Pensi Rescue Oy produkter PPPress AB RescueSALE

Syrgasbehandling vid akut hjärtinfarkt: DETO2X-studien

Tid att läsa
mindre än
1 minut
Läst

Syrgasbehandling vid akut hjärtinfarkt: DETO2X-studien

08 juli 2018 - 15:30
Publicerad i
Artikel kategorier: 
0 kommentar/er

Idag presenterade Robin Hofmann, kardiolog på Södersjukhuset och doktorand på Karolinska Institutet, resultaten från DETO2X-AMI studien under European Society of Cardiology (ESC) kongressen i Barcelona.

Syftet med studien som publicerats i New England Journal of Medicine (NEJM) och som inkluderar ca 6 600 patienter, har varit att undersöka de kliniska effekterna av syrgastillförsel till patienter med misstänkt hjärtinfarkt. Patienterna var randomiserade via det svenska kvalitetsregistret SWEDEHEART till antingen luft eller 6 liter syrgas per minut under 6 – 12 timmar. Primär endpoint var död inom 365 dagar oavsett orsak. Resultaten visade att i gruppen som erhållit syrgas hade 5% avlidit inom ett år (166 st av 3311), och i gruppen som erhållit luft avled 5.1% (168 st av 3318). Slutsatsen var att rutinmässig syrgastillförsel till patienter med misstänkt hjärtinfarkt som inte led av syrebrist inte reducerade 1-års dödligheten i denna grupp. Forskningsanslag till studien har givits av Hjärt-Lungfonden, Vetenskapsrådet och Stiftelsen för Strategisk Forskning.

Läs mer på: http://www.hjartstoppscentrum.se/syrgasbehandling-vid-akut-hjartinfarkt-deto2x-studien-publicerad/