Pensi Rescue Oy produkter PPPress AB RescueSALE

Så organiseras ambulanssjukvården i sommar

Tid att läsa
3minuter
Läst

Så organiseras ambulanssjukvården i sommar

25 maj 2017 - 21:49
Publicerad i
Artikel kategorier: 
0 kommentar/er

Inför varje sommar genomför landstinget en noggrann planering för att invånarna ska kunna få god vård samtidigt som medarbetarna får sin semester. Det innebär att det totala antalet timmar som ambulanserna är i drift minskas något under några veckor. I år är minskningen mindre än somrarna 2016 och 2015.

Under sommarperioden brukar antalet ambulansuppdrag minska med cirka fem procent jämfört med övriga tider under året. Det, i kombination med medarbetarnas semesterbehov, ligger till grund för den bedömt patientsäkra minskning av antalet drifttimmar som varje år genomförs. Förra året minskades drifttimmarna med totalt 6354 timmar perioden v 23-34. I år minskas drifttiden med totalt 5865 timmar. Totalt kommer ambulanserna vara i drift omkring 100 000 timmar perioden 23-34.

- Det är bra att vi utslaget på hela perioden har mer kapacitet i år jämfört med föregående somrar. Dessutom fördelar vi bättre i år genom att utöka kapaciteten under veckorna 23-24 med 0,9 procent och veckorna 33-34 med en procent. Vi har sett att det är intensiva veckor innan folk åkt på semester och när de precis återvänt till stan och då måste vi ha resurser, säger Patrik Söderberg, chefläkare vid enheten för prehospital vård.

Den minskade drifttiden kompenseras till stor del ett antal förstärkningsåtgärder utifrån hur behovet brukar se ut sommartid. Bland annat införs två extra fordon för patienttransporter mellan sjukhus, en bil som bara används för barn i behov av kuvös och två extra fordon som ska vara öronmärkta för utomlänstransporter.

- Under sommaren förändras invånarnas vanor, därför har vissa ambulanstimmar förskjutits från dag till kvällstid och fler enheter ska finnas i områden där sommarbefolkningen ökar. Den 15 maj startar också den extra sommarhelikoptern så att två helikoptrar kan ta hand om patienter i till exempel skärgården. Den är i drift dag- och kvällstid till och med 15 september, säger Patrik Söderberg.

Fakta om ambulanssjukvården:

Totalt finns 71 ambulanser i länet. 

Inom Stockholms läns landsting är det krav på att den medicinskt ansvarige i ambulansen ska vara specialistutbildad sjuksköterska. Det är ett högre krav än Socialstyrelsen föreskriver.

Med hög medicinsk kompetens hos specialistsjuksköterskan kan bedömningar göras och akut vård påbörjas redan i ambulansen. T.ex. kan en patient ibland få komma direkt till geriatrisk vård utan att först behöva passera en akutmottagning.

Ambulanserna dirigeras över hela länet oberoende av var de är stationerade. SOS Alarm har överblick över var fordonen befinner sig och ser till att resurserna i högsta möjliga utsträckning fördelas på lämpligt sätt.

Sjuktransportbilarna är bemannade med grundutbildade sjuksköterskor för att kunna ge redan läkarbedömda patienter det de behöver under färden.

Antal ambulanser i Stockholms län 2003-2017, ordinarie drift:

2003-2010: 55
2011: 58
2012: 61
2013: 67
2014: 68
2015: 71
2016: 71
2017: 71

Förutom dessa ambulanser finns året runt även två intensivvårdsambulanser, en akutläkarbil, en utomlänsambulans, en ambulanshelikopter samt tre sjuktransportbilar.

Fakta: Sommaranpassning ambulanssjukvård

- Drifttiden för akutambulanserna minskas under sommarperioden samtidigt som andra åtgärder vidtas. Minskningen är 5-6 procent av ordinarie drifttid under veckorna 25-32. Under veckorna 23-24 utökas istället driften med 0,9 procent och under veckorna 33-34 med en procent.

- Två extra sjuktransportbilar införs under veckorna 23-34. Dessa blir komplement till de tre som är i drift dagtid året runt. Sjuktransportbilarna ser ut som ambulanser men bemannas istället med en grundutbildad sjuksköterska och en ambulanssjukvårdare. Deras uppdrag är att flytta redan läkarbedömda patienter från en vårdgivare till en annan.

- En särskild bil som är öronmärkt för kuvöstransporter inrättas under perioden 23-34. Bilen ska bara användas för barn i kuvös som behöver flyttas från en vårdgivare till en annan.

- En extra ambulans och en extra sjuktransportenhet inrättas under perioden 23-34 för att utföra utomlänstransporter. Antalet utomlänstransporter ökar sommartid och landstinget ser behov av att öronmärka ytterligare två bilar för dessa uppdrag.

- Ökad placering av ambulanser i Norrtälje kommun. Då invånarantalet i kommunen ökar kraftigt under sommaren ser landstinget ett behov av att stärka kapaciteten mot Roslagen.

- En extra ambulanshelikopter kommer vara i bruk under dag och kvällstid perioden 15 maj – 15 september. Den ordinarie helikoptern är i tjänst dygnet runt.

- En del ambulanspass kommer att förskjutas mot eftermiddag/kväll då behovet är större.

http://www.sll.se/verksamhet/halsa-och-vard/nyheter-halsa-och-vard/2017/05/Sa-organiseras-ambulanssjukvarden-i-sommar/

Lägg till ny kommentar

Filtered HTML

  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt till länkar.
  • Tillåtna HTML-taggar: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.

Plain text

  • Inga HTML-taggar tillåtna.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt till länkar.
  • Rader och stycken bryts automatiskt.
CAPTCHA
Detta testar att du är en människa och inte en spam-robot