Pensi Rescue Oy produkter PPPress AB RescueSALE

SSG Ambulans slås samman med Skandinaviska Sjukvårdsgruppen AB

Tid att läsa
1minut
Läst

SSG Ambulans slås samman med Skandinaviska Sjukvårdsgruppen AB

27 december 2018 - 17:55
Publicerad i
Artikel kategorier: 
0 kommentar/er

SSG Ambulans i Sverige AB slår samman sin uthyrningsverksamhet med Skandinaviska Sjukvårdsgruppen AB.

Skandinaviska Sjukvårdsgruppen AB tar över SSG’s uthyrningsverksamhet för eventsjukvård, eventräddning och vårdberedskap vid filminspelningar eller liknande evenemang som SSG idag utför i Sverige under framförallt varumärket ”RescueRent”.

SSG tar i samband med överlämnandet en ägarandel om 10% i Skandinaviska Sjukvårdsgruppen AB och kommer att använda Skandinaviska Sjukvårdsgruppen för uthyrningsverksamhet både inom och utom Sveriges gränser.

SSG’s VD Kenneth Kronohage tar en styrelseplats i Skandinaviska Sjukvårdsgruppen AB och kommer att där vara en länk mot både nationella och internationella affärsmöjligheter för företaget.

I transaktionen ingår fyra ambulanser, två räddningsfordon och samtlig tillhörande utrustning. Skandinaviska Sjukvårdsgruppen AB har sedan tidigare tagit över Skånsk Eventsjukvård och ambitionerna för en snabb och högkvalitativ tillväxt är stora.
 

- SSG har för avsikt att stärka våra positioner på leverans av ambulanssjukvård till regioner och landsting och vår uthyrningsverksamhet för framförallt eventsjukvård kommer att utvecklas på bästa sätt av Skandinaviska Sjukvårdsgruppen AB, säger Kenneth Kronohage.

- Vi i Skandinaviska har som ambition att inte bara förbättra kvaliteten inom eventsjukvården utan också inom annan sjukvård. Integrationen med SSG’s verksamhet ger en bra bas för vår kommande expansion och jag ser fler potentiella fusioner framför mig, säger Matthias Andersson, VD Skandinaviska Sjukvårdsgruppen AB.

För ytterligare frågor kontakta:

Kenneth Kronohage, 073-373 2970

Matthias Andersson, 070-930 8191