Pensi Rescue Oy produkter PPPress AB RescueSALE

Transportambulanser – nytt namn på förbeställda ambulanser

Tid att läsa
mindre än
1 minut
Läst

Transportambulanser – nytt namn på förbeställda ambulanser

20 december 2017 - 23:19
Publicerad i
Artikel kategorier: 
0 kommentar/er

Den 1 januari 2018 byter sjuktransportenheterna namn till transportambulanser. Namnbytet går i linje med hur det ser ut nationellt och ska bidra till att tydliggöra de olika typerna av patienttransporter. Transportambulanserna är till för patienter som behöver viss vård eller övervakning under transporten. Under julveckorna förstärks dessa med fler enheter.

Det är viktigt att patienterna kan transporteras säkert och effektivt mellan olika vårdmottagningar och transporterna kommer att öka i den vårdstruktur som nu håller på att ta form i Stockholms län. För att tydliggöra transportstrukturen så byter vi namn på de transporter där patienten behöver vård till transportambulanser, säger Patrik Söderberg, chefläkare prehospital vård Stockholms läns landsting.

Transportambulanserna är bemannade med ambulanssjukvårdare och sjuksköterska och utrustade med morfin, Stesolid, syrgas, defibrillator, EKG-övervakning, sug, övervakningsutrustning för puls, blodtryck och saturation. De är i drift vardagar klockan 9–20. Utomlänsambulanser är i drift dygnet runt. Det är SOS Alarm som prioriterar och dirigerar transporter med vårdbehov. Under julveckorna utökas antalet transportambulanser från tre till fem stycken.

http://www.vårdgivarguiden.se/nyheter/2017/december/transportambulanser---nytt-namn