Pensi Rescue Oy produkter PPPress AB RescueSALE

Fel krav skapar problemen inom ambulanssjukvården

Tid att läsa
2minuter
Läst

Fel krav skapar problemen inom ambulanssjukvården

13 juni 2017 - 20:08
0 kommentar/er

Inflationen av akademiska utbildningar är den avgörande orsaken till en försämring av ambulanssjukvården. Nätverket för utbildning av ambulans­sjuksköterskor har fel när de hävdar att patientsäkerheten äventyras. Tvärtom är många regioner och beslutsfattare nu på rätt väg, skriver flera debattörer i en replik.

REPLIK | AMBULANSSJUKVÅRD

Nätverket för utbildning av ambulans­sjuksköterskor ondgör sig över att arbetsgivare inom ambulanssjukvården väljer att rekrytera ambulanssjukvårdare och hävdar helt felaktigt att detta skulle äventyra patientsäkerheten i Sverige. Inget kan vara mer fel.

Debatt

Det här är en argumenterande text med syfte att påverka. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Svensk ambulanssjukvård har de senaste 25 åren i motsats till vad debattörerna skriver, på flera elementära områden förlorat både krav och kompass. I många avseenden har ambulanssjukvården utvecklats i en för samhällsberedskapen och patienterna i en negativ riktning. Det går 2017 inte att tala om en verksamhet som ställer befogade krav. Bland annat har fysiska krav i stort sett försvunnit och kunskapstester är i stort sett obefintliga. 

Den verksamhet som tidigare präglades av övningar, beredskap och handfast räddningsmedicin har i många delar ersatts av icke tillämpbara omvårdnadsmodeller, för vilket bland annat debattörerna bär ett ansvar. Utbildningarna som debattörerna företräder saknar helt fordonsutbildning, larmkörning och ställer inga krav på medicinteknisk kunskap.

Det finns ingen som helst evidens för att en bemanning med enkom specialistutbildade sjuksköterskor skulle öka överlevnaden vid prehospitala insatser (SvD Debatt 8/6). Ambulanssjukvård handlar om så mycket mer än personcentrerade ambulanstransporter från olika vårdinrättningar. Ambulanssjukvården undsätter människor vid svåra livshotande olyckor och personer i mycket allvarliga sjukdomstillstånd. För dessa insatser krävs ett nära teamarbete, uthållighet och faktisk förmåga att agera. Människor utvecklas i sitt värv och detta tycks debattörerna helt bortse ifrån. Idag utbildas ambulanssjukvårdare via Yrkeshögskolan. Ambulanssjukvårdare går i den mån verksamheten bedriver interna utbildningar, såväl A-HLR utbildning (avancerad hjärt- och lungräddning med läkemedelsgivning) och andra bokstavsutbildningar.

Vi menar att det som sker med inflationen av akademiska omvårdnadsteoretiska utbildningar är den avgörande orsaken till en försämring av ambulanssjukvården. Debattörerna nämner inte med ett ord frånvaron av tester och beredskap. Hela inlägget är att betrakta som en partsinlaga från aktörer som förstår att den ekonomiska verkligheten hunnit ikapp deras strävanden (fler teoretiska utbildningsplatser). I en omvärldsanalys är åsikten som förs fram av debattörerna dessutom helt bakvänd.

Läs mer på: https://www.svd.se/val-utbildad-personal-raddar-liv--inte-fler-skran/om/debatt

Lägg till ny kommentar

Filtered HTML

  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt till länkar.
  • Tillåtna HTML-taggar: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.

Plain text

  • Inga HTML-taggar tillåtna.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt till länkar.
  • Rader och stycken bryts automatiskt.
CAPTCHA
Detta testar att du är en människa och inte en spam-robot