Pensi Rescue Oy produkter PPPress AB RescueSALE

Senaste

Senaste

Falck blir återigen ett danskt företag

Lundbeckfonden, KIRKBI och Falcks direktion blir Falcks största ägare när nu riskkapitalbolaget Nordic Capital säljer alla sina Falck-aktier.

Lundbeckfonden och KIRKBI (som äger LEGO) har tillsammans med Falcks direktion och PFA (dansk pensionsfond) köpt den nuvarande huvudägaren Nordic Capitals resterande aktier i Falck. ATP Private Equity Partners och det svenska försäkringsbolaget Folksam fortsätter som delägare. Därmed stoppas också övervägandet om att börsnotera Falck under år 2011.

Läs mer

Euro-Lans AB sponsrar Blåljusstiftelsen

Blåljusstiftelsen syftar till att utveckla forskning kring den psykosociala miljön för blåljuspersonal samt via stipendier bidra till återhämtning för personal som haft det tufft.

Läs mer

SÄS snålar på ambulansresurserna

Budgetmässigt lägger SÄS minst pengar på ambulanssjukvård av de tre likvärdiga sjukhusområdena SÄS, SKAS och Nu-sjukvården. Detta trots att vi har flest invånare, skriver ampulanspersonal i Ulricehamn.

Nästan dagligen får patienter i Ulricehamns kommun som bedömts allvarligt sjuka vänta mer än den utsatta tiden, 20 minuter, på ambulans. I Ulricehamn finns idag en ambulans som skall täcka en av de, till ytan, största kommunerna i Västra Götalandsregionen. Detta innebär att vi inte alltid finns på plats när vi behövs.

Läs mer

Dubbeldygn i Virserum

Personalen på ambulansstationen i Virserum jobbar 48 timmar i sträck under helgerna, vilket strider mot både EU:s och Sveriges arbetstidsregler. En anställd måste garanteras en dygnsvila på 11 timmar och jourtid får inte räknas som vila, men fackförbunden har gått med på ett tillfälligt undantag.

Mellan åtta på lördag morgon och åtta på måndag morgon är ambulanspersonalen i tjänst. De har rätt att gå ifrån stationen och gå hem och lägga sig klockan nio på kvällarna, men måste vara beredda på att rycka ut inom fem minuter.

Läs mer

Ferno Norden AB sponsrar Blåljusstiftelsen

Blåljusstiftelsen syftar till att utveckla forskning kring den psykosociala miljön för blåljuspersonal samt via stipendier bidra till återhämtning för personal som haft det tufft.

Ferno Norden's personal i Sverige är samtliga själva före detta aktiva inom blåljusbranchen och detta är något som ligger dem nära till hands att stödja.

Läs mer

Fortsatt utveckling av ambulanssjukvården i Kronoberg

De lättvårdsambulanser som infördes 2010 och det utökade samarbete med räddningstjänsterna i länet har gjort att Landstinget Kronobergs akutambulanser kan användas mer effektivt.

Förra året genomfördes drygt 19 000 ambulansuppdrag i och utanför Kronoberg, varav de två lättvårdsambulanserna som togs i drift för ett år sedan stod för 540 uppdrag.

Ambulansverksamheten är idag en gemensam organisation med huvudstationer i Växjö och i Ljungby, därutöver finns det olika typer av ambulanspassning i länet.

Läs mer

Högre och jämnare kvalitet i VG-regionens ambulanssjukvård

Gemensamma riktlinjer och standards ska ge högre och jämnare kvalitet i ambulanssjukvården i Västra Götalandsregionen.

Verksamheten fungerar i huvudsak bra och tillgängligheten för invånarna är generellt sett god. Det konstateras i en utredning om den prehospitala akutsjukvården i Västra Götalandsregionen. Samtidigt föreslås ett antal åtgärder för att nå en högre och jämnare kvalitet i ambulanssjukvården i hela regionen. Syftet är att alla invånare i Västra Götaland ska ha tillgång till lika god ambulanssjukvård oavsett var de bor.

Läs mer

Pension efter 43 år som ambulanssjukvårdare!

Lennart Hansson i Dalarna har gjort sin sista dag som ambulanssjukvårdare efter den långa tiden 43 år!

- Det har varit fantastiska år på jobbet. Skulle jag vara 20 år i dag och söka arbete skulle jag välja samma jobb igen, säger Lennart Hansson till dt.se.

Bland arbetskompisarna på Mora ambulansen är uppskattningen stor över Lennart som arbetskamrat.

- En fantastisk arbetskamrat, som alltid är på gott humor och skapar fin stämning i sin omgivning, säger avdelningschefen Mats Rydell.

Det var 1969 Lennart Hansson sökte jobb på Mora lasaretts vaktmästeri.

Läs mer

Sidor