Pensi Rescue Oy produkter PPPress AB RescueSALE

Patient misstroddes – anklagades för ”kulturell svimning”

Tid att läsa
2minuter
Läst

Patient misstroddes – anklagades för ”kulturell svimning”

07 augusti 2018 - 18:17
Publicerad i
Artikel kategorier: 
0 kommentar/er

Ambulanspersonal misstrodde patient med massiv hjärnblödning och rapporterade in att personen ”spelade medvetslös” och gjorde en ”kulturell svimning”. På grund av detta uteblev vård av patienten i en och en halv timme. Nu ska ärendet utredas av IVO.

Det var i vintras förra året som en person ramlade under en fotbollsmatch och slog i huvudet. Dagen efter fick personen huvudvärk och ont i nacken vilket fick anhöriga att tillkalla ambulans.

Ambulanspersonalen fann personen kvidande på golvet där personen ska ha svimmat. Men i dokumentationen till sjukhuset skriver ambulanspersonalen att personen ”spelar medvetslös” samt ”kulturell svimning”.

På grund av detta fick personen vänta i en och en halv timme innan denne fick träffa en läkare och det är först då som patienten förs till ett akutrum och en massiv hjärnblödning och ett brustet aneurysm upptäcks.

Personliga värderingar ska inte förekomma

Chefläkare Görel Nergelius på Sahlgrenska berättar att sjukhuset har gjort en lex Maria-anmälan på sig själva efter händelsen, som nu ska utredas av Inspektionen för vård och omsorg, IVO. 

– Vi kommer göra en intern utredning för att gå igenom alla delar i det här händelseförloppet, och den ska sedan mynna ut i åtgärdsförslag. Sedan kommer IVO att granska vår utredning, säger hon.

Görel Nergelius kan inte förklara vad en ”kulturell svimning” är, men säger att det inte är något vedertaget medicinskt begrepp.

– Jag har aldrig stött på ett sådant uttryck någonsin tidigare. Vad man menar med det får vår utredning visa. Det man kan säga generellt är att personliga värderingar aldrig ska förekomma i medicinsk dokumentation. Det är oprofessionellt, säger hon.  

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/ambulanspersonal-trodde-inte-patient-med-massiv-hjarnblodning

Uppföljning

Nu har myndigheten utrett ett klagomål från patientens fru som rör en händelse där hennes man hösten 2017 utsattes för ett bristfälligt bemötande inom sjukvården.

Mannen anklagades för att spela avsvimmad. Han fördes senare till Sahlgrenska i Göteborg, men inte till akutmottagningen, och fick sedan vänta i ett rum eftersom han inte bedömdes vara en prioriterad patient. Det visade sig att han fått en hjärnblödning.

Den då 32-åriga mannen, som själv var läkare, slog sig under en fotbollsträning och fick svåra smärtor i nacken och axeln. När han dagen efter kräktes och sedan svimmade ringde frun 112.

Men ambulanspersonalen som var först på plats tog inte mannens tillstånd på allvar. 

Dokumentationsbristerna ledde till att det tog tid innan mannens hjärnblödning upptäcktes.  Enligt uppgifter kördes inte mannen direkt till akutmottagningen. Sedan fick han vänta i cirka 90 minuter i ett rum, då han inte ansågs vara en prioriterad patient. 

– Det inträffade en fördröjning. Men jag kan inte uttala mig om fördröjningen som skedde kan spela in i det som sedan hände patienten, säger Thomas Brezicka. 

I juli 2019 dog mannen. Ivo menar, precis som Sahlgrenska universitetssjukhuset, att det inte går att säga att den bristande vårdinsatsen i november 2017 kan ha bidragit till mannens död. 

– Det vi ser är att situationen blev felprioriterad och tiden förlängdes innan han fick rätt vård och behandling, säger Mari-Ann Larsen.

Kan de felaktigheter ni utrett ha lett till mannens död? 

– All vård och behandling som sker i rätt tid kan vara avgörande. Men i det här ärendet kan jag inte uttala mig om det  hade kunnat bli ett annorlunda utfall för patienten, säger Mari-Ann Larsen.

Läs mer på:https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/K3q5l4/anklagades-for-att-spela-medvetslos--nu-ar-han-dod