Pensi Rescue Oy produkter PPPress AB RescueSALE

Förstärkt Sjukvårds Ledning FSL

Tid att läsa
2minuter
Läst

Förstärkt Sjukvårds Ledning FSL

16 mars 2017 - 09:36
Publicerad i
Artikel kategorier: 
0 kommentar/er

Direktiv 120 - Förstärkt Sjukvårds Ledning, FSL inom Ambulanssjukvården i Region Skåne

Vid nationella och regionala samverkansövningar och verkliga händelser har brister i särskild sjukvårdsledning i skadeområdet identifierats såväl nationellt som Region Skåne. Särskild sjukvårdsledning vid något mer komplexa händelser exempelvis speciella hotsituationer, publika evenemang och stora skadehändelser kan för några kännas som en för stor uppgift trots tidigare genomförd utbildning i PS Skåne, Prehospital Sjukvårdsledning Skåne.

SYFTE

Genom att införa FSL i Skåne möjliggörs en prehospital sjukvårdsledning i händelser med större krav på en särskild sjukvårdsledning. Viktigt är att FSL inte ersätter PS Skåne utan är ett komplement att användas vid specifika händelser eller aktiviteter.

MÅL

Den första målsättningen är att använda utsedda och utbildade medarbetare i planering, genomförande och utvärdering av specifika händelser och aktiviteter i Skåne där särskild sjukvårdsledning med fördjupning i FSL är en fördel.

Den andra målsättningen är att dessa medarbetare kan ge stöd och etablera en ledningsroll om så krävs i en redan etablerad sjukvårdsledning i skadeområdet vid större händelse där särskild sjukvårdsledning med fördjupning är av vikt. Etablering av FSL som sjukvårdsledning sker endast på uppdragsgivarens initiativ.

GENOMFÖRANDE

Aktivering av FSL sker regionalt av RSPE och/eller RMKL, Regional Medicinsk Katastrof Ledning, via TIB funktionen.

Aktuella för uppdraget som FSL är PS instruktörer i RS ambulanssjukvård som genomfört PS+ utbildning med godkänt resultat och som har intresse och god förmåga att bedriva prehospital sjukvårdsledning. Uppdraget/aktiviteten är regional och skall i görligaste mån fördelas mellan de aktuella medarbetarna oavsett var händelsen/ aktiviteten sker i RS då uppdraget kräver viss exponering för att vara optimalt.

För planerade aktiviteter skall respektive arbetsgivare kontaktas innan varje händelse/aktivitet så att möjlighet finns för den tilltänkta medarbetaren att ta sig an aktiviteten på ett optimalt sätt. Det skall tydligt framgå vad uppdraget innebär och hur mycket tid som beräknas åtgå i förväg. Ersättning för uppdraget utgår från uppdragsgivaren, via respektive arbetsgivare om inget annat beslutats. Avser framförallt planerade aktiviteter.

Medarbetare som ingår i FSL informerar SOS Alarm när man finns i ordinarie tjänst inom ambulanssjukvården. På så sätt kan RSTIB vid behov av FSL besluta om det är möjligt att använda denna resurs om behov skulle uppstå. I annat fall ringer RSTIB in FSL medarbetare enligt aktuell lista.

FSL - PS + MEDARBETARE

Utsedda medarbetare godkänner uppdraget initialt på två år. I god tid tas en diskussion med varje   medarbetare för utvärdering och eventuell förlängning . Aktuella namn på FSL medarbetare sätts upp på en regional lista. Skriftlig rapportering i framtagen insatsrapport samt utvärdering av aktuell händelse görs av aktuell medarbetare till uppdragsgivaren i direkt anslutning till händelsen. Samtliga loggar rapporteras till RSPE. Utrustning för aktuellt uppdrag situations anpassas.

KOMPETENSUTVECKLING RSPE skall minst 2 ggr/år samla aktuella medarbetare för kompetensutveckling.

UTVÄRDERING RSPE tar initiativ och ansvarar tillsammans med respektive verksamhetschefer för utvärdering och beslut om fortsättning av FSL uppdraget i Skåne efter 1 år från start.

FSL /PS+ Medarbetare 2017-03-03

Anja Ekblad                                 Ystad

Caroline Hagström                     Malmö

Conny Barnesjö                          Ängelholm

Daniel Wedholm                         Helsingborg

Helena Nilsson                            Osby

Lars Lanevi                                    Simrishamn 

Leif Björk                                       Malmö

Lizzy Hörgård                               Ystad

Marcus Waller                             Malmö

Peter Hallin                                   Ängelholm

Skapad 2017-03-03 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE)

http://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/ambulanssjukvard/direktiv/forstarkt-sjukvards-ledning/

Lägg till ny kommentar

Filtered HTML

  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt till länkar.
  • Tillåtna HTML-taggar: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.

Plain text

  • Inga HTML-taggar tillåtna.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt till länkar.
  • Rader och stycken bryts automatiskt.
CAPTCHA
Detta testar att du är en människa och inte en spam-robot