Pensi Rescue Oy produkter PPPress AB RescueSALE

Debatt: Våld och hot får aldrig bli vardag

Tid att läsa
1minut
Läst

Debatt: Våld och hot får aldrig bli vardag

06 april 2017 - 17:25
0 kommentar/er

Anställda inom blåljusverksamhet utsätts för hot och våld. Deras skydd måste stärkas. Det anser ledande moderater i Skaraborg. Samhällsbärare som medarbetare hos till exempel räddningstjänster, polis, ambulanser, sjukhus och vårdcentraler är alla delar av samhällets ryggrad. De gör värdefulla insatser som ger medborgare trygghet och säkerhet, samt många gånger helt livsavgörande, dygnet runt, året om, i kris och fara. Vi tar nu larmrapporter på stort allvar, om alltifrån stenkastning, hot och våld. De är helt oacceptabla. För oss är blåljus- och vårdpersonals insatser viktiga för att upprätthålla en rättsstat och välfärd för alla. Vi vill därför förstärka stödet för att dessa verksamheter ska kunna fortsätta fungera.
 

Moderata företrädare runt om i landet samtalar i dessa dagar med dessa samhällsviktiga verksamheter. På flera håll vittnas om utsatt arbetsmiljö, resursproblem, rekryteringssvårigheter och hårt arbetsklimat. Problem skiljer sig åt. På landsbygd kan möjligheter att rekrytera och behålla medarbetare stå i centrum medan i storstäders utanförskapsområden utsätts samhällsbärare allt oftare för våld och hot.

 Tyvärr, utsätts också medarbetare på sjukhus och vårdcentraler, för hot- och våldssituationer. I Västra Götalandsregionen har fler händelser rapporterats, liksom fler arbetsskador relaterade till hot och våld. Sahlgrenska universitetssjukhuset har tvingats börja använda ordningsvakter, som har större befogenheter att ingripa än vad väktare har. Flera sjukhus har också fattat beslut om att i högre grad hålla dörrar till vårdavdelningar låsta. Allt för att skapa en tryggare miljö för patienter och personal.

Detta är en utveckling åt fel håll. Det vill vi ändra på.

 Blåljuspersonal generellt måste få starkare skydd. Alltför ofta kan vi läsa hur brandbilar och ambulanser blir saboterade, utsätts för stenkastning och attackeras av kriminella. Det är aldrig acceptabelt när en ambulans inte kan transportera patienter på ett säkert sätt eller en brandbil inte hinner fram till en olycksplats i tid på grund av att kriminella vill förstöra för samhällets basfunktioner. Det krävs både fler poliser som kan skydda mot och förebygga dessa attacker, men också straffskärpningar. 

Läs mer på:http://www.falkopingstidning.se/article/debatt-vald-och-hot-far-aldrig-bli-vardag/