Pensi Rescue Oy produkter PPPress AB RescueSALE

Rätt vård på rätt plats

Tid att läsa
2minuter
Läst

Rätt vård på rätt plats

07 maj 2017 - 13:17
Publicerad i
Artikel kategorier: 
0 kommentar/er

Gabriella Norberg Boysen är doktorand på forskarutbildningen Människan i vården vid Högskolan i Borås. Hennes forskningsstudie handlar om vård på rätt vårdnivå – alla som ringer till 112 behöver inte åka till akuten. 

Var sjätte person som ringer ambulans skulle kunna få rätt hjälp på vårdcentral i stället för på akutmottagning. Det är resultat som Gabriella Norberg publicerade för mer än ett år sedan. Nu, i slutet av sina doktorandstudier, utvärderar hon en studie som ska ta reda på om patienter känner tillit till den vårdinstans de kommer till.

Faktaruta 

Gabriella Norberg Boysens forskningsprojekt heter Vård på Rätt Vårdnivå och kallas VRV-projektet. Det är ett samverkansprojekt mellan Högskolan i Borås, ambulans, akutmottagning och primärvård som sponsras av Länsförsäkringar Södra Älvsborg.– Vi har genomfört försöksstudier där patienter som bedöms ha ett primärvårdsbehov, d.v.s. är i tillräckligt bra skick att vårdas på vårdcentral, blir tillfrågade om att vara med i studien. Svarar de ja lottas de till vård på antingen akutmottagning eller vårdcentral, säger Gabriella Norberg Boysen.

Syftet är att utvärdera om ambulanssjuksköterskan kan bedöma patienten till optimal vårdnivå med bibehållen medicinsk säkerhet och om patienten ändå känner tillit till vården.

– Nu utvärderar jag resultaten och jag har kommit långt, men det är fortfarande för tidigt för att avslöja någonting.

Hur ser en vanlig arbetsdag ut?

– Det är väldigt olika. Före september 2015 var jag oftare på högskolan då jag arbetade 100 procent där. Nu arbetar jag 50 procent på högskolan och 60 procent inom ambulanssjukvården, vilket gör att jag inte har någon institutionstjänst längre. Vanligtvis jobbar jag hemifrån, eftersom jag då sparar in restiden på tre timmar om dagen. 

– En vanlig dag består just nu av mailkontakt, telefonsamtal, läsa andras artiklar, skriva egna artiklar och försöka få ihop ”kappan”, alltså själva avhandlingen.

Vad är svårast med doktorandstudierna?

– Ovanan att arbeta med det engelska språket var jobbig i början. Vissa forskarkurser var på engelska och de hade varit nog så komplicerade att förstå om de varit på svenska. Det var också svårt att komma in i det administrativa, det finns många komplicerade system och program. Nu mot slutet är det nog tidsbristen.

Vilket stöd får du från högskolan?

– Mitt absolut största stöd har jag i min huvudhandledare, Birgitta Wireklint Sundström, men även mina bihandledare. Doktorandkollegor och andra kollegor är också alltid måna om att svara på eventuella frågor och hjälpa till på olika sätt.

Vad blir du arg på?

– Att inte bli lyssnad på. Den ojämna arbetssituationen som uppstår när man har institutionstjänst. Och komplicerade datasystem för rapportering och information av olika slag.

Vad brinner du för?

– Ambulanssjukvård och därmed min egen forskning, men även andras såklart, som förhoppningsvis kan föra ambulanssjukvården framåt och medföra att de resurser vi har nyttjas mer ändamålsenligt så att fler eller alla kan få "del av kakan". Det är ett relativt outforskat område, med mycket potential. Jag hoppas kunna fortsätt att forska om, och utveckla, ambulanssjukvården.

Gabriella Norberg Boysen disputerar hösten 2017 och är den första som tar emot en doktorshatt vid Högskolan i Borås nyinrättade forskarutbildning Människan i vården.

Läs mer om på: http://www.hb.se/Forskning/Omraden/Manniskan-i-varden/Doktorandportratt/Ratt-vard-pa-ratt-plats/

Lägg till ny kommentar

Filtered HTML

  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt till länkar.
  • Tillåtna HTML-taggar: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.

Plain text

  • Inga HTML-taggar tillåtna.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt till länkar.
  • Rader och stycken bryts automatiskt.
CAPTCHA
Detta testar att du är en människa och inte en spam-robot