Pensi Rescue Oy produkter PPPress AB RescueSALE

augusti 2017

Region Skåne vill flytta våldet från Malmö till Lund

14 augusti 2017 - 19:52
0 kommentar/er

Region Skåne har beslutat att bygga upp ett traumacenter i Lund efter amerikansk modell. Arbetet påbörjas under hösten. Till årsskiftet kommer det att finnas en traumaöverläkare på plats och till halvårsskiftet 2018 kommer en traumabakjourslinje att vara igång.

Tanken är att samla specialistkompetens för traumatologi på ett ställe.  

Slumpmässiga alkohol- och drogtester av personal ska införas i Gävleborg

14 augusti 2017 - 19:46
0 kommentar/er

Från och med början av nästa år ska slumpmässiga alkohol- och drogtester kunna tas på personal i Region Gävleborg som ett led i arbetet att bli en alkohol- och drogfri region. Gästrike Hälsinge läkareförening är delad i frågan.

Region Gävleborg är en alkohol-, drog- och tobaksfri region. Syftet med alkohol- och drogtesterna är att öka patientsäkerheten, uppnå en säker arbetsmiljö och förebygga ohälsa hos medarbetarna. 25 procent av de anställda ska testas varje år.

Det offentliga skall inte äga flygplan och helikoptrar

12 augusti 2017 - 11:20
0 kommentar/er

Henrik Johansson, debattör i beredskapsfrågor avslöjar planekonomiska drömmar i Dagens Samhälle

Märkliga ägandeformer förekommer i landsting och regioner och de förefaller att öka. Det kan bli mycket dyrt för skattebetalarna. Hur långt är landstingen beredda att gå i sin strävan att äga ambulansflyg och utföra tjänster som ligger långt utanför kärnkompetensen?

Nytt datorstöd gör det lättare att värdera bröstsmärtor

11 augusti 2017 - 15:57
0 kommentar/er

Bröstsmärtor kan bero på allt från en lindrig muskelinflammation till en allvarlig hjärtinfarkt. Nu finns ett nytt datorstöd som ska hjälpa larmoperatörerna på SOS Alarm att göra en korrekt bedömning över hur allvarliga symtomen är.

– Det är bara 10-15 procent av alla som ringer till SOS Alarm för bröstobehag som har en allvarlig åkomma, säger Johan Herlitz, professor i prehospital akutsjukvård i ett pressmeddelande från Borås högskola.

Torbjörn drabbades av stroke – fick inte ambulans

09 augusti 2017 - 18:10
0 kommentar/er

När Torbjörn Haglund från Malmköping drabbades av en stroke ville larmoperatören inte skicka någon ambulans. Istället fick han ringa efter egen transport till sjukhuset. 
– Nu kan man inte känna sig helt trygg längre, säger han.

En morgon i början av juni tappade Torbjörn Haglund kontrollen över sin egen kropp.

– Jag förde ett vattenglaset till munnen men det hamnade på bröstet, säger han.

Var femte tur med ambulanshelikoptern uteblir

07 augusti 2017 - 23:14
0 kommentar/er

Förra året flög landstingets ambulanshelikopter på 576 uppdrag. Men i 138 fall tvingades piloterna säga nej.
Det innebär att nästan var femte flygning, 19 procent, inte gick att genomföra.

– Vi kan inte göra någonting åt vädret, det är som det är, säger Patrick Brandenstein, chef för ambulanshelikoptern i Lycksele.

Bara i fyra fall var det tekniska problem som gjorde att helikoptern inte kunde lyfta. I de övriga 134 fallen var det vädret som ställde till det.

Unik ambulans införs i Hässleholm

06 augusti 2017 - 15:40
0 kommentar/er

En ny typ av ambulans specialutrustad med högupplösta kameror har börjat användas i Hässleholm. Vid behandling av strokepatienter skickas bilder via videolänk till en neurologläkare som kan se hur patienten mår och bistå med kompetens, det skriver Kristianstadsbladet.

Starkt team i lasten

04 augusti 2017 - 11:58
0 kommentar/er

Långt från sjukhusets 
resurser har teamet vid ambulans­helikoptern i Östersund ansvar för svårt 
sjuka patienter. Och det är ofta bråttom.

Larmet kommer strax före klockan tolv. En kvinna har ramlat ihop utanför sitt hus med misstänkt hjärtstillestånd. Anhöriga har påbörjat hjärt-lungräddning.

65-åring avled i hemmet – nu görs Lex Maria-anmälan

02 augusti 2017 - 13:20
0 kommentar/er

En 65-åring man blev utskriven från kirurgkliniken på Falu lasarett. Senare hittades mannen avliden i sitt hem.  Landstinget Dalarna ser mycket allvarligt på det inträffade och genomför nu en internutredning samt gör en Lex Maria- anmälan, säger Eva Ohlsson, chefsläkare i landstinget.

Det var den 29 maj 2017 som 65-åringen blev utskriven från kirurgkliniken på Falu lasarett, där han vårdats på grund av revbensfraktur, och skickades hem.

Ambulanspersonal lekte "På spåret" under färd

02 augusti 2017 - 13:13
0 kommentar/er

Ambulanspersonal filmade med mobilen och lekte "På spåret" på väg mot akuten i Malmö. Händelsen utreds nu av ambulanssjukvården.
– Att lägga ut en film såhär är olämpligt och inte korrekt. Vi kommer att utreda händelsen, säger Poul Kongstad, regional verksamhetschef på ambulanssjukvården i Skåne.

Läkare känner sig ifrågasatta av ambulanspersonal

02 augusti 2017 - 07:22
0 kommentar/er

I två separata avvikelserapporter från Landstinget Västernorrland hävdar läkare att ambulanspersonal har ifrågasatt deras bedömningar och agerat oprofessionellt. I ett av fallen ska en skallskadad patient tillåtits gå mellan ambulans och mötande brits utan nackkrage.

Det är i två avvikelserapporter daterade i början av juni som läkare anser att deras kompetens ifrågasatts av ambulanspersonal.

Sidor