Pensi Rescue Oy produkter PPPress AB RescueSALE

november 2017

Klart med upphandling av ambulansflyg

02 november 2017 - 19:52
0 kommentar/er

Nu är kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg klara med sin upphandling av ambulansflyg. Förbundet har till uppgift att sköta all ambulansflygverksamhet i Sverige, på uppdrag av samtliga regioner och landsting. Sex ambulansflygplan köps nu in, tilldelningen av upphandlingen har gått till Pilatus Aircraft Ltd. Ordern är värd knappt 74 miljoner dollar.

Övar på situation med skolskjutning

01 november 2017 - 18:00
0 kommentar/er

På tisdag påbörjas en övningsperiod där både polis, räddningstjänst och ambulans tränar på en omfattande händelse med flera skadade och döda.

– Scenariot är valt för att det passar bra att polisen är med och övar, säger övningsledare Henrik Seger.

Övningen syftar till att se hur väl akut omhändertagande och räddningsinsats fungerar vid en större masskadehändelse, och vad man kan förbättra. Det är första gången som personal från ambulans, polis, räddningstjänst, SOS och svensk luftambulans genomför en gemensam storövning.

Sidor