Pensi Rescue Oy produkter PPPress AB RescueSALE

juni 2019

Ny ambulansbuss ett lyft för Västerbotten

20 juni 2019 - 02:39
0 kommentar/er

När Region Västerbotten skulle skaffa ett nytt fordon för sjuktransporter fick personalen vara med och tycka till. Resultatet blev en sprillans ny ambulansbuss med flyttbar stol och möjlighet att transportera ecmo-patienter och utrustning.

Smarta ambulanser ska skapa jämlik vård

20 juni 2019 - 02:37
0 kommentar/er

Smarta ambulanser ska skapa jämlik vård

När någon drabbas av en stroke är snabb vård av allra högsta vikt. Ambulanser utrustade med kameror ska göra att läkaren kan ställa diagnos på distans.

Bland de som varit med och tagit fram ambulansen och dess funktioner finns Bengt Arne Sjöqvist, programansvarig på Lindholmen Science Park.

”Det vi jobbar med är att försöka öka nyttjandet av it och e-hälsa i den prehospitala vården”, säger han.

Ambulans lämnade patient med misstänkt överdos

20 juni 2019 - 02:33
0 kommentar/er

Ivo öppnar ett tillsynsärende efter att en patient, som nekats ambulans, senare avlidit av en läkemedelsöverdos.

Enligt en lex Maria-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, kontaktades SOS Alarm av en vän till patienten. Vännen uppgav att patienten tagit en överdos läkemedel. Ambulansbesättningen på plats bedömde dock att patienten inte var i behov av vård.

19 timmar senare hittades patienten avliden i sitt hem, enligt anmälan ”… av en överdos av läkemedlet ifråga”.

 

Brist på ambulanser – når inte sjuka i tid

10 juni 2019 - 04:23
0 kommentar/er

Ambulansen i Kungsbacka når inte upp till politikernas mål om att 80 procent av de mest akut sjuka patienterna ska nås inom tio minuter.

Orsaken är att det ofta saknas tillgängliga ambulanser i kommunen. Därför måste ambulanser åka från Varberg eller Göteborg för att hinna fram till patienter med förmodat livshotande tillstånd i Kungsbacka.

– Det som gör Kungsbacka särskilt utsatt som kommun i Halland är att vi har långt till sjukhus, säger Johan Karlsson, ambulanssjuksköterska i Kungsbacka.

8 personal hjälper 80 000 invånare i Kungsbacka

10 juni 2019 - 04:20
0 kommentar/er

Resursbrist råder inom ambulanssjukvården i de norra delarna av länet.

Ambulanspersonalen i Kungsbacka har nu skrivit sju avvikelserapporter om problemet inom loppet av ett halvår.

– En vanlig dag är vi åtta personer. Två till varje ambulans, och fyra ambulanser, berättar Johan Karlsson, ambulanssjuksköterska i Kungsbacka.

Nu håller Region Halland på att se över resursfördelningen av länets ambulanser.

SD-röst för privat drift

10 juni 2019 - 04:19
0 kommentar/er

Ambulansorganisationen har varit en stor, blockskiljande fråga inom Region Skåne. Nu byter Sverigedemokraterna sida och ställer sig bakom Alliansens linje om privat drift.

– Vi har sett hur ambulansverksamheten i Malmö och Helsingborg, som är i egen regi, har stora bemanningsproblem. Och att de privata verksamheterna har fått gå in och täcka upp, Därför tror vi att en blandform med både privat och offentlig drift är säkrare, säger SD:s regionråd Marlene Ottesen till Sydsvenskan.

SMS ska rädda liv i Östergötland

10 juni 2019 - 04:16
0 kommentar/er

Region Östergötland planerar att införa så kallad SMS-livräddning i Östergötland.

SMS-livräddning innebär att personer som är utbildade i hjärt-lungräddning, och är anmälda till SOS Alarm, får ett meddelande när ett larm om hjärtstopp finns i deras närhet.

– Blir det ett larm kan SOS kalla in den sms-livräddare som är närmast personen, säger Lena Lundgren, hälso- och sjukvårdsdirektör i länet.

Läkarföreningens larm: Bristande sommarberedskap i vården

04 juni 2019 - 23:57
0 kommentar/er

Personalbrist, neddragningar och stängda avdelningar kan ge en ansträngd sommar i vården. Det kan bli svårt att få hjälp på vårdcentraler utanför centrala Stockholm i sommar.

I genomsnitt hålls 800 vårdplatser i Stockholm stängda varje dag till följd av personalbrist.

Ytterligare fler stängs under sommarens semestertider. Enligt Läkarföreningen är beredskapen från Region Stockholm om möjligt ännu sämre i år än tidigare somrar.

Fler ambulanser kräver större ambulansstation

04 juni 2019 - 23:52
0 kommentar/er

Stockholm ska få en ny ambulansstation. 

Det är en av de större stationerna, den i Johanneshov, som ska flytta till Årsta park.

Orsaken är att akutsjukvården har växt och att ambulanserna blivit fler.

I de nya lokalerna kommer även det regionägda ambulansbolaget Aisab:s kontor inrymmas samt ett nytt utbildningscenter för kris- och traumavård. Garageutrymmet kommer ha plats för 23 ambulansfordon av olika slag.

Inflyttningen kommer ske kring årsskiftet 2019/2020.