Pensi Rescue Oy produkter PPPress AB RescueSALE

Senaste

Senaste

Ambulanspersonalens öppna brev

Nu skriver ambulanspersonalen i Skara själva om sparförslaget mot Skaras nattambulans. Det i ett öppet brev till sjukhusdirektören. 

Bäste sjukhusdirektör

Läs mer

”Arbetsmiljön på ambulansen i Värmland behöver utredas”

Ambulansen i Värmland har vid minst två tillfällen råkat ut för allvarliga trafikolyckor. Vårdförbundet har länge krävt att medarbetarnas arbetsmiljö ska utredas, men än har ingenting hänt enligt ordföranden i Värmland.

Läs mer

Lättvårdsambulanser frigör tid för de riktigt akuta fallen

För att de fullt utrustade ambulanserna ska bli tillgängligare för patienter med akuta vårdbehov har Landstinget i Blekinge utökat bilparken med två lättvårdsambulanser.

Läs mer

Kvinna dog när ambulansen dröjde i flera timmar

En äldre kvinna i Stockholm dog efter att ha väntat i timmar på ambulansen. Nu får SOS Alarm kritik av Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Läs mer

Nya ledningsambulanser för stärkt beredskap

Stockholms läns landsting stärker beredskapen för allvarliga händelser och hot genom att inrätta tre ledningsambulanser som får ett renodlat ledningsuppdrag.

Läs mer

Snabbare utryckning med single responder

Väntetiden för akuta ambulanslarm i Svenljunga och Tranemo har blivit kortare tack vare single responder. Tätare samarbete med kommunens sjuksköterska och närsjukvården är också en positiv effekt.

Läs mer

Patienter riskerar att dö när ambulansen tvingas spara

Ambulansverksamheten i NU-sjukvården ska minska sina kostnader med 19 miljoner kronor nästa år. Enligt Vårdförbundet riskerar framför allt patienter med de mest brådskande behoven att i värsta fall dö.

Läs mer

Ny kylmetod kan rädda liv vid hjärtstopp

Många som drabbas av hjärtstopp avlider på grund av skador de får när hjärnan utsätts för syrebrist.

Läs mer

Sidor