Pensi Rescue Oy produkter PPPress AB RescueSALE

Ambulansen i Sörmland bäst i landet !

Tid att läsa
mindre än
1 minut
Läst

Ambulansen i Sörmland bäst i landet !

16 april 2013 - 13:55
0 kommentar/er

Patienter som varit i kontakt med ambulansvården i Sörmland har nu sagt sitt om upplevelsen. Undersökningen visar att länets ambulansvård får bäst resultat i landet.

För andra gången har patienternas åsikter om akutsjukvården i landet samlats in. Via enkäter har de fått svara på frågor om bland annat bemötande, delaktighet, tillgänglighet och förtroende.

Vid undersökningen deltog ett antal landsting också i en enkät om ambulansvården i respektive län. Resultaten visar att den sörmländska ambulansvården får högre resultat inom alla indikatorer än de övriga landstingen. Bemötande, tillgänglighet och förtroende får särskilt höga resultat, nära hundra på skalan av patientupplevd kvalitet.

– Det är mycket glädjande att se att patienterna uppskattar den högkvalitativa vård som den sörmländska ambulansvården i dag står för och erbjuder hela länets invånare, säger divisionschef Hans Svensson

Som helhet visar dock resultaten att det finns en hel del att jobba med inom akutsjukvården. Tillgängligheten, väntetiden för patienten på akutmottagningen, får exempelvis lågt resultat i hela landet och så även i Sörmland.

Källa: Landstinget Sörmland