fuldtidsansatte brandfolk til øjeblikkelig udrykning, så de kan dække for de deltidsansatte i Sønderborg – og støtte de frivillige brandværn i resten af kommunen i dagtimerne.

Afvigerapporter viser store udfordringer

Hver gang et brandværn er kaldt til udrykning og ikke kan overholde serviceniveauet i den risikobaserede dimensionering, laves der en såkaldt afvigerapport.

Et udpluk af afvigerapporter fra perioden marts 2017 – februar 2018 viser, at brandværnene har store udfordringer med at stille det korrekt uddannede mandskab. Enten kan der ikke samles det mandskab, der skal til på en udrykning, eller også venter man for længe på at blive fuldtallige, så man afgår for sent fra stationen. Udfordringen forekommer især i dagtimerne på hverdage, men afvigerapporterne viser, at aftentimer og weekender ikke er undtaget.

I Sønderjylland bidrager de frivillige brandværn med en uundværlig indsats, og det har de gjort gennem mange år. ”Derfor kan det være svært for de frivillige brandværn at indrømme deres udfordring, når den opstår. Det gør hele institutionen med de frivillige brandværn usikker”, påpeger Sønderborg Kommune – der dog også understreger, at der ikke er lagt op til lukning af brandstationer.

Arbejdsgruppe: Svært at finde fremtidssikker løsning

Sønderborg Kommune har nedsat en arbejdsgruppe, som har haft til opgave at finde løsninger på bemandingsudfordringen. Processen har imidlertid vist, at der på flere områder er for mange ubekendte faktorer til, at man kan opstille konkrete og fremtidssikrede løsningsmodeller. I stedet er der beskrevet forskellige tiltag, der kan afhjælpe beredskabets udfordringer på kort og mellemlangt sigt.

Konkret anbefaler arbejdsgruppen, at der investeres i 250 intelligente pagere, så brandfolkene bl.a. kan oplyse, om de har mulighed for at deltage i de enkelte udrykninger. Det vil koste godt 1 mio. kr. i anskaffelse, som skal hentes fra de 1,65 mio. kr., der årligt er afsat til køretøjsanskaffelser. Omprioritering vil så betyde, at enkelte af de eksisterende køretøjer skal fungere i en længere periode end planlagt. Denne anbefaling har beredskabskommissionen nu godkendt.

Beredskabskommissionen har også godkendt, at der arbejdes videre med ændring af slukningsgrænser, analyse af mandskabsbehov på både kort sigt og på længere sigt samt analyse af tilpasning af vagttider på både kort sigt og på længere sigt. Derimod ønsker kommissionen ikke, at der arbejdes videre med konsolidering af brandværnene, ansættelse af en hvervekonsulent eller en fremrykning af revisionen af kommunens risikobaserede dimensionering.

Kigger på fremtidsmodeller

Desuden vil Sønderborg Kommune i slutningen af 2018 iværksætte en analyse af det, som kommunen betegner som ”fremtidsmodeller”.

Her vil man kigge på den model, der anvendes i Horsens, hvor brand- og redningsberedskabet er tænkt sammen med serviceopgaver indenfor bl.a. vej, park, anlæg, værksted, transport, hjælpemiddeldepot, genbrugspladser, rottebekæmpelse og rengøring. Det giver mulighed for at have fuldtidsansatte brandfolk til at løfte beredskabsopgaver, fordi de samtidig er ansat til at løfte serviceopgaver imellem udrykninger.

Sønderborg vil også kigge på beredskabsmodellen i Flensburg, hvor Berufsfeuerwehr Flensburg varetager brandslukningsopgaverne i Flensborg by med fuldtidsbrandfolk, men samtidig i dagtimerne på hverdage støtter de seks frivillige brandværn i omegnen.

Här snurrar patienterna runt mellan avdelningarna

Nyheter från Vårdförbundet - 4 timmar 26 minuter sedan

Runt om i landet är ett stort antal vårdplatser stängda under semestermånaderna. Det tär på personalen – och på patienterna. Vårdfokus har besökt sjukhuset i Linköping, där cancerpatienter kan få vänta tio veckor på en operation som borde ha gjorts långt tidigare. 

Dømt til fengsel for å ha gått til angrep på ambulansepersonell og politi

Nyheter från Ambulanseforum - sön, 15/07/2018 - 13:48

En mann i 30-årene er dømt til 35 dagers ubetinget fengsel i Nord-Gudbransdal tingrett for vold mot politiet og ambulansepersonell etter en fest på Otta i fjor vinter, skriver GD (krever innlogging). Viste rumpa Mannen skal ifølge dommen fra tingretten ha vært på en privat fest hvor han inntok store mengder alkohol.Read More

Innlegget Dømt til fengsel for å ha gått til angrep på ambulansepersonell og politi dukket først opp på Ambulanseforum.

Har i dag 5.000 akutthjelpere i hele landet

Nyheter från Ambulanseforum - lör, 14/07/2018 - 22:52

For snart ti år siden var Erik Jensen og Thomas Hansen fra Finnsnes med på å starte opp det man i dag kjenner som akutthjelpen. I dag er det et landsdekkende trygghetsnett for distriktene, skriver Troms Folkeblad (krever innlogging). For snart ti år siden var Erik Jensen og Thomas Hansen fraRead More

Innlegget Har i dag 5.000 akutthjelpere i hele landet dukket først opp på Ambulanseforum.

Ankestyrelsen: I orden at regionsrådsformand selv traf afgørelse om BIOS

Nyheter från Beredskapsinfo i Danmark - lör, 14/07/2018 - 13:00

I de hektiske dage op til BIOS’ konkurs traf regionsrådsformand Stephanie Lose selv en række centrale beslutninger i sagen. Det syddanske regionsråd blev ikke involveret i beslutningerne, men blev først orienteret efterfølgende. Den fremgangsmåde var imidlertid i orden, idet beslutningerne var af uopsættelig karakter. Det konkluderer Ankestyrelsen efter flere års sagsbehandling.

Region Syddanmark indgav den 25. juli 2016 konkursbegæring mod BIOS. Men i dagene op til konkursbegæringen blev der i regionen truffet en række væsentlige beslutninger, som imidlertid blev truffet af regionsrådsformand Stephanie Lose uden inddragelse af regionsrådet.

Den første beslutning blev truffet den 12. juli 2016, hvor Stephanie Lose besluttede, at der skulle fremsendes en opkrævning til BIOS for den fejlagtige ratebetaling på ca. 31,5 mio. kr. Den 19. juli 2016 besluttede regionsrådsformanden desuden, at regionen ikke ville søge EU-Kommissionen om tilladelse til at yde et nødlån til BIOS. Og den 22. juli 2016 besluttede formanden, at regionen skulle afslå den plan for tilbagebetaling, som BIOS samme dag havde fremlagt. Endelig besluttede Stephanie Lose den 24. juli 2016, at der den følgende dag skulle indgives konkursbegæring mod BIOS.

Drøftede sagerne med næstformænd

De fire beslutninger blev som nævnt alle truffet af regionsrådsformand Stephanie Lose, som dog drøftede sagerne med regionsrådets to næstformand og med Kammeradvokaten. Først den 26. juli 2016 blev der afholdt møde i regionsrådet, hvor medlemmerne blev orienteret om beslutningerne.

Et regionsrådsmedlem og BIOS’ moderselskab har klaget over forløbet til Ankestyrelsen, som efter to års sagsbehandling er nået frem til, at det var i orden, at regionsrådsformanden traf de fire beslutninger uden at inddrage regionsrådet.

Udskydelse havde haft væsentlige konsekvenser

Ankestyrelsen lægger vægt på, at embedsmændene i Region Syddanmark i alle de fire sager har vurderet, at beslutningen var af uopsættelig karakter, og at det ville have væsentlige konsekvenser, hvis beslutningen skulle udskydes, indtil regionsrådet kunne mødes.

Derfor mener Ankestyrelsen, at regionsrådsformanden handlede i overensstemmelse med kommunestyrelseslovens § 31, stk. 1, hvorefter formanden på regionsrådets vegne kan afgøre sager, som ikke tåler opsættelse eller ikke giver anledning til tvivl. Efter lovens § 31, stk. 2, orienterer formanden senest på førstkommende ordinære møde regionsrådet om afgørelser truffet i medfør af § 31, stk. 1.

”Vi har i den forbindelse lagt vægt på, at administrationen havde vurderet, at de omhandlede beslutninger ikke tålte udsættelse. Vi har også lagt vægt på, at bestemmelsen om formandens efterfølgende orientering af regionsrådet efter det oplyste er iagttaget”, skriver Ankestyrelsen i afgørelsen.

Nasjonal studie: rusmiddel – og legemiddelbruk som risikofaktorer for alvorlige ulykker

Nyheter från Ambulanseforum - fre, 13/07/2018 - 20:05

En ny nasjonal studie ønsker å se nærmere på sammenhengen mellom rus og ulykker. Formålet er å redusere antall ulykker via mer målrettede ulykkesforebyggende tiltak, skriver traumatologi.no. Ulykkesforebygging Ulykkesforebygging har vært en av de store moderne suksesshistorier for folkehelsen. Risiko for trafikkulykker og arbeidsulykker er mer enn halvert siden 1960-tallet,Read More

Innlegget Nasjonal studie: rusmiddel – og legemiddelbruk som risikofaktorer for alvorlige ulykker dukket først opp på Ambulanseforum.

Luftambulanse hindret av drone på Dovre

Nyheter från Ambulanseforum - fre, 13/07/2018 - 19:58

Da en skadd pasient skulle flys til sykehus etter en ulykke på Dovre, ble helikopteret hindret av en drone. Politiet reagerer, skriver Adresseavisen. Hendelsen fant sted etter en frontkollisjon på E6 ved Fokstugu 6. juli i år. Luftambulansen var i ferd med å frakte vedkommende til sykehus, da besetningen bleRead More

Innlegget Luftambulanse hindret av drone på Dovre dukket først opp på Ambulanseforum.

Politiet vil købe nye Mobil Radio Dispatches til SINE-nettet

Nyheter från Beredskapsinfo i Danmark - fre, 13/07/2018 - 14:00

Politiet vil indkøbe et større antal Mobil Radio Dispatches, der skal anvendes ved større operative opgaver, hvor de sikrer kommunikation via radioer fra en mobil løsning til politiets vagtcentral og operative enheder. Beredskabsstyrelsen og Hovedstadens Beredskab kan også anvende den rammeaftale, som politiet vil indgå, og som har en værdi på ca. 15 mio. kr.

Det er Rigspolitiet, som nu udbyder en rammeaftale om levering af Mobil Radio Dispatches med tilhørende reservedele, undervisning m.v. i en fire-årig periode. I første omgang skal den kommende leverandør levere 24 stk. Mobil Radio Dispatches samt to undervisningskurser.

Beredskabsstyrelsen og Hovedstadens Beredskab vil også kunne gøre brug af rammeaftalen. Det forventede træk i rammeaftalens løbetid forventes at udgøre 10-15 mio. kr.

Giver nye muligheder for radiooperatører

De nye Mobil Radio Dispatches skal benyttes til at understøtte forskellige typer af større politioperative opgaver, varslede og uvarslede, samt i forbindelse med undersøgelser og krisestyringsopgaver. Mobil Radio Dispatches bliver koblet op mod det TETRA-baserede SINE-radionet via mobilradioer, og det skal give radiooperatørerne mulighed for at betjene radioerne via en enkel brugergrænseflade på en skærm.

Det udstyr, der indgår i en Mobil Radio Dispatch, er bl.a. hardwarekomponenter, herunder computere eller tablets i bordholder, en audioløsning med højtalere, kablet headset med mikrofon samt fodtast.

Rigspolitiet vil prækvalificere fem firmaer, som får mulighed for at byde på leverancen.

Franskt bolag på väg att köpa Capio

Nyheter från Vårdförbundet - fre, 13/07/2018 - 11:25

Det stora franska vårdbolaget Ramsay Générale de Santé har lagt ett bud på samtliga aktier i vårdbolaget Capio som har cirka 5 400 medarbetare i Sverige.

Sju flickor felvaccinerades av skolsköterska

Nyheter från Vårdförbundet - fre, 13/07/2018 - 04:00

En skolsköterska i Falköping råkade av misstag ge sju flickor i årskurs 5 fel vaccin. De skulle vaccineras med en andra omgång mot hpv-virus, men fick i stället ett vaccin mot stelkramp, difteri, kikhosta och polio.

-To hjertestarterregistere skaper forvirring

Nyheter från Ambulanseforum - fre, 13/07/2018 - 00:09

– Det finnes to hjertestarterregistre i Norge, men bare ett av dem er offentlig og knyttet opp mot 113-sentralen, sier Siw Lilly Osmundsen, til Tvedestrandsposten (krever innlogging). -Når man ringer 113 og det er behov for hjertestarter, får 113-sentralende 25 nærmeste opp på en skjerm. Ut fra dette tas en vurdering av hvaRead More

Innlegget -To hjertestarterregistere skaper forvirring dukket først opp på Ambulanseforum.

Her er appen som kan redde livet ditt

Nyheter från Ambulanseforum - tors, 12/07/2018 - 23:56

En norskutviklet app kan nå fortelle nødsentralen nøyaktig hvor du er når du ringer 113 fra appen. Posisjonen din blir sendt automatisk, og kan redde minst 20 liv i året, skriver Rana Blad. Tenk deg at du kjører bil på et ukjent sted og havner i en ulykke, eller atRead More

Innlegget Her er appen som kan redde livet ditt dukket først opp på Ambulanseforum.

Ambulancebehandlere kan fremover blive autoriserede – og straffes med fængsel

Nyheter från Beredskapsinfo i Danmark - tors, 12/07/2018 - 12:00

Fra næste år bliver der indført en autorisationsordning for ambulancebehandlere og paramedicinere, og samtidig bliver titlerne beskyttede, så de kun kan bruges af personer med autorisation. Men dermed bliver de to personalegrupper også omfattet af reglerne for autoriserede sundhedspersoner, herunder at de kan idømmes op til fire måneders fængsel ved forsømmelse eller skødesløshed.

Sundheds- og Ældreministeriet har udarbejdet et nyt lovforslag, som indebærer, at der indføres en autorisationsordning for ambulancebehandlere samt en supplerende registrering for paramedicinere. Det skal styrke den præhospitale patientsikkerhed.

Autorisationsordningen indebærer, at ambulancebehandlere efter ansøgning – og under forudsætning af, at de opfylder de uddannelsesmæssige krav – kan opnå autorisation efter autorisationsloven. Paramedicinere vil i forhold til autorisation være omfattet af grundautorisationen som ambulancebehandler.

Indfører titelbeskyttelse

Lovforslaget indebærer også, at der indføres en titelbeskyttelse, som forbyder andre end autoriserede ambulancebehandlere at benytte titlen »ambulancebehandler«.

Desuden indføres der en titelbeskyttelse, som forbyder andre end autoriserede ambulancebehandlere, der har fået en supplerende tilladelse, at betegne sig som »ambulancebehandler med særlig kompetence (paramediciner)«.

Overtrædelse af titelbeskyttelserne vil kunne straffes med bøde.

Nye pligter – og nye sanktionsmuligheder

Som konsekvens af den nye autorisationsordning bliver ambulancebehandlere fremover omfattet af de pligter m.v. for sundhedspersoner, der fremgår af autorisationsloven.

Behandlerne bliver dermed bl.a. omfattet af kravet i autorisationsloven om, at en autoriseret sundhedsperson under udøvelsen af sin virksomhed er forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed og handle i overensstemmelse med den til enhver tid værende almindelige anerkendte faglige standard på området.

I lighed med andre grupper af autoriserede sundhedspersoner underlægges ambulancebehandlere også autorisationslovens straffebestemmelser. Efter disse bestemmelser straffes bl.a. grovere eller gentagen forsømmelse eller skødesløshed i udøvelsen af virksomhed med bøde eller fængsel i indtil fire måneder, og tilsidesættelse af en oplysnings- eller indberetningspligt straffes med bøde.

Der vil også blive fastsat nærmere regler om, at autoriserede ambulancebehandlere – på linje med de øvrige grupper af autoriserede sundhedspersoner – har pligt til at føre patientjournaler. Journaler vil skulle føres i overensstemmelse med autorisationsloven, der fastsætter krav til journalens indhold. F.eks. skal patientjournalen indeholde de oplysninger, der er nødvendige for en god og sikker patientbehandling. Oplysningerne skal journaliseres så snart som muligt efter patientkontakten, og det skal fremgå af journalen, hvem der har indført oplysningerne i journalen, og tidspunktet herfor.

Også ny tilsynsordning

Som følge af den nye autorisationsordning vil autoriserede ambulancebehandlere desuden blive omfattet af Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med autoriserede sundhedspersoner efter autorisationsloven.

Styrelsen for Patientsikkerhed får således mulighed for at iværksætte tilsynsforanstaltninger, hvor den enkelte ambulancebehandler under visse betingelser vil kunne få frataget autorisationen, få indskrænket sit virksomhedsområde eller få udstedt påbud om at ændre sin faglige virksomhed.

Styrelsen for Patientsikkerhed vil fremover reagere, hvis der opstår mistanke om, at en ambulancebehandler kan være til fare for patientsikkerheden. Det kan f.eks. ske på baggrund af afgørelser af patientklager fra Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, bekymringshenvendelser fra patienter, pårørende eller kolleger, medieomtale m.m.

Efter autorisationsloven bliver hver ambulancebehandlerne desuden registreret i autorisationsregisteret. Her registreres såvel tildeling af autorisation som de forskellige begrænsninger og sanktioner, der er knyttet til autorisationen for den enkelte. Således vil både afgørelser om skærpet tilsyn, indskrænkninger af virksomhedsområde, påbud om at ændre faglig virksomhed, suspension eller fratagelse af autorisationen blive offentliggjort i autorisationsregisteret.

Autorisationsordningen indebærer endvidere, at behandlingssteder, der drives af autoriserede ambulancebehandlere eller som har autoriserede ambulancebehandlere ansat, skal lade sig registrere hos de centrale sundhedsmyndigheder.

Omfattes af erstatningsordning

En anden nyskabelse er, at autoriserede ambulancebehandlere vil blive omfattet af den almindelige adgang til at klage over autoriserede sundhedspersoner, der følger af klage- og erstatningsloven.

Indførelsen af en autorisationsordning for ambulancebehandlere indebærer desuden, at ambulancebehandlere vil blive omfattet af den særlige ordning om erstatning til patienter eller efterladte til patienter, som her i landet påføres skade i forbindelse med undersøgelse, behandling el.lign., som er foretaget af autoriserede sundhedspersoner

Det betyder, at også skader, som påføres af autoriserede ambulancebehandlere i forbindelse med undersøgelse, behandling eller lignende, som foretages i et privat ambulanceberedskab, som ikke virker efter aftale med regionsrådet, vil blive omfattet af patienterstatningens dækningsområde.

Overgangsordning for nuværende ambulancefolk

Lovforslaget er nu i høring, hvorefter det skal fremsættes for Folketinget. Det er planen, at det først skal træde i kraft om et års tid, nemlig den 1. juli 2019.

For at sikre en smidig overgang lægger Sundheds- og Ældreministeriet endvidere op til, at der indføres en overgangsperiode på fem år gældende for de ambulancebehandlere og ambulancebehandlere med særlig kompetence (paramedicinere), der udfører virksomhed på datoen for lovens ikrafttræden.
Det vil sikre, at ambulancebehandlere og paramedicinere, der ikke har fået autorisation og særlig tilladelse, fortsat kan anvende deres nuværende betegnelser frem til den 30. juni 2024. I denne overgangsperiode kan de ansøge Styrelsen for Patientsikkerhed om autorisation og særlig tilladelse. Når overgangsperioden udløber den 30. juni 2024, vil ikke-autoriserede ambulancebehandlere ikke længere kunne benytte titlen ambulancebehandler, ligesom anvendelse af titlen ambulancebehandler med særlig kompetence (paramediciner) vil forudsætte en særlig tilladelse.

Ændret ordning for udenlandske ambulancefolk

Udenlandske ambulancefolk, der ønsker at arbejde i Danmark, vil fremover – på linje med de danske ansøgere – skulle autoriseres som ambulancebehandler og eventuelt have særlig tilladelse til at anvende betegnelsen ambulancebehandler med særlig kompetence (paramediciner).

Det erstatter den nuværende ordning, hvor Styrelsen for Patientsikkerhed behandler ansøgninger fra udenlandsk uddannede personer, der skal have godkendt deres uddannelse, før de kan indgå i bemandingen af en ambulance.

Ambulancebehandlere og paramedicinere fra andre EU-lande vil dog være omfattet af EU-regler, som indebærer, at Danmark skal anerkende, at en EU-/EØS-borger er kvalificeret til at udøve et erhverv i Danmark, hvis han eller hun er kvalificeret til at udøve erhvervet i sit hjemland.

Der vil ikke fremover skulle ske en godkendelse af udenlandsk uddannede ambulanceassistenter.

Barnmorska vill slopa hierarkin i vården

Nyheter från Vårdförbundet - tors, 12/07/2018 - 07:00

Sibelle Colliander har tröttnat på att de som bestämmer högt upp inte förstår konsekvenserna för patienterna. Efter 30 år i vården tänker hon nu använda sin erfarenhet i politiken - för Liberalerna.

Frykter alarmerende høye 110-kostnader

Nyheter från Ambulanseforum - ons, 11/07/2018 - 23:04

– Det var veldig uklokt av oss å velge Kirkenes i stedet for Tromsø, sier Otto Erik Aas (SV) til Altaposten – Det har blitt en fæl sak dette. Et tilfelle av misforstått politiske solidaritet, der finnmarksbeliggenhet betød mer enn økonomi og innbyggernes ve og vel, sier Otto Erik Aas.Read More

Innlegget Frykter alarmerende høye 110-kostnader dukket først opp på Ambulanseforum.

Ansatte ved ambulansestasjonen har fått påvist helseskade: Slipper å flytte tilbake

Nyheter från Ambulanseforum - ons, 11/07/2018 - 22:43

Ansatte ved ambulansestasjonen i Eidsvåg har fått påvist yrkesrelatert astma av det fagfolk mener skyldes helseskadelig inneklima i ambulansestasjonen, skriver Driva Nå har de fått lovnad fra helseforetaket på at de slipper å flytte tilbake til lokalene. Helseplager Etter at flere ansatte var plaget av diffuse helseplager over tid, bestemte de segRead More

Innlegget Ansatte ved ambulansestasjonen har fått påvist helseskade: Slipper å flytte tilbake dukket først opp på Ambulanseforum.

Kräver att vårdpersonalens namn tas bort från nätjournalerna

Nyheter från Vårdförbundet - ons, 11/07/2018 - 11:48

Ett huvudskyddsombud i Uppsala vill att Arbetsmiljöverket förbjuder regionen att lämna ut personalens namn i nätjournalen eftersom det ökar risken för att bli utsatt för hot och våld. En förtroendevald för Vårdförbundet på akuten i Uppsala välkomnar en konsekvensanalys.

Ingen otillåten stridsåtgärd i Tomelilla

Nyheter från Vårdförbundet - ons, 11/07/2018 - 04:00

Efter att flera sjuksköterskor i Tomelilla kommun på kort tid sagt upp sig anklagades Vårdförbundet för att ha tagit till otillåtna stridsåtgärder i form av massuppsägningar. Arbetsgivaren medger nu att det var ett missförstånd.

Vet ikke hvor hjertestartere er

Nyheter från Ambulanseforum - tis, 10/07/2018 - 21:39

De fleste hjertestarterne i Norge kan ikke benyttes ved behov. Det er fordi ingen har full oversikt over hvor de er, skriver NRK Sørlandet – Vi anslår at det utenom helsevesenet finnes mellom 30- og 60 000 hjertestartere i Norge, men det er ingen som har fullstendig oversikt over hvorRead More

Innlegget Vet ikke hvor hjertestartere er dukket først opp på Ambulanseforum.

Sidor

Prenumerera på Ambulansforum® innehållssamlare