Pensi Rescue Oy produkter PPPress AB RescueSALE

Senaste

Senaste

Ambulanschefen: ”Vi har inget alternativ”

Ambulanspersonalens skyddsmasker får inte längre användas, enligt Arbetsmiljöverkets beslut. Men några alternativ finns inte enligt ambulansledningen i Västmanland. Därför har man beslutat att fortsätta använda skyddsmask 90.

Läs mer

Fel på defibrillator – patienter utsattes för livsfara

Drygt 70 patienter i länet kan ha fått sina EKG:n felaktigt bedömda efter att apparater som använts angett fel datum för när ett EKG registrerats.

Läs mer

Ambulanspersonal kan tvingas att täcka upp på akuten

Ambulanssjuksköterskor kan tvingas tjänstgöra på akuten vid Östersunds sjukhus, nattetid, för att täcka upp bristen på personal.

Läs mer

Danmark behöver mer konkurrens inom ambulansverksamheten

Det behövs mer konkurrens inom ambulansverksamheten. Falck sitter idag på ca.

Läs mer

Vården i körande ambulanser utforskas

Forskare på Statens väg- och transportforskningsinstitut i Linköping ska ta reda på hur olika vårdmoment påverkas när de utförs i en snabbkörande ambulans.

Läs mer

Fyra nya ambulanser till Jämtlands län – placeras i glesbygd

Fyra nya ambulanser, med toppmodern teknik vad gäller säkerhet och arbetsmiljö för personal och patienter installeras just nu i Jämtlands län.

Läs mer

Ambulanschefen: Vi har en rutin för när vi får punktering

Akutsjukvården i Skellefteå har fått kritik då en patient och anhöriga upplevde att personal inte visste hur de skulle agera när en ambulans fick punktering.

Läs mer

Ambulanshelikopterpiloten: Fler drönare i luften blir ett problem

Trafiken med ambulanshelikoptrar har trefaldigats de senaste åren och blir allt vanligare i Värmland och parallellt ser helikopterpiloten Johan Agin att antalet drönare ökar.

Läs mer

Sidor