Pensi Rescue Oy produkter PPPress AB RescueSALE

Brandmän förbjuds rädda liv med syrgas

Tid att läsa
1minut
Läst

Brandmän förbjuds rädda liv med syrgas

29 juni 2018 - 11:18
Publicerad i
Artikel kategorier: 
0 kommentar/er

Räddningstjänsten i Skåne får inte längre använda syrgas för att rädda liv trots att de ofta är först på plats vid akuta händelser.

Beslutet, som togs av Region Skåne i maj, får nu kritik.

 – Vi uppfattar det som att vi ger syrgas som gör tydlig skillnad vid flera tillfällen varje månad, säger Kent Nateman, chef vid räddningstjänsten i Vellinge och Trelleborg.

Förbudet infördes av Region Skåne i maj, då man kommit fram till att syrgasanvändning kan vara skadligt vid vissa sjukdomstillstånd.

Istället menar regionen att enbart medicinskt utbildad personal ska utföra den typen av insatser.

De nya direktiven innebär att räddningstjänstens personal i stället får nöja sig med hjärt- och lungräddning samt andra livsuppehållande åtgärder i väntan på att ambulans anländer.

– Det finns svenska och internationella studier som visar att för vissa patientkategorier kan det bli farligt med för mycket syrgas. Det som är viktigt är vikten av en tidigt insatt hjärt- och lungräddning av god kvalitet, säger Joanna Linde, hälso- och sjukvårdsstrateg vid Region Skåne.

Räddningstjänsten i Vellinge och Trelleborg menar att det ofta händer att de kommer före ambulansen till en skadad och att just det försprånget kan visa sig livsavgörande. 

Så sent som i midsommarhelgen ombads räddningstjänsten i Vellinge och Trelleborg att bryta förbudet och sätta in syrgas på en patient som fått en akut allergisk reaktion. Det var ambulanspersonal som ännu inte nått fram till platsen som bad räddningstjänsten sätta in syrgas.

– Jag ser bara vår reaktion när vi är ute med patienterna, sen är jag inte medicinskt utbildad för att göra den bedömningen fullt ut, säger Kent Nateman.

Region Skåne är kritiskt till att förbudet förbisetts och har sedan händelsen påmint alla inblandade om vad som ska gälla.

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=101&artikel=6988738