Pensi Rescue Oy produkter PPPress AB RescueSALE

Stockholms Prehospitala Centrum får utökat uppdrag

Tid att läsa
mindre än
1 minut
Läst

Stockholms Prehospitala Centrum får utökat uppdrag

13 september 2010 - 19:26
0 kommentar/er

Stockholms Prehospitala Centrum (SPC) har skrivit ett flerårsavtal med Hälso- och sjukvårdnämndens förvaltning (HSNf) som i detalj reglerar ett fördjupat drifts- och utvecklingsansvar inom ambulanssjukvården i Stockholms län, skriver SPC i ett pressmeddelande.

Uppdraget från HSNf innebär i korthet att SPC skall ansvara för uppfyllande av framförallt väntetidsmålen det vill säga att ambulanser når en nödställd inom upprättade målnivåer vid prio 1, prio 2 och prio 3. Det finns idag ett uttalat mål att 75 % av alla prio 1 uppdrag skall nås inom 10 minuter. Detta mål uppfylles ej idag.

Dessutom skall centrat utveckla den specialistutbildade sjuksköterskans roll inom ambulanssjukvården. Patientstyrningsprocesser mot såväl geriatrik som närakuter är andra viktiga uppdrag som centrat tillsammans med ambulansleverantörer och SOS Alarm skall fokusera på. Vidare kommer centrat få en central roll i utvecklandet av ett länsövergripande avvikelsesystem med regelrätta händelseanalyser som skall processas mellan ambulansleverantörer och larmcentralen.