Pensi Rescue Oy produkter PPPress AB RescueSALE

Senaste

Senaste

Kritiserade jouren borta i det nya ambulansavtalet

Fackförbundet kommunal och Region Gävleborg har kommit överens om ett nytt avtal för alla ambulanssjukvårdare i länet.

Läs mer

Kritik mot ny avgift för ambulanssjukvård

Efter årsskiftet kostar det 400 kronor att få ambulansvård i Västernorrland. Det vill säga när ambulansen kommer och man får hjälp på plats, men inte behöver åka med till sjukhuset. 

Läs mer

SSG Ambulans slås samman med Skandinaviska Sjukvårdsgruppen AB

SSG Ambulans i Sverige AB slår samman sin uthyrningsverksamhet med Skandinaviska Sjukvårdsgruppen AB.

Läs mer

Nya vårdbilar minskar trycket på ambulanserna

Projektet med single responders, en särskild sjukvårdsbil som skickas på larm som inte klassas som prio 1, har fallit i god jord.

Läs mer

SOS Alarm ska börja spåra mobilers positionsdata

SOS Alarm vill kunna nå fram till nödställda snabbare genom att använda sig av positionsdata från inringares telefoner i stället för att som nu förlita sig på platsdata från mobiloperatörerna, rapporterar Studio Ett i Sveriges Radio.

Läs mer

Ambulanspersonalens öppna brev

Nu skriver ambulanspersonalen i Skara själva om sparförslaget mot Skaras nattambulans. Det i ett öppet brev till sjukhusdirektören. 

Bäste sjukhusdirektör

Läs mer

”Arbetsmiljön på ambulansen i Värmland behöver utredas”

Ambulansen i Värmland har vid minst två tillfällen råkat ut för allvarliga trafikolyckor. Vårdförbundet har länge krävt att medarbetarnas arbetsmiljö ska utredas, men än har ingenting hänt enligt ordföranden i Värmland.

Läs mer

Lättvårdsambulanser frigör tid för de riktigt akuta fallen

För att de fullt utrustade ambulanserna ska bli tillgängligare för patienter med akuta vårdbehov har Landstinget i Blekinge utökat bilparken med två lättvårdsambulanser.

Läs mer

Sidor