Pensi Rescue Oy produkter PPPress AB RescueSALE

Kritik mot ny avgift för ambulanssjukvård

Tid att läsa
1minut
Läst

Kritik mot ny avgift för ambulanssjukvård

30 december 2018 - 11:40
Publicerad i
Artikel kategorier: 
0 kommentar/er

Efter årsskiftet kostar det 400 kronor att få ambulansvård i Västernorrland. Det vill säga när ambulansen kommer och man får hjälp på plats, men inte behöver åka med till sjukhuset. 
– Den här avgiften borde inte läggas på pensionärer och äldre sjuka, säger Rolf Lindström från PRO Ångermanland.

Enligt Region Västernorrland finns motsvarande patientavgiften redan på flera ställen i landet och man hänvisar till att ambulansvård kan likställas med ett akutbesök och därför bör kosta lika mycket.

PRO Ångermanland menar dock att den nya avgiften slår hårt mot grupper med stort vårdbehov – som pensionärer. Man tycker också att informationen om införandet varit bristfällig, vilket skapat oro bland många äldre.

– Det har varit mycket otydligt och mycket illa skött. Jag hade tyckt att man kunde ha haft en dialog med berörda. Man smyginför inte en avgift på det här sättet, säger Rolf Lindström.

Aldrig dubbla avgifter

Enligt Regionen behöver patienten aldrig betala dubbla avgifter. I de fall man åker till akuten betalar man liksom tidigare bara för besöket där.

– I grund och botten kan man säga att det är en avgift när patienten ringer på en ambulans, blir behandlad i hemmet och kvarstannar i hemmet, säger Agneta Nordlander, verksamhetsutvecklare för akutmottagning och ambulansvård i länet.

Beslutet om att införa den nya avgiften togs av regionfullmäktige i juni och gäller från och med den 1 januari 2019.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/kritik-mot-ny-avgift-for-ambulanssjukvard