Pensi Rescue Oy produkter PPPress AB RescueSALE

oktober 2017

Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd beslutar att finansiera Sahlgrenskas bedömningsbil

04 oktober 2017 - 17:12
0 kommentar/er

Korrigerad version - Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd beslutade den 28 september att finansiera en bedömningsbil som ska ge akut stöd till människor som behöver psykiatrisk hjälp på plats.  Västra hälso- och sjukvårdsnämnden förväntas ta motsvarande beslut 29 september.

Denna psykiatriska resurs finns idag, men nu är också ekonomin säkrad för verksamheten. En utvärdering har visat att resursen betytt mycket för den enskilde och också bidragit till att sjukhusinläggning kunnat undvikas.

Premedic tar över ambulanssjukvård i nordost

04 oktober 2017 - 17:07
0 kommentar/er

Region Skåne har tecknat avtal med Premedic AB för ambulanssjukvården i distrikt 4 (nordöstra Skåne).

Avtalsstart sker i i samband med att nuvarande avtal med Falck AB upphör.

Premedic AB kommer inom kort besöka och informera berörda medarbetare och ta kontakt med de fackliga ombuden för att inleda dialog.

https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/nyheter/nyheter/premedic-tar-over-ambulansvard/

Matematiker hjälper ambulans med planering

02 oktober 2017 - 18:03
0 kommentar/er

Forskare vid Umeå universitet ska ta fram en modell som ska räkna ut effekten av olika beslut så att ambulansen inte blir uträknad. 

– Tänk dig att det är personalbrist under sommaren och en region behöver dra ner på antalet ambulanser. Vilken ambulans ska du då plocka bort? frågar Patrik Rydén, universitetslektor vid institutionen för matematik och matematisk statistik, Umeå universitet.

Han fortsätter:

Sidor