Pensi Rescue Oy produkter PPPress AB RescueSALE

oktober 2018

Prisad chef håller dörren öppen för medarbetarna

29 oktober 2018 - 16:53
0 kommentar/er

Carina Axén har i hård konkurrens kammat hem titeln bästa chef i landstinget i år. Hon är chef inom ambulansen i Sörmland och "en chef att vara stolt över", som det står  i motiveringen. Själv tror hon att det är engagemanget för medarbetarna som vunnit juryns gillande.

MSB: Regeringens första beslut måste gälla nytt Rakel

29 oktober 2018 - 16:50
0 kommentar/er

Ett av den nya regeringens första beslut när den tillträder måste gälla införandet av en ny kommunikationsradio för polis och räddningstjänst, det anser Dan Eliasson som är generaldirektör på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Det nuvarande kommunikationssystemet Rakel som bland annat polis och räddningstjänst använder uppfyller inte användarnas krav. Nu vill både polisen och MSB att Rakel ersätts av ett nytt system.

De räddar liv i nya ambulanshelikoptern

24 oktober 2018 - 23:52
0 kommentar/er

Sedan i somras har Västra Götalandsregionen en ny toppmodern ambulanshelikopter, som i händerna på dess besättning kan utgöra skillnaden mellan liv och död. 

På onsdagen visades Västra Götalandsregionens nya moderna ambulanshelikopter upp på Skaraborgs sjukhus. Den bemannas av två piloter, en narkossjuksköterska och en narkosläkare.

– Enligt mig är detta världens bästa jobb. Man vet aldrig hur dagen blir. Det är en utmaning när vi kan göra skillnad och hjälpa patienter. Sedan har vi ett fantastiskt team i helikoptern, säger piloten Thomas Welén.

Upphandling värd 700 miljoner får göras om

24 oktober 2018 - 23:44
0 kommentar/er

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg

Bildades 2016 av landets regioner och landsting med syftet att leverera ambulansflyg till medlemmarna. Under förra hösten stod det också klart att sex ambulansflygplan skulle köpas in av en anbudsgivare. Men förbundet får nu en bakläxa då förvaltningsrätten i Uppsala inte godkänner upphandlingen. Detta efter att en potentiell intressent överklagat avtalet. 

Ambulanschefen: ”Vi har inget alternativ”

19 oktober 2018 - 20:44
0 kommentar/er

Ambulanspersonalens skyddsmasker får inte längre användas, enligt Arbetsmiljöverkets beslut. Men några alternativ finns inte enligt ambulansledningen i Västmanland. Därför har man beslutat att fortsätta använda skyddsmask 90.
– Vi har inget som ersätter masken. Så här ser det ut nationellt idag, säger Fredrik Leek, chef för ambulanssjukvården i länet.

Personal inom bland annat ambulanssjukvården har en särskild skyddsmask som de kan använda till exempel vid giftiga gasutsläpp.

Fel på defibrillator – patienter utsattes för livsfara

09 oktober 2018 - 22:22
0 kommentar/er

Drygt 70 patienter i länet kan ha fått sina EKG:n felaktigt bedömda efter att apparater som använts angett fel datum för när ett EKG registrerats.

Felet upptäcktes nu i september på en apparat i en ambulans och en felsökning visade att det fanns hela 71 EKG:n gjorda mellan 2013 och 2018 från 20 olika apparater i länet där datumen inte stämde. Maskinerna hade angett datum från 2009 eller 2010 i stället.

Ambulanspersonal kan tvingas att täcka upp på akuten

09 oktober 2018 - 21:37
3 kommentar/er

Ambulanssjuksköterskor kan tvingas tjänstgöra på akuten vid Östersunds sjukhus, nattetid, för att täcka upp bristen på personal.

Modellen har möts av stort motstånd hos ambulanssjuksköterskorna, som oroar sig över hur deras arbetsmiljö påverkas.

I den risk och konsekvensanalys som gjorts av de fackliga företrädarna lyfts flera risker fram.

Bland annat att nattkörning vid uttryckningar ställer höga krav på skärpa och koncentration, vilket kan påverkas av att ha en hög arbetsbelastning vid arbete på akuten.

Vården i körande ambulanser utforskas

03 oktober 2018 - 10:43
0 kommentar/er

Forskare på Statens väg- och transportforskningsinstitut i Linköping ska ta reda på hur olika vårdmoment påverkas när de utförs i en snabbkörande ambulans.

– Vi vill göra detta så att det känn så realistiskt som möjligt, säger forskaren Björn Lidestam och berättar att man därför utvecklar en ambulanssimulator.

Dessutom är det ju inte lämpligt att träna på de olika momenten ute på vägen. 

Fyra nya ambulanser till Jämtlands län – placeras i glesbygd

03 oktober 2018 - 10:26
0 kommentar/er

Fyra nya ambulanser, med toppmodern teknik vad gäller säkerhet och arbetsmiljö för personal och patienter installeras just nu i Jämtlands län.

Ambulanserna placeras i gles- och landsbygd, i orter där avstånden till patienterna är långa och besvärliga, berättar Björne Bergenby som är ambulanssjuksköterska.

– Det blir en i Hammarstrand, därefter en i Hede samt i Strömsund, och därefter en i Bräcke, säger han.

Ambulanserna är av SUV modell, vilket gör att man färdas högre och säkrare.