Nyheter från Kommunal


         

Tobias Baudin kommenterar ny lönerapport

- Att kvinnor fortfarande generellt tjänar mindre än män för motsvarande jobb är oacceptabelt. Det säger Tobias Baudin, ordförande för Kommunal, i en kommentar till Medlingsinstitutets rapport som presenterades idag. Löneskillnaden mellan kvinnor och män i hela ekonomin var 12,0 procent 2016. Det är en minskning med 0,5 procentenheter jämfört med året innan, enligt Medlingsinstitutets rapport ”Löneskillnaden mellan kvinnor och män 2016 – vad säger den officiella statistiken?” som presenterades idag. När hänsyn tas till olika lönepåverkande faktorer återstår en oförklarad löneskillnad

Kommunal startar jobbsökartjänst

Kommunal lanserar en egen jobbsökartjänst för alla sina medlemmar. Jobbsökarverktyget Trampolin ska göra det enklare att söka jobb. - Många av Kommunals medlemmar är attraktiva på arbetsmarknaden. Vi vill göra det lätt för dem att söka jobb om de kan och vill. Det kan ge ett kvitto på hur efterfrågad deras kompetens är. Vi ser det som en bra service till medlemmarna och som en del av Kommunals förnyelse för att bli ett fackförbund som stöttar alla medlemmar i sin personliga yrkesutveckling, säger Kommunals förbundsordförande Tobias Baudin. Jobbsökerverktyget Trampolin har funnits på

PÅMINNELSE: Pressinbjudan: Forskningen omprövar privatiseringarna – vad händer nu?

Tidigare generaldirektören Per Molander har i en ny rapport analyserat de senaste decenniernas privatiseringar inom välfärden. Hans budskap innebär en radikal omprövning av rådande paradigm. Kommunals medlemmar befinner sig mitt i den politiska konflikten om välfärdens organisation. Kommunal har därför under en längre tid undersökt relationen mellan styrning och arbetsvillkor. Välkommen till ett lunchseminarium där vi med utgångspunkt i Per Molanders rapport diskuterar välfärdens framtid. Kommunal bjuder på en lättare lunchsmörgås Var/när?  Den 28 april 2017 , kl. 11.15-12.30

Kommunal förlänger sitt största kollektivavtal med ett år

Kommunal är överens med SKL, Sveriges Kommuner och landsting, om att förlänga kollektivavtalet för anställda i välfärden med ytterligare ett avtalsår. Det möjliggör extra satsningar för flera av Kommunals yrkesgrupper. I april förra året tecknade SKL och Kommunal ett treårigt avtal som sträcker sig fram till 2019. Avtalet innehöll reallöneökningar åt alla medlemmar och en särskild extra satsning på undersköterskors löner med 830 kronor på tre år. Nu är parterna överens om att förlänga avtalet med ytterligare ett avtalsår till den 30 april 2020. Dessutom har lönenivåerna för 2017-2019

Forskningen omprövar privatiseringarna – vad händer nu?

Tidigare generaldirektören Per Molander har i en ny rapport analyserat de senaste decenniernas privatiseringar inom välfärden. Hans budskap innebär en radikal omprövning av rådande paradigm. Kommunals medlemmar befinner sig mitt i den politiska konflikten om välfärdens organisation. Kommunal har därför under en längre tid undersökt relationen mellan styrning och arbetsvillkor. Välkommen till ett lunchseminarium där vi med utgångspunkt i Per Molanders rapport diskuterar välfärdens framtid. Kommunal bjuder på en lättare lunchsmörgås Var/när? Den 28 april 2017, kl. 11.15-12.30

Parterna överens – så säkrar vi framtidens kompetensförsörjning i vård och omsorg

Kommunal och SKL presenterar idag flera gemensamma förslag för att höja kompetensen och säkra kompetensförsörjningen i äldreomsorg och hälso- och sjukvården. Parterna är bland annat överens om att förespråka en modell för yrkesutveckling som tydligt definierar de olika nivåerna vårdbiträde, undersköterska och undersköterska med specialistutbildning. − För Kommunal är det viktigt att höja undersköterskornas status. Därför är det glädjande att vi är överens med SKL om vikten av att regeringen tillsätter en utredning med uppdraget att se över hur undersköterska kan bli en skyddad yrkestitel.

Kommunals ordförande Tobias Baudin huvudtalare i Göteborg på Första Maj

Huvudtalare i Göteborg på Första Maj blir Kommunals ordförande Tobias Baudin. Talar gör även Anna Johansson, infrastrukturminister och distriktsordförande för Socialdemokraterna i Göteborg, och SSU:s ordförande i Göteborg, Amalia Rud Pedersen. - Jag känner stor stolthet. Götaplatsen har länge varit en viktig plats för arbetarrörelsen. Jag kommer ta tillfälle i akt att prata om hur den svenska modellen bygger på att människor kan leva på sin lön. Något som dagens höger aktivt motarbetar, säger Tobias Baudin, ordförande, Kommunal. De tre största städerna får vanligtvis besök av

Kommunal kommenterar äldreutredningen

Kommunal välkomnar förslaget om legitimation för undersköterskor som föreslås i utredningen Nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen. - Det är en stor dag för alla undersköterskor, förslaget om införande av legitimation för undersköterskor är helt i linje med Kommunals kongressbeslut. Vi ser fram emot att regeringen skyndsamt tillsätter en utredning med uppdraget att se över detaljer i legitimationens innehåll, säger Tobias Baudin, förbundsordförande Kommunal. - Kommunal anser att en legitimation skulle bidra till ökad kvalitet och patientsäkerhet och samtidigt ge undersköterskorna den

Extern utredning vägledning för Kommunal

Kommunals förbundsstyrelse har idag beslutat att inte gå vidare med en skadeståndsprocess mot de tidigare styrelseledamöter i Handelsbolaget Lyran samt tidigare förbundsordförande Annelie Nordström som av kongressen i juni 2016 inte beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015. En extern utredning, som den nya förbundsstyrelsen tog initiativ till kort efter att man tillträtt, har nu redovisat sitt resultat och var en viktig del av beslutsunderlaget. - Den nya styrelsen för Handelsbolaget Lyran fick i uppdrag av Kommunals nya förbundsstyrelse att gå till botten med frågan. En

Kommunal rekryterar Fredrik Kornebäck

Kommunal rekryterar Fredrik Kornebäck som ny pressekreterare. Han ansluter till Kommunals nybildade ledningsstab och kommer ha särskilt ansvar för långsiktig planering och extern avtalsrörelsekommunikation. - Jag har en lång erfarenhet av att arbeta med pressfrågor inom politiken. Men jag är också en tidigare journalist och arbetsmarknadsreporter som tycker att en stark fackföreningsrörelse är något av det viktigaste Sverige har. Därför känns det som en kul och passande utmaning att gå vidare till välfärdens största fackförbund. Kommunal har påbörjat en resa. Det ska bli spännande att vara