Pensi Rescue Oy produkter PPPress AB RescueSALE

Chefläkare Peter Lindton slutar sitt uppdrag

Tid att läsa
mindre än
1 minut
Läst

Chefläkare Peter Lindton slutar sitt uppdrag

03 mars 2014 - 08:49
0 kommentar/er

STOCKHOLM - Peter Lindton slutar sitt uppdrag som chefläkare för ambulanssjukvården i SLL samt som chef för SPC-Ambulans den 1 mars.

"Det har under dessa 3,5 år varit otroligt lärororikt och stimulerande att lära känna ambulanssjukvården i Stockholms läns landsting. Jag kommer nu att gå vidare till nya intressanta uppdrag på Danderyds sjukhus AB.

Ambulanssjukvården kommer att spela en viktigt roll i den framtida hälso- och sjukvården Stockholm. Ambulanssjukvården innehar en stor kompetens som måste förvaltas och utvecklas.
Jag ser med spänning framtiden an med nya IT-system i den prehospitala vården och ökad samverkan mellan alla aktörer inom den hospitala och prehospitala sfären."

Källa: Stockholms Prehospitala Centrum