Pensi Rescue Oy produkter PPPress AB RescueSALE

Senaste

Senaste

Avancerad Räddning (AR) upphör

Från och med fredag den 8/3 kommer funktionen Avancerad räddning enbart att omfatta räddningspersonal från Räddningstjänsten i Höganäs. Region Skånes ambulanspersonal kommer fortsättningsvis inte att ingå i denna funktion.

Läs mer

NU-sjukvården ändrar sig om färre ambulanser

På Nu-sjukvårdens möte på torsdagsförmiddagen gick styrelsen ut och berättade att de har ändrat sig – de kommer inte att dra ned på ambulansverksamheten i Västsverige.

Läs mer

VGR tar över 112-nödsamtal – säkrare vård

Från 1 april tar Västra Götalandsregionen (VGR) över alla medicinska nödsamtal till 112  i egen regi. Syftet är att öka säkerheten för patienterna.

Läs mer

Minskade svarstider på 112 – och rekordmånga VMA

SOS Alarm har överlämnat årets 112-rapport till regeringen. Svarstiden på 112 fortsatte sjunka under 2018, trots att antalet samtal till 112 ökade.

Läs mer

Sjuksköterskan Marias ilska mot nedskärningarna

NU-sjukvården ska spara pengar – 200 miljoner dras in på uppdrag av hälso- och sjukvårdsnämnden.

Läs mer

Utryckningstiden vid akutfall har ökat

I sju av tio kommuner har ambulansernas utryckningstider vid akutfall blivit längre de senaste åren.

Läs mer

Tre av tio ambulanser når inte fram på 15 minuter

15 minuter är den tid ambulanspersonalen har på sig att hinna fram till någon som är i livsfara, en tidsram som Region Blekinges politiker beslutat ska gälla vid livshotande situationer.

Läs mer

Bärbar hjärnscanner testas på patienter med skalltrauma

Om det skulle gå att snabbt diagnostisera en blödning i hjärnan redan i ambulansen skulle patienterna snabbare kunna få rätt vård.

Läs mer

Sidor