Pensi Rescue Oy produkter PPPress AB RescueSALE

Mobitex avvecklas vid årsskiftet

Tid att läsa
mindre än
1 minut
Läst

Mobitex avvecklas vid årsskiftet

13 september 2010 - 18:56
0 kommentar/er

I slutet av augusti 2010 aviserade Multicom Security AB samtliga Mobitexkunder skriftligt om uppsägning av Mobitextjänsten, till upphörande per 2010-12-31. Det innebär att Mobitextjänsten som nyttjar Mobitex Radioaccessnät i 80 MHz-bandet upphör och kommer att börja avvecklas efter årsskiftet, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Multicom Security förhandlar för närvarande med att antal nyckelkunder och intressenter, för vilka Mobitex speciella egenskaper är extra viktiga, samt med sina underleverantörer, om en fortsatt drift av Mobitex radionät i de delar av landet där det finns ett starkare uttalat behov och efterfrågan av tjänsten. Vilken geografisk yttäckning som skulle kunna bli resultatet från sådana pågående diskussioner är ännu inte fastställt.
- Vi kommer att fortlöpande informera här på vår hemsida om sådana förhandlingar skulle resultera i en fortsatt drift av Mobitex radioaccessnät, samt givetvis vilka områden som berörs och för vilken tidsperiod, skriver företaget.

Läs mer här: http://www.multicomsecurity.se/file/1308/Informationsbrev_Mobitexkunder_...