Pensi Rescue Oy produkter PPPress AB RescueSALE

”Landstinget spelar rysk roulett med människoliv”

Tid att läsa
4minuter
Läst

”Landstinget spelar rysk roulett med människoliv”

28 september 2017 - 07:32
Publicerad i
Artikel kategorier: 
0 kommentar/er

Stockholms ambulanser måste vara bemannade med sjuksköterskor med relevant specialistutbildning, kompetens och framför allt personlig lämplighet. Så fungerar det inte i dag, skriver flera ambulanssjuksköterskor.

Vill landstinget ha högsta möjliga kompetens och bästa och säkrast möjliga vård för patienten? Eller är huvudsaken att ett förutbestämt antal bilar ska rulla – bemannade med vad som helst bara de är i drift? Det första borde vara en självklarhet, men det sistnämnda är realitet.

Idag finns ett krav som innebär minst en specialistsjuksköterska i varje bil och ser på pappret ambitiöst och ansvarsfullt ut, men det är i praktiken helt irrelevant. Enligt oss ska en specialistsjuksköterska i en ambulans i första hand vara specialist i prehospital vård – det vill säga ambulanssjuksköterska. I andra hand anestesi eller intensivvård. Ur ett teoretiskt patientsäkerhetsperspektiv har ingen annan specialistkompetens i en ambulans att göra.

Tack vare landstingets tjänstemäns okunskap om olika specialisters kompetens är det idag ingen självklarhet att det kommer en akutspecialiserad sjuksköterska till en stor olycka eller till ditt akut sjuka barn. Det kan lika gärna vara en specialist i palliativ vård eller psykiatri, det vill säga helt utan specialisering i akutsjukvård, men som plötsligt har rätt att hantera extremt potenta läkemedel som normalt endast hanteras av de ovan nämnda specialister som har för ändamålet relevant kompetens. Ansvariga ambulansläkare har nämligen inget annat val än att godkänna detta. Landstingets tjänstemän har genom obefintliga krav i upphandling sagt att det inte är mer noga än så.

I de fall kunskapskontroller görs, så överprövas dessa löpande, då alla sökande av nöd måste godkännas för att komma i produktion, oavsett reell kunskap. Och trots att handledare vid otaliga tillfällen sagt bestämt nej vid praktik och inskolningar – med hänvisning till både bristande kunskap och personlig olämplighet – har arbetsgivaren valt att bortse från detta och anställt ändå.

Landstinget har också valt att inte kräva att arbetsgivaren begär utdrag ur brottsregistret, vilket resulterat i att det i bilarna i dag sitter ett antal personer dömda för våldsbrott – ensamma med kollega eller patient. Alla anställda har heller inte visat upp intyg över påstådd kompetens, vare sig legitimation eller specialistkompetens – eller för all del körkort. Den lilla detaljen kan alltså arbetsgivaren välja att bortse ifrån, eller glömma (orsaken är något oklar) på grund av akut rådande personalbrist. Som grädde på moset är också alla former av relevanta och verklighetsnära fystester numera borttagna ur anställningsförfarandet.

Personer med ibland så lite som sex månaders erfarenhet av akutsjukvård i sjukhusmiljö förväntas kunna hantera situationer prehospitalt, i patientens hemmiljö, på allmän plats, vid svåra olyckor och andra trauman, under icke optimala förhållanden. Tillkommer gör dessutom obefintlig övning och fortbildning. Detta i kombination med liten livserfarenhet har visat sig kunna skapa stressreaktioner som leder till en kort ambulanskarriär. Denna valhänta hantering är vare sig till gagn för patienterna, kollegorna eller individen. Arbetsmiljö- och patientperspektivet är med all önskvärd tydlighet underordnat produktionen och den personal som påtalar riskerna kan räkna med en uppsträckning vid respektive HR-avdelning.

En grov uppskattning direkt från verkligheten är att 90 procent av dagens ambulansuppdrag säkert kan handläggas av icke optimalt kompetent personal, men det är i de övriga 10 procenten och i riktigt skarpt läge ambulanssjukvården är livsavgörande, och det är i de 10 procenten vi spelar rysk roulett med människoliv av ekonomiska skäl och ren dumhet.

Socialstyrelsens föreskrifter kring läkemedelshantering är på flera områden inom ambulanssjukvården helt åsidosatta och personal uppmuntras dagligen att bryta mot regelverket. Men håll i er! Det blir värre. Landstingets tjänstemän har nu i den stundande upphandlingen sänkt kraven ytterligare och därmed krävs ett klargörande:

Vill man ha optimal kompetens för att i största möjliga mån rädda liv, och därmed avsätta vettiga ekonomiska villkor – och ställa höga skallkrav – till ekonomiskt hårt pressade ambulansbolag, i stället för att glida undan det numera utrotade tjänstemannaansvaret? Eller vill man ha en skattefinansierad taxiverksamhet?

  • Vi anser att Stockholms ambulanser ska bemannas med sjuksköterskor med relevant specialistutbildning, reell kompetens och framför allt personlig lämplighet.
  • Ambulanssjukvårdare och ambulanssjuksköterskor ska ha personlig lämplighet och minst två års erfarenhet av arbete i akutsjukvård. Allmänsjuksköterskor och övriga specialister fem års erfarenhet av akutsjukvård.
  • All personal ska ovillkorligen lämna utdrag ur belastningsregistret – och sedan uppdatera detta årligen.
  • Nykterhetskontroll ska utföras vid varje arbetspass början. Detta är en självklarhet i de flesta andra landsting – men i Stockholm säger man nej.

Är landstinget inte beredd att ställa krav – och betala vad det kostar – måste tjänstemännen erkänna den låga ambitionsnivån offentligt, så att skattebetalarna kan överväga riskerna med en på många områden kravlös verksamhet. Det måste till en uppsträckning där relevanta kunskapskrav, personlig lämplighet och språkkrav inte är något landstinget och dess anlitade ambulansbolag ska kunna trixa med. Hälso- och sjukvårdslagen och aktuella föreskrifter måste tas på allvar.

Landstinget har valt att inte ha någon enda form av kontrollsystem över verksamheten och dess tjänstemän ska inte inbilla sig att medborgarna kan få högkvalificerad ambulanssjukvård, när de nöjer sig med halvmesyrer.

Lotte Lindberg

specialistsjuksköterska (anestesi), ambulans

Henrik Johansson

ambulanssjukvårdare och liberal debattör och skribent

Johan Pousette

leg. ambulanssjuksköterska

Emmi Hannus

ambulanssjuksköterska

https://www.svd.se/landstinget-spelar-rysk-roulette-med-manniskoliv

 

Lägg till ny kommentar

Filtered HTML

  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt till länkar.
  • Tillåtna HTML-taggar: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.

Plain text

  • Inga HTML-taggar tillåtna.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt till länkar.
  • Rader och stycken bryts automatiskt.
CAPTCHA
Detta testar att du är en människa och inte en spam-robot