Pensi Rescue Oy produkter PPPress AB RescueSALE

april 2019

Utdragen start av larmcentral äntligen i gång

25 april 2019 - 22:52
0 kommentar/er

Starten av att regionen själv ska bedöma och prioritera ambulansresurserna för de som ringer 112 har både dragit ut på tiden och blivit dyrare än tänkt. Men sedan april är de i gång. Men de är fortfarande inte fulltaliga och når inte upp till målet att ta emot 100 procent av samtalen.

Det är skillnad att ta över en verksamhet, men här fanns varken personal eller arbetsplats. Vi startade från noll, säger Monica Bondesson, primärvårdschef.

Kan man kalla det naivt av beslutsfattarna?

Lagrådet kritiserar förslag om straff för blåljussabotage

25 april 2019 - 22:44
0 kommentar/er

Regeringens förslag om att införa en nytt brott, blåljussabotage, får kritik av Lagrådet. Bland annat anser man att straffskalan är för sträng.

Förslaget är att ett nytt brott, blåljussabotage, införs i brottsbalken för att särskilt kriminalisera angrepp på polisverksamhet, räddningstjänst eller ambulanssjukvård som syftar till att »allvarligt försvåra eller hindra utryckningsverksamhet eller brottsbekämpande verksamhet«. Straffet skulle vara fängelse högst fyra år, och om brottet är grovt, fängelse i lägst två och högst 18 år eller livstid. 

Fel bedömning ofta bakom vårdskador i ambulans

08 april 2019 - 21:12
0 kommentar/er

Felbedömningar och bristande dokumentation är en orsak till att patienter kan skadas på väg till sjukhuset. Forskare bedömer att risken för vårdskada är relativt hög i ambulanssjukvården.

Svenska forskare har granskat över 1 000 journaler för att mäta riskerna för patienter i ambulanserna. De fann att de vanligaste orsakerna till vårdskador, eller risk för vårdskador, var felbedömningar av patienternas tillstånd och bristande dokumentation.

Det visar en studie som presenteras på kongressen för ambulans- och prehospital vård som börjar i dag i Stockholm.

SOS Alarm i ny tv-serie på Kanal 5

08 april 2019 - 21:08
0 kommentar/er

 

Måndagen den 29 april börjar tv-serien SOS Sverige sändas på Kanal 5. I serien får tittaren följa tolv SOS-operatörer som i deras dagliga arbete svarar på samtal till nödnumret 112. Samtalen som kommer in kan vara allt ifrån busringningar till akuta livshotande situationer. I serien varvas detta för att allmänheten ska få en bild av vad som sker när man ringer 112.

Färre "onödiga ambulanslarm" sen Sörmland fick ny larmoperatör

02 april 2019 - 18:01
0 kommentar/er

Det har blivit färre ambulanser som larmas ut i Sörmlands län sen Sjukvårdens larmcentral tog över efter SOS Alarm.

Hans Blomberg, medicinskt ledningsansvarig läkare vid Sjukvårdens larmcentral som drivs av Region Uppsala, Västmanland och Sörmland, har sin bild klar över varför det är så.

– Under SOS tid var det många fler som fick ambulans i onödan, säger han.