Besök: idag 1.023, vecka 4.457, månad 22.733  förra: dagen 1.027, veckan 7.309, månaden 33.199
Pensi Rescue Oy produkter PPPress RescueSALE

Nyheter från Vårdförbundet

Prenumerera på Nyhetsflöde Nyheter från Vårdförbundet
Uppdaterad: 24 minuter 51 sekunder sedan

Så tycker ni om ert fackförbund

7 timmar 54 minuter sedan

"En undersökning som ger oss hopp", säger Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro, trots att den stora medlemsundersökningen visar att förbundet är osynligt för många av dem som svarat.

Stort behov av specialistsjuksköterskor inom neonatalvården

9 timmar 57 minuter sedan

Det behövs fler specialistutbildade sjuksköterskor, mer forskning och fördjupat fokus på familjecentrerad vård. Neonatalvården står inför en rad utmaningar visar en studie från Sveriges kommuner och landsting.

Nya regler ska göra att fler klarar kunskapsproven

11 timmar 5 minuter sedan

Kunskapsproven för legitimerad sjukvårdspersonal som är utbildade utanför EU kommer att förändras uppger Socialstyrelsen som hoppas att det ökar förutsättningarna för att fler ska klara proven.

Efter starka protester: Iva-platser i Kiruna stängs inte

12 timmar 1 min sedan

För en vecka sedan meddelade Region Norrbotten att intensivvårdsplatserna vid Kiruna sjukhus skulle stängas under sommaren på grund av sjuksköterskebrist. Nu har de löst bemanningen.

Ökad risk för självmord bland män i glesbygd

18 timmar 9 minuter sedan

I avlägset belägna landsbygdskommuner är risken för att män ska ta livet av sig nästan dubbelt så hög som i storstäderna. För kvinnorna är risken lika stor oavsett storleken på kommunen, visar ny statistik från Folkhälsomyndigheten.

Ersta förlorar avtalet om vård till stressad personal

ons, 20/06/2018 - 14:55

I många år har Ersta Diakonisällskap i Stockholm erbjudit psykiatrisk hjälp till personer som arbetar i sjukvården. Men vid årsskiftet upphör avtalet med Stockholms läns landsting. Uppgiften tas över av Capio Hjärnhälsan, meddelar landstinget i dag.

Ingen mirakelmetod hjälper den som bantar på egen hand

ons, 20/06/2018 - 12:07

Att gå ner i vikt kan vara en ensam och långvarig kamp. Näringsfysiologen Ingrid Larsson har följt personer som lider av svår fetma och på egen hand kämpar med en mängd olika metoder.

Äldre blir passiva av vårdkulturen på sjukhus

ons, 20/06/2018 - 10:02

Efter operation av höftfraktur trodde patienterna först på sin kapacitet att återhämta sig. Men de tappade tilltro av att anpassa sig till personalen på vårdavdelningen. Det visar Berit Gesars avhandling.

Sjuksköterskor kritiseras för bristande rådgivning

ons, 20/06/2018 - 09:36

Två sjuksköterskor vid 1177 Vårdguiden kritiseras av Ivo för att ha gett fel råd till en kvinna som klagade över bröstsmärtor. Kvinnans man körde själv in henne till sjukhuset där det visade sig att hon hade en hjärtinfarkt.

Högsta ledningen kände till att patienter riskerade att dö

ons, 20/06/2018 - 08:42

Sjukhusledningen informerades upprepade gånger om de växande köerna till canceroperationer på Karolinska universitetssjukhuset förra sommaren. Det visar mejl som Dagens Nyheter tagit del av.

Unga som överlevt cancer behöver få prata om sex

tis, 19/06/2018 - 15:21

Många unga canceröverlevare tycker inte om sin kopp och är missnöjda med sin sexualitet. Ämnen som kan vara svåra att närma sig, men som vårdpersonal måste kunna, och våga, prata om, betonar specialistsjuksköterskan och forskaren Maria Olsson.

Stänger röntgen på grund av personalbrist

tis, 19/06/2018 - 13:40

Bristen på röntgensjuksköterskor är så stor i Dalarna att Ludvika lasarett beslutat att stänga sin röntgenavdelning under hela juli månad. Patienterna hänvisas till de andra röntgenenheterna i länet eller utomläns.

Äldre man fick benröta - nu kritiseras vården

tis, 19/06/2018 - 10:29

En äldre man fick ett sår på ena stortån. Sex månader senare amputerades den på grund av benröta. Inspektionen för vård och omsorg kritiserar nu hemsjukvården och hälsocentralen för att någon odling från såret aldrig togs.

Fler studenter ges möjlighet till studier nära hemorten

tis, 19/06/2018 - 09:36

Tack vare nya och öronmärkta utbildningsplatser får sjuksköterskestudenter i nordvästra Skåne möjlighet att göra sin verksamhetsförlagda praktik närmre hemorten.

Antalet vårdskador ökar

mån, 18/06/2018 - 15:35

Infektioner, trycksår, hudskador – skador i samband med sjukhusvård har blivit vanligare de senaste åren. En orsak kan vara fler överbeläggningar och utlokalisering av patienter, enligt SKL.

Var femte kvinna är rädd inför förlossningen

mån, 18/06/2018 - 13:30

Barnmorskan Elin Ternström har utvärderat ett verktyg för skatta förlossningsrädsla och undersökt olika behandlingsmetoder. I hennes avhandling förekom förlossningsrädsla hos över 20 procent av de gravida och det var dubbelt så vanligt hos utlandsfödda kvinnor.

Akut brist på sjuksköterskor inom psykiatrin i Linköping

mån, 18/06/2018 - 11:14

Inför sommaren saknas hälften av sjuksköterskorna på de psykiatriska slutevårdsavdelningarna i Linköping. På akutenheten är bara en av åtta sjukskötersketjänster bemannad. Huvudskyddsombudet begär nu att Arbetsmiljöverket omedelbart griper in och eventuellt stänger en av avdelningarna.

Ny markör för tidig cancer testas

mån, 18/06/2018 - 07:00

Forskare vid Danderyds sjukhus i Stockholm har tagit fram en metod för att mäta en markör i blodet som visat sig ha en koppling till utvecklandet av cancer. Förhoppningen är att metoden ska leda till att olika cancerformer kan upptäckas betydligt tidigare än i dag.

Så lyckades de halvera antalet uteblivna besök

mån, 18/06/2018 - 04:00

När patienterna själva fick boka sina tider halverades antalet uteblivna besök vid arbets- och miljödermatologiska mottagningen på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Kötiderna minskade med 80 procent.

"Lita på medarbetarna och detaljstyr mindre"

fre, 15/06/2018 - 14:12

Tillitsdelegationen anser att styrning och ledning behöver präglas mer av tillit till välfärdssektorns professioner. När betänkandet i går lämnades till regeringen var huvudbudskapet: Lita på medarbetarna och detaljstyr mindre.

Sidor