Pensi Rescue Oy produkter PPPress AB RescueSALE

Ambulans med tidtabell

Tid att läsa
1minut
Läst

Ambulans med tidtabell

13 februari 2010 - 09:32
0 kommentar/er

För att förbättra bokade transporter med ambulans av patienter mellan Lycksele och Umeå kommer på försök en tidtabell att införas under två månader. Projektet görs för att få bättre logistik i transporterna och för att undvika att ambulanser går tomma. Akuta transporter påverkas inte av projektet.

Lasarettet i Lycksele har eftervård av patienter från Norrlands universitetssjukhus. När patienterna är färdigbehandlade på Nus beställs transport hem till Lycksele via SOS Alarm. Problemet är att det är ont om ambulanser och de behöver därför nyttjas på bästa sätt.

– I Lycksele finns två ambulanser, berättar Robert Ylipää, regional transportkoordinator i norra sjukvårdsregionen. Den ena har besättning dygnet runt, den andra går måndag-fredag på dagtid.

I Umeå finns det två dygnet runt-ambulanser och en på dagtid under veckodagarna som kör mellan Nus och flyget på Alvik för att hämta och lämna patienter. För att inte alla ambulanser ska ligga i skytteltrafik behövs en bättre planering från landstingets sida.

Schemalagda transporter
– SOS Alarm kan inte göra denna planering. De utför bara vårdens beställningar, säger Robert Ylipää. Därför görs försöket med schemalagda ambulanstransporter mellan Lycksele och Umeå.

Under förra året ökade antalet sjuktransporter mellan Nus och Lycksele lasarett. Många av dem var inte samordnade, vilket ökade kostnaderna. Vid flera tillfällen har ambulansen gått med tom bil ned till Umeå för att hämta en patient. När den sedan kommit till avdelningen för att hämta patienten har han/hon redan åkt hem på annat sätt, kanske med buss eller med privat bil.

I ett försök att förbättra flödet och stärka rutinerna i vårdkedjan kommer därför den schemalagda turlistan att testas i två månader med start 15 februari.

Övrig tid kommer patienterna att läggas på en standby-lista och får då möjlighet att åka med till Lycksele efter att en ambulans varit och lämnat en akut patient på Nus.

Förslag från personalen
– Det är ambulanspersonalen i Lycksele som tagit initiativ till förändringen, betonar Robert Ylipää.

– Bristen på förståelse för ambulanssituationen i inlandet är grunden för projektet, säger avdelningschef Elisabeth Björnsdotter Rahm vid Lycksele ambulans.

Så fort en ambulans lämnar Lycksele har vi ingen bemannad ambulans att köra med. Vid varje körning står vi tomma i fem timmar. Fem gånger har det hänt att när vi kommit till Umeå med bokad ambulans för att hämta en patient så hade denne blivit hemskickad med buss.

– Under de två månader som projektet pågår kommer vi att föra noggrann statistik och dokumentation över alla våra transporter för att sedan göra en stor utredning så att vi kan se hur vi ska nyttja våra resurser på bästa sätt, avslutar Elisabeth Björnsdotter Rahm.