Pensi Rescue Oy produkter PPPress AB RescueSALE

Lagrådet kritiserar förslag om straff för blåljussabotage

Tid att läsa
mindre än
1 minut
Läst

Lagrådet kritiserar förslag om straff för blåljussabotage

25 april 2019 - 22:44
Publicerad i
Artikel kategorier: 
0 kommentar/er

Regeringens förslag om att införa en nytt brott, blåljussabotage, får kritik av Lagrådet. Bland annat anser man att straffskalan är för sträng.

Förslaget är att ett nytt brott, blåljussabotage, införs i brottsbalken för att särskilt kriminalisera angrepp på polisverksamhet, räddningstjänst eller ambulanssjukvård som syftar till att »allvarligt försvåra eller hindra utryckningsverksamhet eller brottsbekämpande verksamhet«. Straffet skulle vara fängelse högst fyra år, och om brottet är grovt, fängelse i lägst två och högst 18 år eller livstid. 

Lagrådet anser att straffbestämmelsen kan bli svår att tillämpa och att den föreslagna straffskalan generellt är för sträng. Bland annat måste handlingen vara lika samhällsfarlig som övriga sabotagebrott för att bli straffbar, med tanke på den straffskala som föreslås. Lagrådet skriver: 

Det lär sålunda enbart vara i yttersta undantagsfall som sådant som störande fotografering, högljudda protester och vägran att flytta sig är att bedöma som ägnat att försvåra en brottsbekämpande verksamhet på det allvarliga sätt som krävs för att ansvar ska föreligga, låt vara att sådana handlingar skulle kunna anses som otillbörliga.

Läs mer på: http://www.lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2019/04/Lagradet-kritiserar-forslag-om-blaljussabotage-som-nytt-brott/