Pensi Rescue Oy produkter PPPress AB RescueSALE

Nyheter från Vårdförbundet

Prenumerera på Nyhetsflöde Nyheter från Vårdförbundet
Uppdaterad: 28 minuter 7 sekunder sedan

Sex nyfödda smittade med resistent bakterie

mån, 19/08/2019 - 15:44

Neonatalavdelningen på Skånes universitetssjukhus i Malmö har anmält att sex nyfödda barn smittats med antibiotikaresistenta E colibakterier.

Digitalt register ska samla våra vaccinationer

mån, 19/08/2019 - 11:22

Regeringen har gett Folkhälsomyndigheten i uppdrag att göra en studie av hur ett digitalt vaccinationsregister kan införas i Sverige.

Vädjar till regeringen: Gör det enklare att spåra implantat

mån, 19/08/2019 - 10:54

Giftiga bröstimplantat och farliga höftproteser är några exempel på vårdskador som upptäcks för sent eftersom det saknas system för att snabbt identifiera dåliga och farliga implantat. Nu vädjar ortopeder till socialministern att ta tag i problemet.

Blödde kraftigt – men nekades ambulans

mån, 19/08/2019 - 06:00

En sjuksköterska vid SOS Alarm får kritik för att ha felbedömt en kvinna som ringde och berättade att hon hade kraftiga buksmärtor och blödde kraftigt från underlivet. Kvinnan hänvisades till att ta taxi.

80-tal nya vårdcentraler ska öppnas vid Ica-butiker

fre, 16/08/2019 - 10:43

Hittills i år har Min doktor öppnat tolv mottagningar, nu planerar man för ytterligare 10-15 per år. De bemannas med sjuksköterskor som kan kontakta läkare vid behov.

Bättre stöd för personer med lättare psykisk ohälsa

fre, 16/08/2019 - 09:52

Regeringen vill att människor med lättare psykiska problem snabbare ska få hjälp av primärvården. Nu ska det utredas hur det ska gå till.

Vill se skärpning av munvården

fre, 16/08/2019 - 06:00

Att hjälpa patienten få god munhälsa är en del av omvårdnaden. Men det prioriteras lågt eller görs inte alls. Det visar Maria Anderssons doktorsavhandling.

Här ska de som skadar sig själva få specialisthjälp

tors, 15/08/2019 - 13:29

– Det känns verkligen kul att få vara med från start. Det här är något som har saknats inom psykiatrin, säger Julia Mlakar. Hon är en av de sjuksköterskor som är med från starten av Sveriges första avdelning för personer med självskadebeteende.

Glömde ändra inställningar på läkemedelspump

tors, 15/08/2019 - 06:00

Sjuksköterskans miss gjorde att en flicka på Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna kunde fått en alldeles för hög dos smärtstillande läkemedel - men den centrala venkatetern hade slutat fungera.

Inget gehör för 10 000 mer i lön i Skåne

ons, 14/08/2019 - 11:30

Vårdförbundet Skåne är först med att teckna ett treårigt lokalt kollektivavtal med regionen. Kravet på 10 000 mer i lön för särskilt yrkesskickliga gick inte igenom. Men man är överens om att lönen ska öka i högre grad för dem än för andra.

Professor i omvårdnad i regeringens expertgrupp

ons, 14/08/2019 - 09:00

För att främja svensk forskning har regeringen tillsatt en expertgrupp. Tolv framstående forskare ska bli bollplank till regeringen. En av dem är Anna Forsberg, professor inom transplantationsvård.

Ännu ett pris till psykiatriska akutbilen

ons, 14/08/2019 - 06:00

Stockholms psykiatriska akutbil har rullat sedan 2015 och fått många lovord och priser. Nu tilldelas de Mobila vårdens pris 2019. I ambulansen jobbar specialistsjuksköterskor i psykiatri.

Sjuksköterska skadad när ambulans väjde för hjort

tis, 13/08/2019 - 13:14

Samtidigt som sjuksköterskan tog av sig säkerhetsbältet i ambulansen för att undersöka patienten tvärnitade bilen för att inte krocka med en hjort. Sjuksköterskan slungades framåt i bilen och skadade tre ryggkotor.

Ber om hjälp med chef som anses kränkande och hotfull

tis, 13/08/2019 - 10:20

En hög chef på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg beter sig enligt Vårdförbundet så kränkande och hotfullt mot personalen att de fackliga ombuden sett sig tvingade att be Arbetsmiljöverket om hjälp.

Ovanligt många drabbade av harpest

tis, 13/08/2019 - 06:00

Under sommaren har antalet rapporterade fall av harpest hos människa stigit markant. De som insjuknar får hög feber, huvudvärk och illamående.

Fick hjärtstillestånd efter läkemedelsförväxling

mån, 12/08/2019 - 13:30

En kvinna på Karolinska universitetssjukhuset i Solna fick plötsligt hjärtstillestånd efter att en sjuksköterska av misstag injicerat kaliumklorid istället för natriumklorid intravenöst.

Ny i plugget? Tänk på det här!

mån, 12/08/2019 - 06:00
Sjuksköterskestudenten Samra Tevolde ska börja sitt sista år. Eskil Björnstad är på väg att ta examen. Här ger de sina bästa tips till dig som är ny i skolbänken.

Sjuksköterska gav fel tabletter – patienten avled

fre, 09/08/2019 - 12:00

En sjuksköterska gav en svårt sjuk kvinna en hög dos av ett snabbverkande hjärtläkemedel i stället för den långtidsverkande variant som hade ordinerats. 

Bokintervju om beröring som skapar trygghet

fre, 09/08/2019 - 10:00
Ögonkontakt och långsam, statisk beröring på rätt kroppsdelar kan lugna en orolig patient. Helena Backlund Wasling skriver om vikten av närhet.

Vårdförbundet stämmer husläkarmottagning

fre, 09/08/2019 - 06:00

En distriktssköterska i Stockholm sades i våras upp från sin tjänst. Enligt arbetsgivaren på grund av arbetsbrist. Men enligt Vårdförbundet sades sjuksköterskan upp för att hon och hennes barn var sjuka allt för ofta.

Sidor