Besök: idag 229, vecka 229, månad 21.213  förra: dagen 1.085, veckan 7.465, månaden 41.297
Pensi Rescue Oy produkter PPPress RescueSALE

Skånska ambulanser skall bort från räddningsstationer

Tid att läsa
1minut
Läst

Skånska ambulanser skall bort från räddningsstationer

06 oktober 2011 - 20:36
0 kommentar/er

Ambulanssjukvården i Skåne kommer för framtida lokaler och ambulansstationer att söka lösningar som innebär ökad integration mot övrig sjukvård. I städerna kan det framförallt bli aktuellt med ett närmande till akutmottagningar och på mindre orter till primärvårdsenheter.

Ambulanssjukvården har utvecklats från transportorganisation mot en kunskapsorganisation under de senaste 25 åren. Sjukvårdsinnehållet har ökat starkt på senare år och ambulanssjukvården är idag oftast en helt integrerad del av hela akutsjukvården med stora kontaktytor mot primärvård, kommunal hemsjukvård och akutmottagningarna.

Den vanligaste patienten är 80 års ålder och har ofta en kronisk sjukdom med akut försämring, vilket kräver specialiserad och individuell bedömning och behandling i många fall. Via triage ombesörjer också ambulanssjukvården att många patienter kan erhålla en adekvat och korrekt vårdnivå, med de olika hänsyn som detta kräver. I ljuset av detta men också med avseende på sjukvårdinnehåll, snabba vårdkedjor, exponeringsgrad för patienter och feedback på insatta vårdåtgärder är det av betydelsefullt med ett närmande till övrig sjukvård även när det gäller fysisk lokalisering.

Detta innebär att Region Skåne och ambulansentreprenörer inte primärt söker samlokalisation med räddningstjänsterna, i t ex Malmö och Helsingborg, utan istället verkar för ett närmande till sjukhusen och primärvården. Redan idag finns ambulanssjukvården i Skåne lokaliserad på andra platser än där räddningstjänsten finns och i andra delar av Sverige finns liknande ambitioner för ett närmande mellan ambulanssjukvård och övrig sjukvård.

Samlokalisation med räddningstjänsterna har under gångna år ofta varit av stor betydelse för ambulanssjukvården utveckling, speciellt när det gäller ledningsstrukturer och organisation. Samverkan med räddningstjänsten t ex vid övningar kommer att fortsätta och ambulanssjukvårdens uppdrag till räddningstjänsterna gällande första hjälpen och tidig defibrillering vid hjärtstopp (IVPA + sjukvårdslarm) kommer att fortsätta som tidigare och utvecklas ytterligare framgent med bland annat olika forskningsprojekt.

Lägg till ny kommentar

Filtered HTML

  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt till länkar.
  • Tillåtna HTML-taggar: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.

Plain text

  • Inga HTML-taggar tillåtna.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt till länkar.
  • Rader och stycken bryts automatiskt.
CAPTCHA
Detta testar att du är en människa och inte en spam-robot